Опубліковано: 10-08-2017, 14:41 / Переглядів: 853 / Новини / Документообіг


Увага! Накази на зарахування на навчання за кошти юридичних (фізичних) осіб (за контрактом)

Денна форма навчання

1 курс

Шифр

Назва спеціальності
051    Економіка
071    Облік і оподаткування
072    Фінанси, банківська справа
073    Менеджмент
076    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101     Екологія
193     Геодезія та землеустрій
201     Агрономія
202     Захист і карантин рослин
205     Лісове господарство
281    Публічне управління та адміністрування

 1 курс (за скороченим терміном)

071    Облік і оподаткування
073    Менеджмент
201    Агрономія
205    Лісове господарство

 2 курс 

201    Агрономія
202    Захист і карантин рослин

 3 курс 

6.030508    Фінанси і кредит
6.090103    Лісове і садово-паркове господарство

 

Заочна форма навчання

 1 курс 

Шифр

Назва спеціальності
051    Економіка
072    Фінанси, банківська справа
076    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
193    Геодезія та землеустрій
201     Агрономія
205     Лісове господарство
281    Публічне управління та адміністрування

 3 курс 

6.030504    Економіка підприємства
6.030509    Облік і аудит
6.030601    Менеджмент
6.090105    Захист рослин

 

    

Авторизація