201 "Агрономія"

 ОПП «Агрономія»

 ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство»

 ОПП «Експертна оцінка ґрунтів»

 ОПП «Насінництво і насіннєзнавство»

 ОПП «Селекція і генетика с.-г. культур»
 ОПП «Агрономія»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Агрономія»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Аграрне та екологічне право


:  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

2.

Ділова іноземна мова


:  2_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 08:57]  


:  2_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  2_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

3.

Філософія науки


:  3_rp_flosofya_nauki.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  3_rp_flosofya_nauki.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

4.

Психологія і педагогіка


:  4_rp_psihologya__pedagogka.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  4_rp_psihologya__pedagogka.pdf
[1-11-2018, 11:30]  

5.

Економіка та організація аграрного сервісу


:  5_rp_ekonomka_ta_organzacya (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  5_rp_ekonomka_ta_organzacya
[1-11-2018, 11:30]  


:  5_nmz_ekonomka_ta_organzacya_agrarnogo_servsu.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  5_nmz_ekonomka_ta_organzacya_agrarnogo_servsu.pdf
[13-11-2018, 08:50]  

1.2. Цикл професійної підготовки

6.

Інформаційні технології


:  6_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  6_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf
[1-11-2018, 11:30]  


:  6_nmz_nformacyn_tehnologyi.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  6_nmz_nformacyn_tehnologyi.pdf
[13-11-2018, 08:50]  

7.

Моделювання технологічних процесів і систем


:  7_rp_modelyuvannya_procesv__sistem.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  7_rp_modelyuvannya_procesv__sistem.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

8.

Географічні інформаційні системи


:  8_rp_geografchn_nformacyn_sistemi.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  8_rp_geografchn_nformacyn_sistemi.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

9.

Адаптивні системи землеробства


:  9_nmz_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  9_nmz_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf
[25-10-2018, 08:57]

 


:  9_rp_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  9_rp_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf
[25-10-2018, 08:57]

10.

Методи і організація досліджень в агрономії


:  10_nmz_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  10_nmz_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf
[25-10-2018, 08:57]

 


:  10_rp_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  10_rp_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf
[25-10-2018, 08:57]

11.

Системи сучасних інтенсивних технологій


:  11_rp_sisiemi_suchasnih_ntensivnih_teh.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  11_rp_sisiemi_suchasnih_ntensivnih_teh.pdf
[25-10-2018, 08:57]


:  11_nmz_sistemi_suchasnih_ntensivnih_tehnology.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  11_nmz_sistemi_suchasnih_ntensivnih_tehnology.pdf
[29-10-2018, 11:18]  

12.

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур


:  12_rp_prognoz__podarskih_kultur.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  12_rp_prognoz__podarskih_kultur.pdf
[25-10-2018, 08:57]


:  12_nmz_prognoz__programuvannya_vrozhayiv.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  12_nmz_prognoz__programuvannya_vrozhayiv.pdf
[29-10-2018, 11:18]

13.

Світові агротехнології


:  13_rp_svtov_agrotehnologyi.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  13_rp_svtov_agrotehnologyi.pdf
[25-10-2018, 08:57]  :  13_nmz_svtov_agrotehnologyi.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  13_nmz_svtov_agrotehnologyi.pdf
[13-11-2018, 08:49]  

14.

Сучасні проблеми агроекології


:  14_rp_suchasn_problemi_agroekologyi.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  14_rp_suchasn_problemi_agroekologyi.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

15.

Спеціальна генетика


:  15_rp_specalna_genetika.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  15_rp_specalna_genetika.pdf
[29-10-2018, 11:18]


:  15_nmz_specalna_genetika.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  15_nmz_specalna_genetika.pdf
[1-11-2018, 11:30]  

16.

Біотехнологія в рослинництві


:  16_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  16_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

17.

Аграрний консалтинг


:  17_nmz_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  17_nmz_agrarniy_konsalting.pdf
[1-11-2018, 11:30]

 


:  17_rp_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  17_rp_agrarniy_konsalting.pdf
[1-11-2018, 11:30]

18.

Підприємництво в аграрних формуваннях


:  18_nmz_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf (завант.: 58)
Переглянути онлайн:  18_nmz_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf
[13-11-2018, 08:50]

 


:  18_rp_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf (завант.: 54)
Переглянути онлайн:  18_rp_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf
[13-11-2018, 08:50]

2.2. Цикл професійної підготовки

19.

Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

Світове сільське господарство


:  19_rp_svtove_slske_gospodarstvo.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  19_rp_svtove_slske_gospodarstvo.pdf
[25-10-2018, 08:57]


:  19_nmz_svtove_slske_gospodarstvo.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  19_nmz_svtove_slske_gospodarstvo.pdf
[29-10-2018, 11:18]

Зовнішньоекономічна діяльність


:  19_rp_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  19_rp_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf
[25-10-2018, 08:57]  :  19_nmz_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  19_nmz_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf
[13-11-2018, 08:49]  

20.

Фітосанітарний моніторинг


:  20_rp_ftosantarniy_montoring.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  20_rp_ftosantarniy_montoring.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

21.

Біологічні основи рослинництва


:  21_rp_bologchn_osnovi_roslinnictva.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  21_rp_bologchn_osnovi_roslinnictva.pdf
[25-10-2018, 08:57]  

22.

Основи сучасної системи землеробства


:  22_nmz_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  22_nmz_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf
[13-11-2018, 08:50]

 


:  22_rp_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  22_rp_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf
[13-11-2018, 08:50]

23.

Охорона праці в галузі


:  23_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  23_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[29-10-2018, 11:18]


:  23_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  23_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[29-10-2018, 11:18]

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 


 

ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Психологія управління


:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

2.

Філософія науки


:  2_rp_flosofya_nauki.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  2_rp_flosofya_nauki.pdf
[25-10-2018, 09:00]  

3.

Комп’ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур

 

4.

ГІС агроландшафтів і основи геостатистики


:  4_rp_gs_agrolandshaftv_tiki.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  4_rp_gs_agrolandshaftv_tiki.pdf
[25-10-2018, 09:00]

5.

Радіоекологія


:  5_nmz_radoekologya.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  5_nmz_radoekologya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  5_rp_radoekologya.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  5_rp_radoekologya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

6.

Охорона праці в галузі


:  6_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  6_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  6_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  6_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[25-10-2018, 09:00]

1.2. Цикл професійної підготовки

7.

Хімія навколишнього середовища


:  7_nmz_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  7_nmz_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf
[29-10-2018, 11:21]

 


:  7_rp_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  7_rp_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf
[29-10-2018, 11:21]

8.

Управління ґрунтовими режимами


:  8_nmz_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  8_nmz_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  8_rp_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  8_rp_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf
[25-10-2018, 09:00]

9.

Утилізація і знешкодження відходів агросфери


:  9_nmz_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  9_nmz_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  9_rp_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  9_rp_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf
[25-10-2018, 09:00]

10.

Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості


:  10_nmz_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  10_nmz_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  10_rp_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  10_rp_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf
[25-10-2018, 09:00]

11.

Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація продукції


:  11_nmz_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  11_nmz_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  11_rp_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  11_rp_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

12.

Управління живленням у закритому ґрунті за крапельного зрошення


:  12_nmz_upravlnnya_zhivlennyam_u_zakritomu_grunt.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  12_nmz_upravlnnya_zhivlennyam_u_zakritomu_grunt.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  12_rp_upravlnnya_zhivlennyam_u_zaktiromu_grunt.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  12_rp_upravlnnya_zhivlennyam_u_zaktiromu_grunt.pdf
[25-10-2018, 09:00]

13.

Агрохімсервіс


:  13_nmz_agrohmservs.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  13_nmz_agrohmservs.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  13_rp_agrohmservs.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  13_rp_agrohmservs.pdf
[25-10-2018, 09:00]

14.

Технологія раціонального землекористування


:  14_nmz_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  14_nmz_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf
[29-10-2018, 11:21]

 


:  14_rp_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_rp_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf
[29-10-2018, 11:21]

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

15.

