Факультет інженерів землевпорядкування

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма " 193 Геодезія та землеустрій"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма " 193 Геодезія та землеустрій"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма " 191 Архітектура та містобудування"- 2018

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "193 Оцінка землі та нерухомого майна"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "193 Землеустрій та кадастр" - 2017

 

Факультет обліку і фінансів

 • Молодші бакалаври

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"- 2019
 2. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"- 2017
 4. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"- 2021
 5. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності"- 2019

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська справа та страхування"- 2017
 4. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"- 2021

 

Факультет менеджменту і економіки

 • Молодші Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"- 2019
 2. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"- 2020
 3. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"- 2021
 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "242 Туризм"- 2019
 2. Освітньо-професійна програма "242 Туризм"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "075 Маркетинг" - 2019
 6. Освітньо-професійна програма "075 Маркетинг" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2019
 8. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2021
 9. Освітньо-професійна програма "051 Міжнародна економіка"- 2019
 10. Освітньо-професійна програма "281 Публічне управління та адміністрування" - 2019
 11. Освітньо-професійна програма "281 Публічне управління та адміністрування"- 2021 
 12. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 2019
 13. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 2021

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2020
 2. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2021
 3. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент"- 2021
 5. Освітньо-професійна програма"281 Публічне управління та адміністрування" - 2020
 6. Освітньо-професійна програма"281 Публічне управління та адміністрування" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 2019
 8. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 2021

 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "051 Економіка"- 2016
 2. Освітньо-наукова програма "051 Економіка"- 2019
 3. Освітньо-наукова програма "051 Економіка"- 2020
 4. Освітньо-наукова програма "051 Економіка"- 2021
 5. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2016
 6. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2019
 7. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2020
 8. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2021

   

Факультет захисту рослин

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "091 Біологія" - 2018
 2. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2019
 3. Освітньо-професійна програма "162 Біотехнології та біоінженерія" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "202 Захист і карантин рослин"- 2019
 5. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2021
 6. Освітньо-професійна програма "162 Біотехнології та біоінженерія" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "202 Захист і карантин рослин"- 2021 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2019
 2. Освітньо-професійна програма "202 Захист рослин" - 2017
 3. Освітньо-професійна програма "202 Карантин рослин"- 2017
 4. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2020
 5. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2021
 6. Освітньо-професійна програма "202 Захист рослин" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "202 Карантин рослин"- 2021 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "091 Біологія" - 2016
 2. Освітньо-наукова програма "091 Біологія" - 2019
 3. Освітньо-наукова програма "091 Біологія" - 2020
 4. Освітньо-наукова програма "101 Екологія"- 2016
 5. Освітньо-наукова програма "101 Екологія"- 2019
 6. Освітньо-наукова програма "101 Екологія"- 2020
 7. Освітньо-наукова програма "101 Екологія"- 2021
 8. Освітньо-наукова програма "202 Захист і карантин рослин" - 2020 
 9. Освітньо-наукова програма "202 Захист і карантин рослин" - 2021 


  


 

 Факультет лісового господарства

 • Молодші бакалаври
 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "054 Соціологія"- 2020
 2. Освітньо-професійна програма "054 Соціологія"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2019
 6. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2021

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2017
 4. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2021

  

 Агрономічний факультет

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів с.-г.)" - 2018
 2. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів с.-г.)" - 2020
 3. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчові технології)" - 2020
 4. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчові технології)" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "103 Науки про землю" - 2018
 6. Освітньо-професійна програма "103 Науки про землю" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "201 Агрономія"- 2021
 8. Освітньо-професійна програма "208 Агроінженерія" - 2018
 9. Освітньо-професійна програма "204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" - 2019

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "201 Агрономія"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "201 Агрономія"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "201 Експертна оцінка ґрунтів" - 2018
 4. Освітньо-професійна програма "201 Експертна оцінка ґрунтів" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "201 Насінництво і насіннєзнавство" - 2017
 6. Освітньо-професійна програма "201 Насінництво і насіннєзнавство" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "201 Агрохімія і ґрунтознавство" - 2018
 8. Освітньо-професійна програма "201 Агрохімія і ґрунтознавство" - 2021
 9. Освітньо-професійна програма "201 Селекція і генетика сільськогосподарських культур"- 2017
 10. Освітньо-професійна програма "201 Селекція і генетика сільськогосподарських культур"- 2021
 11. Освітньо-професійна програма "203 Садівництво та виноградарство" - 2017
 12. Освітньо-професійна програма "203 Садівництво та виноградарство" - 2021 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "201 Агрономія" - 2020
 2. Освітньо-наукова програма "201 Агрономія" - 2021

 


 


 ЗАГАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КАТАЛОГ

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КАТАЛОГ

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІВ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

  ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 


 

 Оновлено: 1-06-2021, 11:42 / Переглядів: 0
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок