Опубліковано: 24-02-2017, 13:06 / Переглядів: 446 / Різне / Жизнь замечательных людей


ЗАХИСТ ДИПЛОМІВ МАГІСТРА НА ФАКУЛЬТЕТІ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

ЗАХИСТ ДИПЛОМІВ МАГІСТРА НА
ФАКУЛЬТЕТІ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

   20-21 лютого 2017 р. на факультеті обліку і фінансів відбувся захист дипломів магістра. Дипломи захищали 25 магістрантів спеціальності «Облік і аудит» та 19 магістрантів спеціальності «Фінанси і кредит».

   Головою екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» для проведення підсумкової атестації - прийняття захисту дипломних робіт студентів освітнього рівня «магістр» призначено Плаксієнка Валерія Яковича – завідувача кафедрою бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії, професора, доктора економічних наук. Членами екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії призначено: Пеняк Юлію Сергіївну - в.о. декана факультету обліку і фінансів, доцента кафедри статистики і економічного аналізу, канд. екон. наук; Огійчука Миколу Феодосійовича - професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, канд. екон. наук; Калашнікову Тетяну Вікторівну - професора кафедри фінансів, доцента, доктора екон. наук; Ярову Валентину Василівну - доцента кафедри статистики і економічного аналізу, канд. екон. наук. Технічним секретарем екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії затверджено доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, канд. екон. наук Ковальову Олену Василівну.

   Головою екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» було призначено Ґудзь Олену Євгеніївну – головного наукового співробітника ННЦ «ІАЕ» НААН України, доктора екон. наук, професора. Членами екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії призначено: Олійника Олександр Васильович – завідувача кафедри фінансів, доктора екон. наук, професора; Горкавого Володимира Кузьмича - завідувача кафедри статистики і економічного аналізу, канд. екон. наук, професора; Горковенко Інну Володимирівну - доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, канд. екон. наук. Технічним секретарем екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії затверджено асистента кафедри фінансів Скоромну Олену Юріївну.

   Робота екзаменаційної комісії проходила у спеціально обладнаних аудиторіях, які вмістили всіх бажаючих взяти участь в заслуховуванні і обговоренні дипломних робіт, за активної участі членів екзаменаційної комісії. Позитивним моментом є використання мультимедійного обладнання, що суттєво покращувало презентацію студентів-дипломників.

   Доповіді студентів були змістовними, насиченими фактичним матеріалом та презентовані за сучасними вимогами. Слід зауважити, що всі дипломні роботи апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

   У звітах голів екзаменаційних комісій зазначено, що в університеті сформована наукова школа підготовки фахівців з обліку і аудиту, фінансів і кредиту. Студенти мають високий рівень підготовки за фахом, набуті знання можуть бути використані в практичній діяльності з урахуванням досягнень з обліку, аудиту, фінансів та аналітичних підходів щодо умов, в яких функціонує економіка України.

   Професорсько-викладацький склад випускових кафедр, організація навчального процесу факультету, а також основні підсумки роботи екзаменаційної комісії дають змогу зробити висновок, що у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва здійснюється підготовка магістрів з обліку і аудиту та фінансів і кредиту, які здатні здійснювати наукові дослідження та вирішувати завдання практичного характеру в умовах виробництва.

   Вітаємо нове поповнення магістрів факультету обліку і фінансів та бажаємо їм подальших успіхів у професійному зростанні!

 

Деканат факультету обліку і фінансів

    

Авторизація