Опубліковано: 26-02-2018, 10:08 / Переглядів: 177 / Новини / Культурно-масова діяльність


ЗАХИСТ ДИПЛОМІВ МАГІСТРА НА ФАКУЛЬТЕТІ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

ЗАХИСТ ДИПЛОМІВ МАГІСТРА

НА ФАКУЛЬТЕТІ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

 

   22-23 лютого 2018 р. на факультеті обліку і фінансів відбувся захист дипломних робіт за освітнім ступенем «магістр». Дипломи захищали 25 здобувачів спеціальності «Облік і оподаткування» та 24 – спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

   Згідно наказу по університету, головою Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для проведення підсумкової атестації - прийняття захисту дипломних робіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» призначено Орлова Віталія Володимировича – директора державного підприємства «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук  України» Харківського району Харківської області. Членами екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії призначено: Велієву Вікторію Олександрівну - заступника декана факультету обліку і фінансів, доцента кафедри статистики і економічного аналізу, к.е.н.; Огійчука Миколу Феодосійовича - професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н.; Калашнікову Тетяну Вікторівну - професора кафедри фінансів, д.е.н. Технічним секретарем екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії затверджено доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, канд. екон. наук Ковальову Олену Василівну.

   За спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для проведення підсумкової атестації - прийняття захисту дипломних робіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» головою Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії призначено Хлопоніну Анну Іванівну – голову правління кредитної спілки «КАРАТ» Куп’янського району Харківської області. Членами екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії було призначено: Гороха Олександра Володимировича – декана факультету «Облік і фінанси», доцента кафедри фінансів, к.е.н.; Олійника Олександра Васильовича - професора, завідувача кафедри фінансів, д.е.н.; Горкавого Володимира Кузьмича - професора кафедри статистики і економічного аналізу, к.е.н., Утенкову Каріну Олександрівну   - доцента кафедри бухгалтерського обліку  і аудиту, к.е.н. Технічним секретарем екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії затверджено старшого викладача кафедри фінансів, к.е.н. – Скоромну Олену Юріївну.

   Робота екзаменаційної комісії проходила у спеціально обладнаних аудиторіях, які вмістили всіх бажаючих взяти участь в заслуховуванні і обговоренні дипломних робіт, за активної участі членів екзаменаційної комісії.

   Доповіді студентів були змістовними, насиченими фактичним матеріалом та презентовані за сучасними вимогами. Слід зауважити, що всі дипломні роботи є апробованими на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.ф

   У звітах голів екзаменаційних комісій зазначено, що в університеті сформована наукова школа підготовки фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування. Студенти мають високий рівень підготовки за фахом, набуті знання можуть бути використані в практичній діяльності з урахуванням досягнень з обліку, аудиту, фінансів та аналітичних підходів щодо умов, в яких функціонує економіка України.

   Професорсько-викладацький склад випускових кафедр, організація навчального процесу факультету, а також основні підсумки роботи екзаменаційної комісії дають змогу зробити висновок, що у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва здійснюється підготовка магістрів з обліку і оподаткування та фінансів, банківської справи та страхування, які здатні здійснювати наукові дослідження та вирішувати завдання практичного характеру в умовах виробництва.

   Вітаємо наших випускників із присвоєнням освітнього ступеня «магістр»! Нехай обрана професія приносить задоволення та дарує впевненість у майбутньому!

Деканат факультету обліку і фінансів

 
   
   
   


    

Авторизація