Опубліковано: 31-10-2016, 15:48 / Переглядів: 448 / Новини / Наукова діяльність


ЗАХИСТ РОСЛИН У XXI СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

ЗАХИСТ РОСЛИН У XXI СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 200-річчю з дня заснування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

22-23 вересня 2016 р.

   У конференції взяли участь науковці та аспіранти РУП «Інституту захисту рослин» (Білорусь), Національного університету біоресурсів і природокористування України, Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, ГУ «Придністровський науково-дослідний  інститут сільського господарства», Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,  Українського НДІ лісового  господарства  та  агролісомеліорації  ім.   Г. М. Висоцького,    Черкаського    національного    університету ім. Б. Хмельницького, Вінницького національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Інституту захисту рослин НААН, Інституту овочівництва та баштанництва НААН, Державної фітосанітарної інспекції Харківської області. Всього у конференції взяло участь 78 учасників.

   Відкриття пленарного засідання конференції оголосила декан факультету захисту рослин,  канд. с.-г. наук, доцент І.В. Забродіна. Привітали учасників конференції проректор з навчально-виховної роботи, канд. екон. наук, професор університету В.М. Петров і декан факультету захисту рослин канд. с.-г. наук, доцент І.В. Забродіна.

   Матеріали з питань: «Комахи екосистем: видовий склад, екологічні зв’язки, прогноз появи та охорони біорізноманіття агроландшафтів. Карантинні та інвазійні види тварин в Україні» доповідали: канд. с.-г. наук, старш. викладач С.В. Станкевич, аспіранти: Я.В. Кошеляєва., Л.М. Коваль,   І.І.  Ожга,  магістранти   ХНАУ:  Ю.  О.  Наконечна,   С. М.  Кошеленко,   В.О. Прасол, К.П. Соломахіна, Б.О. Коломоєць та ін.

   Під час конференції відбувалася жвава дискусія, доповідачі надали цікаві, змістовні відповіді та роз’яснення на поставлені запитання з тем доповідей.

Учасників конференції вітає проректор з навчально-виховної роботи В. М. Петров

Робочий момент конференції

Результати досліджень доповідає аспірантка Я. В. Кошеляєва

Результати наукової роботи доповідає магістрантка ФЗР С. М. Кошеленко

   У роботі секції «Патогенез та імуногенез інфекційних хвороб рослин. Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів» взяли  участь  канд.  с.-г. наук  К.В.  Давиденко,  аспіранти:  І.В. Луханін,   І.С. Швачунова., магістранти ХНАУ:  А.А.  Коваленко,    В.І.  Кузьменко,   А.Ю. Урбатіс та ін.

З доповіддю виступає канд. с.-г. наук К. В. Давиденко

   В обговоренні результатів проведення конференції взяли участь професори Є.М. Білецький, В.П. Туренко, доцент Л.Я. Сіроус, канд. с.-г. наук К.В. Давиденко, аспірантка І.І.,Ожга магістрантка С.М. Кошеленко. Вони висловили подяку доповідачам за цікаві, змістовні та різноманітні за своєю тематикою доповіді, побажали молодим науковцям успіхів у подальшій роботі, впровадження наукових розробок у виробництво та захисту кандидатських дисертацій. Кращі доповіді молодих вчених і магістрантів були відмічені дипломами різних ступенів: першого ступеня – канд. с.-г. наук К.В. Давиденко,  аспірантка  Я.В. Кошеляєва,  другого ступеня – аспіранти  І.В.  Луханін,   І.С.  Швачунова,   третього   ступеня  – С.М.  Кошеленко,   Б.О.   Коломоєць.    Грамотами    за   кращу   доповідь   були   відмічені   Ю.О. Наконечна та А.А. Коваленко.

Результати досліджень доповідає аспірантка І. С. Швачунова

Результати досліджень доповідає магістрантка А. А. Коваленко

    

Авторизація