Ділова іноземна мова


:  15_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  15_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  15_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  15_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:00]

16.

Агрохімічний моніторинг


:  16_nmz_agrohmchniy_montoring.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  16_nmz_agrohmchniy_montoring.pdf
[29-10-2018, 11:21]

 


:  16_rp_agrohmchniy_montoring.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  16_rp_agrohmchniy_montoring.pdf
[29-10-2018, 11:21]

17.

Землеустрій і землепроектування


:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_1.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_1.pdf
[25-10-2018, 09:00]


:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_2.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_2.pdf
[25-10-2018, 09:00]


:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_3.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_3.pdf
[25-10-2018, 09:00]


:  17_rp_zemleustry__zemleproektuvannya.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  17_rp_zemleustry__zemleproektuvannya.pdf
[25-10-2018, 09:00]

2.2. Цикл професійної підготовки

18.

Сучасні методи оцінки ґрунтів


:  18_nmz_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  18_nmz_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  18_rp_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  18_rp_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:00]

19.

Рекультивація земель


:  19_nmz_rekultivacya_zemel.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  19_nmz_rekultivacya_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  19_rp_rekultivacya_zemel.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  19_rp_rekultivacya_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:00]

20.

Картографування ґрунтів і дешифрування ґрунтового покриву


:  20_nmz_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  20_nmz_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  20_rp_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  20_rp_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf
[25-10-2018, 09:00]

21.

Методологія оцінки якості ґрунтів


:  21_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  21_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  21_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  21_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:00]

22.

Бонітування ґрунтів


:  22_nmz_bonituvannya_gruntiv.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  22_nmz_bonituvannya_gruntiv.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  22_rp_bonituvannya_gruntiv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  22_rp_bonituvannya_gruntiv.pdf
[25-10-2018, 09:00]

23.


:  23_nmz_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  23_nmz_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf
[25-10-2018, 09:00]

 


:  23_rp_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  23_rp_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf
[25-10-2018, 09:00]

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 

 

 

ОПП «Експертна оцінка ґрунтів»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Експертна оцінка ґрунтів»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Методологія та організація наукових досліджень


:  1_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  1_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf
[13-11-2018, 08:51]

 


:  1_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  1_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf
[13-11-2018, 08:51]

2.

Охорона праці в галузі


:  2_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  2_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[13-11-2018, 08:52]

 


:  2_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  2_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[13-11-2018, 08:52]

3.

Цивільний захист


:  3_nmz_civlniy_zahist.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  3_nmz_civlniy_zahist.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  3_rp_civlniy_zahist.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  3_rp_civlniy_zahist.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

1.2. Цикл професійної підготовки

4.

ГІС у ґрунтознавстві


:  4_nmz_gs_u_runtoznavstv.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  4_nmz_gs_u_runtoznavstv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  4_rp_gs_u_runtoznavstv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  4_rp_gs_u_runtoznavstv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

5.

Нормативна і експертна оцінка земель


:  5_nmz_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  5_nmz_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  5_rp_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  5_rp_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

6.

Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель


:  6_nmz_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  6_nmz_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  6_rp_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  6_rp_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

7.

Методологія дослідження і діагностика ґрунтів


:  7_nmz_metodologya_dosldzhen__dagnostika_runtv.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  7_nmz_metodologya_dosldzhen__dagnostika_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  7_rp_metodologya_dosldzhen__dagnostiki_runtv.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  7_rp_metodologya_dosldzhen__dagnostiki_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

8.

Ґрунти, їх класифікація і номенклатура


:  8_nmz_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  8_nmz_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  8_rp_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  8_rp_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

9.

Охороно і відновлення родючості ґрунтів


:  9_nmz_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  9_nmz_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  9_rp_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  9_rp_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

10.

Методологія оцінки якості ґрунтів


:  10_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  10_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  10_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  10_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

11.

Ділова іноземна мова


:  11_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  11_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  11_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  11_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

12.

