Опубліковано: 2-03-2018, 10:16 / Переглядів: 460 / Новини / Культурно-масова діяльність


Захист дипломних робіт на кафедрі генетики, селекції та насінництва за спеціальністю 201 «Агрономія»

Захист дипломних робіт на кафедрі генетики, селекції та насінництва за спеціальністю 201 «Агрономія».

 

   На кафедрі генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 22 лютого 2018 р. працювали підсумкові екзаменаційні комісії із захисту дипломних робіт на отримання освітнього ступеня «магістр».

   Комісію зі спеціальності 201 «Агрономія» («Селекція і генетика с.-г. культур») була створена у такому складі: голова – Козубенко Леонід Васильович, доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції та насінництва кукурудзи  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва; члени комісії – Гопцій Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва, Криворученко Роман Володимирович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва, Лиманська Світлана Василівна, канд. біол. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва. Технічним секретарем екзаменаційної комісії було призначено асистента кафедри генетики, селекції та насінництва Васько Вікторію Олександрівну.

   У комісії зі спеціальності 201 «Агрономія» («Насінництво та насіннєзнавство») головував Кириченко Віктор Васильович, доктор с.-г. наук, академік НААН, професор, директор Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. До складу комісії увійшли: Буряк Юрій Іванович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва, Брагін Олександр Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва, Чигрин Ольга Василівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва. Технічним секретарем екзаменаційної комісії було призначено асистента кафедри генетики, селекції та насінництва Гудим Олену Володимирівну.

   Як показали результати захисту, здобувачі в основному володіють методами постановки наукових досліджень, аналізу і статистичної обробки експериментальних даних, роботи з науковою літературою. Усі дипломні роботи оформлено згідно з методичними вимогами.

   Голови екзаменаційних комісій підкреслили, що результати захисту дипломних робіт свідчать про високий рівень підготовки молодих фахівців. На запитання членів екзаменаційної комісії переважна частина здобувачів давали вичерпні відповіді.

   Колектив кафедри генетики, селекції та насінництва бажає випускникам кар’єрного росту і всіх благ як у професійному, так і в особистому житті.    

Авторизація