201 "Агрономія"

 ОПП «Агрономія»

 ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство»

 ОПП «Експертна оцінка ґрунтів»

 ОПП «Насінництво і насіннєзнавство»

 ОПП «Селекція і генетика с.-г. культур»
 ОПП «Агрономія»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Агрономія»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Аграрне та екологічне право


:  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf    :  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf
(завантажень: 35 / 25-10-2018, 08:57)
 

2.

Ділова іноземна мова


:  2_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf    :  2_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 10 / 25-10-2018, 08:57)
 


:  2_rp_dlova_nozemna_mova.pdf    :  2_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 08:57)
 

3.

Філософія науки


:  3_rp_flosofya_nauki.pdf    :  3_rp_flosofya_nauki.pdf
(завантажень: 9 / 25-10-2018, 08:57)
 

4.

Психологія і педагогіка


:  4_rp_psihologya__pedagogka.pdf    :  4_rp_psihologya__pedagogka.pdf
(завантажень: 8 / 1-11-2018, 11:30)
 

5.

Економіка та організація аграрного сервісу


:  5_rp_ekonomka_ta_organzacya    :  5_rp_ekonomka_ta_organzacya
(завантажень: 21 / 1-11-2018, 11:30)
 


:  5_nmz_ekonomka_ta_organzacya_agrarnogo_servsu.pdf    :  5_nmz_ekonomka_ta_organzacya_agrarnogo_servsu.pdf
(завантажень: 13 / 13-11-2018, 08:50)
 

1.2. Цикл професійної підготовки

6.

Інформаційні технології


:  6_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf    :  6_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf
(завантажень: 10 / 1-11-2018, 11:30)
 


:  6_nmz_nformacyn_tehnologyi.pdf    :  6_nmz_nformacyn_tehnologyi.pdf
(завантажень: 8 / 13-11-2018, 08:50)
 

7.

Моделювання технологічних процесів і систем


:  7_rp_modelyuvannya_procesv__sistem.pdf    :  7_rp_modelyuvannya_procesv__sistem.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 08:57)
 

8.

Географічні інформаційні системи


:  8_rp_geografchn_nformacyn_sistemi.pdf    :  8_rp_geografchn_nformacyn_sistemi.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 08:57)
 

9.

Адаптивні системи землеробства


:  9_nmz_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf    :  9_nmz_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf
(завантажень: 16 / 25-10-2018, 08:57)

 


:  9_rp_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf    :  9_rp_adaptivn_sistemi_zemlerobstva.pdf
(завантажень: 10 / 25-10-2018, 08:57)

10.

Методи і організація досліджень в агрономії


:  10_nmz_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf    :  10_nmz_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 08:57)

 


:  10_rp_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf    :  10_rp_metodi__organzacya_dosldzhen_v_agronomyi.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 08:57)

11.

Системи сучасних інтенсивних технологій


:  11_rp_sisiemi_suchasnih_ntensivnih_teh.pdf    :  11_rp_sisiemi_suchasnih_ntensivnih_teh.pdf
(завантажень: 13 / 25-10-2018, 08:57)


:  11_nmz_sistemi_suchasnih_ntensivnih_tehnology.pdf    :  11_nmz_sistemi_suchasnih_ntensivnih_tehnology.pdf
(завантажень: 9 / 29-10-2018, 11:18)
 

12.

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур


:  12_rp_prognoz__podarskih_kultur.pdf    :  12_rp_prognoz__podarskih_kultur.pdf
(завантажень: 18 / 25-10-2018, 08:57)


:  12_nmz_prognoz__programuvannya_vrozhayiv.pdf    :  12_nmz_prognoz__programuvannya_vrozhayiv.pdf
(завантажень: 10 / 29-10-2018, 11:18)

13.