Психологія управління


:  12_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  12_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  12_rp_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  12_rp_psihologya_upravlnnya.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

2.2. Цикл професійної підготовки

13.

Рекультивація земель


:  13_nmz_rekultivacya_zemel.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  13_nmz_rekultivacya_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  13_rp_rekultivacya_zemel.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  13_rp_rekultivacya_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

14.

Галузевий кадастр


:  14_nmz_galuzeviy_kadastr.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_nmz_galuzeviy_kadastr.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  14_rp_galuzeviy_kadastr.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_rp_galuzeviy_kadastr.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

15.

Господарсько-економічна оцінка земель


:  15_nmz_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  15_nmz_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  15_rp_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  15_rp_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

16.

Оцінка придатності ґрунтів для цільового призначення


:  16_nmz_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  16_nmz_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  16_rp_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  16_rp_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

17.

Стандартизація і сертифікація у ґрунтознавстві


:  17_nmz_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  17_nmz_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  17_rp_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  17_rp_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

18.

Моніторинг ґрунтів


:  18_nmz_montoring_grunt.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  18_nmz_montoring_grunt.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  18_rp_montoring_grunt.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  18_rp_montoring_grunt.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

19.

Фізико-хімічні методи досліджень


:  19_nmz_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  19_nmz_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  19_rp_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  19_rp_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

20.

Балансові методи оцінки якості земель


:  20_nmz_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  20_nmz_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  20_rp_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  20_rp_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

21.

Органічне землеробство


:  21_nmz_organchne_zemlerobstvo.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  21_nmz_organchne_zemlerobstvo.pdf
[25-10-2018, 09:05]  


:  21_rp_organchne_zemlerobstvo.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  21_rp_organchne_zemlerobstvo.pdf
[25-10-2018, 09:05]  

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

22.

Виробнича практика

 

 

 

ОПП «Насінництво і насіннєзнавство»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Насінництво і насіннєзнавство»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Філософія науки, педагогіка і психологія

Філософія науки


:  1_rp_flosofya_nauki.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  1_rp_flosofya_nauki.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

2.

Педагогіка і психологія


:  2_rp_pedagogka__psihologya.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  2_rp_pedagogka__psihologya.pdf
[1-11-2018, 11:31]  

3.

Ділова іноземна мова


:  3_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  3_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  3_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  3_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

1.2. Цикл професійної підготовки

4.

Стандартизація та сертифікація


:  4_nmz_standartizacya_ta_sertifkacya.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  4_nmz_standartizacya_ta_sertifkacya.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  4_rp_standartizacya_ta_sertifkacya_nasnnya.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  4_rp_standartizacya_ta_sertifkacya_nasnnya.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

5.

Генетика систем розмноження рослин


:  5_rp_genetika_sistem_rozmnozhennya_roslin.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  5_rp_genetika_sistem_rozmnozhennya_roslin.pdf
[29-10-2018, 11:22]  


:  5_nmz_genetika_sistem_rozmnozhennya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  5_nmz_genetika_sistem_rozmnozhennya.pdf
[1-11-2018, 11:31]  

6.

Біотехнологія в насінництві та насіннєзнавстві


:  6_rp_botehnologya_v_nasnnictv_ta_nasnnyeznavstv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  6_rp_botehnologya_v_nasnnictv_ta_nasnnyeznavstv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

7.

Методика і організація досліджень в насінництві та насіннєзнавстві


:  7_rp_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  7_rp_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf
[29-10-2018, 11:22]  


:  7_nmz_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  7_nmz_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf
[1-11-2018, 11:31]  

8.

Насінництво сільськогосподарських культур


:  8_rp_nasnnictvo_slskogospodarskih_kultur.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  8_rp_nasnnictvo_slskogospodarskih_kultur.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  8_nmz_nasnnictvo_s_-g__kultur.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  8_nmz_nasnnictvo_s_-g__kultur.pdf
[29-10-2018, 11:22]

9.

Екологічна експертиза насіннєвих технологій


:  9_rp_ekologchna_ekspertiza_nasnnyevih_tehnology.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  9_rp_ekologchna_ekspertiza_nasnnyevih_tehnology.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

10.

Управління формуванням насіннєвої продуктивності


:  10_nmz_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  10_nmz_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  10_rp_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  10_rp_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf
[25-10-2018, 09:09]   

11.

Сортовивчення та сортознавство


:  11_nmz_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  11_nmz_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf
[29-10-2018, 11:22]

 


:  11_rp_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  11_rp_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf
[29-10-2018, 11:22]

12.

Міжнародні правила з тестування насіння


:  12_nmz_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  12_nmz_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  12_rp_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  12_rp_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

13.

Насіннєзнавство


:  13_nmz_nasnnyeznavstvo.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  13_nmz_nasnnyeznavstvo.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  13_rp_nasnnyeznavstvo.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  13_rp_nasnnyeznavstvo.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

14.

Охорона праці в насінництві


:  14_nmz_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_nmz_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  14_rp_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_rp_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

15.

Цивільний захист


:  15_nmz_civlniy_zahist.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  15_nmz_civlniy_zahist.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  15_rp_civlniy_zahist.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  15_rp_civlniy_zahist.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

16.

Маркетинг та обіг насіння


:  16_rp_marketing_ta_obg_nasnnya.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  16_rp_marketing_ta_obg_nasnnya.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

17.

Законодавче забезпечення галузі насінництва


:  17_rp_zakonodavche_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  17_rp_zakonodavche_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

2.2. Цикл професійної підготовки

18.

Інноваційна діяльність в насінництві


:  18_nmz_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  18_nmz_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  18_rp_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  18_rp_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

19.

Технічне, технологічне та інформаційне забезпечення галузі насінництва


:  19_nmz_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  19_nmz_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  19_rp_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  19_rp_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

20.

Бізнес-планування в насінництві


:  20_rp_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  20_rp_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  20_nmz_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  20_nmz_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf
[1-11-2018, 11:31]  

21.

Насіннєві сортові ресурси


:  21_rp_nasnnyev_sortov_resursi.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  21_rp_nasnnyev_sortov_resursi.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

22.

Насіннєві фонди та їх логістика


:  22_rp_nasnnyev_fondi_ta_yih_logstika.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  22_rp_nasnnyev_fondi_ta_yih_logstika.pdf
[25-10-2018, 09:09]  

23.

Інспекторський нагляд та контроль в насінництві


:  23_rp_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  23_rp_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf
[25-10-2018, 09:09]  


:  23_nmz_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  23_nmz_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf
[29-10-2018, 11:22]

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 

 

 

 ОПП «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Аграрне та екологічне право


:  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf
[25-10-2018, 09:13]  

2.

Моделювання технологічних процесів і систем


:  2_rp_modelyuvannya_tehnologchnih_procesv__sistem.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  2_rp_modelyuvannya_tehnologchnih_procesv__sistem.pdf
[25-10-2018, 09:13]  

3.

Інформаційні технології


:  3_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  3_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

4.

Філософія науки


:  4_rp_flosofya_nauki.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  4_rp_flosofya_nauki.pdf
[25-10-2018, 09:13]  

5.

Психологія і педагогіка


:  5_rp_psihologya__pedagogka.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  5_rp_psihologya__pedagogka.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

6.

Ділова іноземна мова


:  6_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  6_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:13]  


:  6_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  6_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
[25-10-2018, 09:13]  

1.2. Цикл професійної підготовки

7.

Спеціальна генетика сільськогосподарських культур


:  7_rp_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  7_rp_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  7_nmz_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  7_nmz_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

8.

Генетичні ресурси рослин


:  8_rp_genetichn_resursi_roslin.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  8_rp_genetichn_resursi_roslin.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  8_nmz_genetichn_resursi_roslin.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  8_nmz_genetichn_resursi_roslin.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

9.

Генетична інженерія та біотехнологія


:  9_rp_genetichna_nzhenerya_ta_botehnologya.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  9_rp_genetichna_nzhenerya_ta_botehnologya.pdf
[25-10-2018, 09:13]  

10.

