Вчена рада

   

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

Пор.№

Посада

ПІБ

1.       

Ректор, д-р екон. наук, професор, чл.-кор. НААН України (голова ради)

УЛЬЯНЧЕНКО О.В.

2.       

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (заступник голови)

ОЛІЙНИК О.В.

3.       

Д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка (заступник голови)

ШЕВЧЕНКО М.В.

4.       

Канд. фіз.-мат. наук, доцент  кафедри фізики та вищої математики (вчений секретар ради)

МАСЛЕННІКОВ Д.І.

5.       

Головний бухгалтер

БАБАРИКА Я.В.

6.       

Д-р біол. наук, професор кафедри екології та біотехнології

БІЛЕЦЬКИЙ Є.М.

7.       

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва

БІЛОУСЬКО Т.Ю.

8.       

Д-р с.-г. наук, чл.-кор. НААН України, професор кафедри рослинництва

БОБРО М.А.

9.       

Канд. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри садово-паркового господарства

БУЛАТ А.Г.

10.   

Д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

ВАСИЛІШИН С.І.

11.   

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму

БУТЕНКО Т.А.

12.   

Декан факультету лісового господарства, канд.    с.-г. наук,  доцент

ВЕДМІДЬ М.М.

13.   

Канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри мовних дисциплін

ГЕРМАН Л.В.

14.   

Канд. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри екології та біотехнології

ГОЛОВАНЬ Л.В.

15.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва

ГОПЦІЙ Т.І.

16.   

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри планування територій населених пунктів та будівництва

ГОПЦІЙ О.Б.

17.   

Канд. екон. наук, професор кафедри статистики і економічного аналізу

ГОРКАВИЙ В.К.

18.   

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

ГУТОРОВ О.І.

19.   

Канд. філос. наук, професор університету, доцент кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

ГАВРИЛЮК Ю.М.

20.   

Декан факультету обліку і фінансів, канд. екон. наук, доцент

ГОРОХ О.В.

21.   

Комендант гуртожитку №5

ГУДЗЬ І.В.

22.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства

ДЕГТЯРЬОВ В.В.

23.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету лісового господарства, 3-й курс, скорочений термін навчання

ДЕЙНЕКО О.В.

24.   

Директор бібліотеки

ДОВГАЛЮК С.О.

25.   

Декан факультету захисту рослин, канд. с.-г. наук, доцент

ЗАБРОДІНА І.В.

26.   

Канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та права

ЄВСЮКОВ О.Ф.

27.   

Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, канд. біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

ЄВТУШЕНКО М.Д.

28.   

Д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

КАРПЕЦЬ Ю.В.

29.   

Аспірантка кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова 

КОЛОМІЄЦЬ Ю.О.

30.   

Д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та фізіології рослин

КОЛУПАЄВ Ю.Є.

31.   

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

КОШКАЛДА І.В.

32.   

Канд. іст. наук,  професор університету, доцент, завідувач кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

КРАВЦОВ А.І.

33.   

Перший проректор, д-р. екон. наук, професор

КУКСА І.М.

34.   

Декан факультету інженерів землевпорядкування, канд. екон. наук, професор університету

КНЯЗЬ О.В.

35.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету захисту рослин, 3-й курс

ЛІТВІН А.В.

36.   

Керівник Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, доцент

ЛУШНІКОВА О.М.

37.   

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

ЛОМОВСЬКИХ Л.О.

38.   

Голова ОРСС

МАЛЯРОВА Ю.Р.

39.   

Головний інженер

МАРЧЕНКО О.С.

40.   

Д-р с.-г. наук, ст. наук. співробітник, завідувач кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва

МИХАЛЬЧЕНКО С.А.

41.   

Канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

НАЗАРЕНКО В.В.

42.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету обліку і фінансів, 3-й курс

НІЖЕГОЛЬЦЕВА О.А.

43.   

Канд. екон. наук, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

ОГІЙЧУК М.Ф.

44.   

Д-р екон. наук, професор кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

ОЛІЙНИК Т.І.

45.   

Д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри економічної теорії

ПАСЕМКО Г.П.

46.   

Канд. екон. наук, доцент, професор університету, завідувач кафедри землевпорядного проектування

ПЕТРЕНКО О.Я.

47.   

Проректор з науково-педагогічної роботи, канд. екон. наук, професор університету

ПЕТРОВ В.М.

48.   

Канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісівництва        ім. Б.Ф. Остапенка

ПОЗНЯКОВА С.І.

49.   

Проректор з міжнародних зав’язків, д-р екон. наук, професор

ПОПОВ А.С.

50.   

Директор ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство»

ПРИЙМАК Г.П.

51.   

Голова Первинної профспілкової організації

ПРИХОДЬКО С.М.

52.   

Керівник навчального відділу

ПУСТОВОЙТ Т.П.

53.   

Канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

РАДОВ С.Г.

54.   

Д-р с.-г. наук, ст. наук. співробітник завідувач кафедри лісових культур і меліорацій

РАСПОПІНА С.П.

55.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти  агрономічного факультету, 4-й курс

РІЗНИЧЕНКО Г.С.

56.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва

РОЖКОВ А.О.

57.   

Д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики та вищої математики

РОХМАНОВ М.Я.

58.   

Декан агрономічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент

РОМАНОВ О.В.

59.   

Канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри загальної хімії

СВІЩОВА Я.О.

60.   

Голова Первинної профспілкової організації, канд. екон. наук, доцент

СИНЯВІНА Ю.В.

61.   

Завідувач кафедри фізичного виховання, старший викладач

ТРЕГУБ К.М.

62.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри фітопатології

ТУРЕНКО В.П.

63.   

Декан факультету менеджменту і економіки, канд. екон. наук, доцент

ФІЛІМОНОВ Ю.Л.

64.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії

ФІЛОН В.І.

65.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету інженерів землевпорядкування, 4-й курс

ФОМІНИХ Є.М.

66.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти агрономічного факультету, 4-й курс

ХАЛЕПА К.Р.

67.   

Проректор з економічної роботи та розвитку виробничої інфраструктури

ШВАЙКА І.О.

68.   

Здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти факультету менеджменту і економіки, 3-й курс

ЮРЧЕНКО А.А.

69.   

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри статистики і економічного аналізу

ЯРОВА В.В.

70.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання

ЯРОВИЙ Г.І.

 


  Електронна адреса: vchenaradakhnau@gmail.com

 

 

   

Положення про Вчену раду Харківського  національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Форма "Список навчально-методичних праць та / або наукових праць"

  2021

Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 03 02 2021 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 24 02 2021 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 31 03 2021 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 26 04 2021 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 23 06 2021 року


 Оновлено: 17-06-2021, 12:44 / Переглядів: 14 271
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок