Опубліковано: 5-03-2018, 13:55 / Переглядів: 179 / Новини / Конференції


Науково-практична агрономічна конференція організована компаніями Dow, DuPont та Pioneer

Науково-практична агрономічна конференція організована компаніями

Dow, DuPont та Pioneer

 

   21 лютого 2018 р. в Києві відбулася науково-практична агрономічна кон­фе­ренція,  організована всесвітньо відомими виробниками засобів захисту рослин і насіння DowDuPont та Pioneer, на якій науковці, аграрії та фахівці компаній обговорили проблеми, з якими сьогодні можуть стикатися сільгоспвиробники в умовах перманентних змін клімату і ринкової ситуації, а також шляхи їх подолання.

   Для участі у конференції від Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва були офіційно запрошені доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка М.В. Шевченко, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри агрохімії В.І. Філон та проректор з науково-педаго­гіч­ної роботи, професор університету В.М. Петров. Представники нашого університету були єдиними, хто на запрошення організаторів конференції представляв заклади вищої освіти України. Усього у конференції взяли участь 273 учасники.

   У своїй доповіді професор М.В. Шевченко висвітлив сучасні підходи до технологій обробітку ґрунту під час вирощування просапних культур, а професор В.І. Філон – інноваційні методи діагностики та управління живленням рослин у сучасних технологіях вирощування кукурудзи і соняшнику. Кожна із цих доповідей тривала понад годину і супроводжувалася змістовними презентаціями. Результати досліджень наших учених викликали зацікавленість у керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, що знайшло прояв у великій кількості додаткових питань і жвавій дискусії після завершення офіційної частини конференції.

  Результати спілкування з представниками вітчизняних та іноземних компаній, що працюють у сфері агробізнесу, і фахівцями сільськогосподарських підприємств дають нам усі підстави сподіватися на подальше плідне співробітництво у царині організації наукових досліджень з актуальних проблем розвитку аграрного виробництва та удосконалення навчального процесу і практичної підготовки студентів та молодих науковців.


Проректор з науково-педагогічної роботи,

професор університету В.М. Петров


    

Авторизація