Генетика кількісних ознак


:  10_rp_genetika_klksnih_oznak.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  10_rp_genetika_klksnih_oznak.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  10_nmz_genetika_klksnih_oznak.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  10_nmz_genetika_klksnih_oznak.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

11.

Сучасні методи селекційно-генетичних досліджень


:  11_rp_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  11_rp_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  11_nmz_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  11_nmz_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

12.

Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників


:  12_rp_muntet_roslin__sepdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  12_rp_muntet_roslin__sepdf
[25-10-2018, 09:13]  


13.

Спеціальна селекція і насінництво польових культур


:  13_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih_kultur.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  13_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih_kultur.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  13_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  13_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

14.

Спеціальна селекція і насінництво овочевих і плодових культур


:  14_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  14_nmz_specalna-selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  14_nmz_specalna-selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

15.

Спеціальна селекція і насінництво кормових культур


:  15_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih_kultur.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  15_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih_kultur.pdf
[29-10-2018, 11:24]


:  15_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  15_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih.pdf
[1-11-2018, 11:32]   

16.

Екологічна та адаптивна селекція


:  16_rp_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  16_rp_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf
[29-10-2018, 11:24]  


:  16_nmz_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  16_nmz_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

17.

Стандартизація і управління якістю продукції


:  17_nmz_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  17_nmz_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf
[1-11-2018, 11:32]

 


:  17_rp_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  17_rp_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf
[1-11-2018, 11:32]

18.

Охорона праці в галузі


:  18_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  18_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[29-10-2018, 11:24]

 


:  18_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  18_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
[29-10-2018, 11:24]

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

Спеціалізація «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

2.1. Цикл загальної підготовки

19.

Аграрний консалтинг


:  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf
[1-11-2018, 11:32]  


:  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

2.2. Цикл професійної підготовки

20.

Основи біохімії в селекції рослин


:  20_nmz_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  20_nmz_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf
[29-10-2018, 11:24]

 


:  20_rp_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  20_rp_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf
[29-10-2018, 11:24]

21.

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів


:  21_nmz_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  21_nmz_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf
[29-10-2018, 11:24]

 


:  21_rp_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  21_rp_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf
[29-10-2018, 11:24]

22.

Методика селекційного експерименту


:  22_rp_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  22_rp_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf
[29-10-2018, 11:24]


:  22_nmz_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  22_nmz_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf
[13-11-2018, 08:53]  

23.

Насінництво овочевих і кормових культур


:  23_nmz_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  23_nmz_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf
[29-10-2018, 11:24]

 


:  23_rp_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  23_rp_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf
[29-10-2018, 11:24]

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

Спеціалізація «Генетична інженерія рослин»

2.1. Цикл загальної підготовки

19.

Аграрний консалтинг


:  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf
[1-11-2018, 11:32]  


:  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

2.2. Цикл професійної підготовки

20.

Генетичний аналіз


:  20_nmz_genetichniy_analz.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  20_nmz_genetichniy_analz.pdf
[13-11-2018, 08:54]  


:  20_nmz_genetichniy_analz.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  20_nmz_genetichniy_analz.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

21.

Генетика розвитку рослин


:  21_rp_genetika_rozvitku_roslin.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  21_rp_genetika_rozvitku_roslin.pdf
[29-10-2018, 11:24]


:  21_nmz_genetika_rozvitku_roslin.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  21_nmz_genetika_rozvitku_roslin.pdf
[1-11-2018, 11:32]  

22.

Багатоманітна статистика і біоінформатика


:  22_nmz_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  22_nmz_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf
[1-11-2018, 11:32]:  22_rp_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  22_rp_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf
[13-11-2018, 08:54]  

23.

Геноміка


:  23_nmz_genomka.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  23_nmz_genomka.pdf
[1-11-2018, 11:32]  :  23_rp_genomka.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  23_rp_genomka.pdf
[13-11-2018, 08:55]  

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 

 Оновлено: 29-10-2018, 11:29 / Переглядів: 4 127
 

Авторизація