Світові агротехнології


:  13_rp_svtov_agrotehnologyi.pdf    :  13_rp_svtov_agrotehnologyi.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 08:57)
 :  13_nmz_svtov_agrotehnologyi.pdf    :  13_nmz_svtov_agrotehnologyi.pdf
(завантажень: 12 / 13-11-2018, 08:49)
 

14.

Сучасні проблеми агроекології


:  14_rp_suchasn_problemi_agroekologyi.pdf    :  14_rp_suchasn_problemi_agroekologyi.pdf
(завантажень: 13 / 25-10-2018, 08:57)
 

15.

Спеціальна генетика


:  15_rp_specalna_genetika.pdf    :  15_rp_specalna_genetika.pdf
(завантажень: 10 / 29-10-2018, 11:18)


:  15_nmz_specalna_genetika.pdf    :  15_nmz_specalna_genetika.pdf
(завантажень: 8 / 1-11-2018, 11:30)
 

16.

Біотехнологія в рослинництві


:  16_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf    :  16_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf
(завантажень: 13 / 25-10-2018, 08:57)
 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

17.

Аграрний консалтинг


:  17_nmz_agrarniy_konsalting.pdf    :  17_nmz_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 9 / 1-11-2018, 11:30)

 


:  17_rp_agrarniy_konsalting.pdf    :  17_rp_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:30)

18.

Підприємництво в аграрних формуваннях


:  18_nmz_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf    :  18_nmz_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf
(завантажень: 53 / 13-11-2018, 08:50)

 


:  18_rp_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf    :  18_rp_pdpriyemnictvo_v_agrarnih_formuvannyah.pdf
(завантажень: 51 / 13-11-2018, 08:50)

2.2. Цикл професійної підготовки

19.

Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

Світове сільське господарство


:  19_rp_svtove_slske_gospodarstvo.pdf    :  19_rp_svtove_slske_gospodarstvo.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 08:57)


:  19_nmz_svtove_slske_gospodarstvo.pdf    :  19_nmz_svtove_slske_gospodarstvo.pdf
(завантажень: 10 / 29-10-2018, 11:18)

Зовнішньоекономічна діяльність


:  19_rp_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf    :  19_rp_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf
(завантажень: 9 / 25-10-2018, 08:57)
 :  19_nmz_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf    :  19_nmz_zovnshnoekonomchna_dyalnst.pdf
(завантажень: 11 / 13-11-2018, 08:49)
 

20.

Фітосанітарний моніторинг


:  20_rp_ftosantarniy_montoring.pdf    :  20_rp_ftosantarniy_montoring.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 08:57)
 

21.

Біологічні основи рослинництва


:  21_rp_bologchn_osnovi_roslinnictva.pdf    :  21_rp_bologchn_osnovi_roslinnictva.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 08:57)
 

22.

Основи сучасної системи землеробства


:  22_nmz_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf    :  22_nmz_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf
(завантажень: 11 / 13-11-2018, 08:50)

 


:  22_rp_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf    :  22_rp_osnovi_suchasnoyi_sistemi_zemlerobstva.pdf
(завантажень: 8 / 13-11-2018, 08:50)

23.

Охорона праці в галузі


:  23_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  23_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 7 / 29-10-2018, 11:18)


:  23_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  23_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 7 / 29-10-2018, 11:18)

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 


 

ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Психологія управління


:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf    :  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf    :  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)

2.

Філософія науки


:  2_rp_flosofya_nauki.pdf    :  2_rp_flosofya_nauki.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:00)
 

3.

Комп’ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур

 

4.

ГІС агроландшафтів і основи геостатистики


:  4_rp_gs_agrolandshaftv_tiki.pdf    :  4_rp_gs_agrolandshaftv_tiki.pdf
(завантажень: 12 / 25-10-2018, 09:00)

5.

Радіоекологія


:  5_nmz_radoekologya.pdf    :  5_nmz_radoekologya.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  5_rp_radoekologya.pdf    :  5_rp_radoekologya.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:00)

6.

Охорона праці в галузі


:  6_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  6_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  6_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  6_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

1.2. Цикл професійної підготовки

7.

Хімія навколишнього середовища


:  7_nmz_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf    :  7_nmz_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf
(завантажень: 11 / 29-10-2018, 11:21)

 


:  7_rp_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf    :  7_rp_hmya_navkolishnogo_seredovischa.pdf
(завантажень: 9 / 29-10-2018, 11:21)

8.

Управління ґрунтовими режимами


:  8_nmz_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf    :  8_nmz_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  8_rp_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf    :  8_rp_upravlinnya_gruntovimi_rezhimami.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

9.

Утилізація і знешкодження відходів агросфери


:  9_nmz_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf    :  9_nmz_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  9_rp_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf    :  9_rp_utilzacya__zneshkodzhennya_vdhodv_agrosferi.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)

10.

Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості


:  10_nmz_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf    :  10_nmz_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf
(завантажень: 15 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  10_rp_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf    :  10_rp_ohorona_runtv__vdnovlennya_yih_rodyuchost.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:00)

11.

Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація продукції


:  11_nmz_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf    :  11_nmz_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf
(завантажень: 9 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  11_rp_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf    :  11_rp_yakst_gruntv_standartizacya__sertifkacya.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:00)

12.

Управління живленням у закритому ґрунті за крапельного зрошення


:  12_nmz_upravlnnya_zhivlennyam_u_zakritomu_grunt.pdf    :  12_nmz_upravlnnya_zhivlennyam_u_zakritomu_grunt.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  12_rp_upravlnnya_zhivlennyam_u_zaktiromu_grunt.pdf    :  12_rp_upravlnnya_zhivlennyam_u_zaktiromu_grunt.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:00)

13.

Агрохімсервіс


:  13_nmz_agrohmservs.pdf    :  13_nmz_agrohmservs.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  13_rp_agrohmservs.pdf    :  13_rp_agrohmservs.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

14.

Технологія раціонального землекористування


:  14_nmz_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf    :  14_nmz_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf
(завантажень: 7 / 29-10-2018, 11:21)

 


:  14_rp_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf    :  14_rp_tehnologya_raconalnogo_zemlekoristuvannya.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:21)

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

15.

Ділова іноземна мова


:  15_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf    :  15_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  15_rp_dlova_nozemna_mova.pdf    :  15_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

16.

Агрохімічний моніторинг


:  16_nmz_agrohmchniy_montoring.pdf    :  16_nmz_agrohmchniy_montoring.pdf
(завантажень: 9 / 29-10-2018, 11:21)

 


:  16_rp_agrohmchniy_montoring.pdf    :  16_rp_agrohmchniy_montoring.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:21)

17.

Землеустрій і землепроектування


:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_1.pdf    :  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_1.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)


:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_2.pdf    :  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_2.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)


:  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_3.pdf    :  17_nmz_zemleustry__zemlevporyadkuvannya_3.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)


:  17_rp_zemleustry__zemleproektuvannya.pdf    :  17_rp_zemleustry__zemleproektuvannya.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

2.2. Цикл професійної підготовки

18.

Сучасні методи оцінки ґрунтів


:  18_nmz_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf    :  18_nmz_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  18_rp_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf    :  18_rp_suchasn_metodi_ocnki_runtv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

19.

Рекультивація земель


:  19_nmz_rekultivacya_zemel.pdf    :  19_nmz_rekultivacya_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  19_rp_rekultivacya_zemel.pdf    :  19_rp_rekultivacya_zemel.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

20.

Картографування ґрунтів і дешифрування ґрунтового покриву


:  20_nmz_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf    :  20_nmz_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  20_rp_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf    :  20_rp_kartografuvannya_gruntv_i_deshifruvannya_gruntovogo_pokrivu.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

21.

Методологія оцінки якості ґрунтів


:  21_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf    :  21_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  21_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf    :  21_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)

22.

Бонітування ґрунтів


:  22_nmz_bonituvannya_gruntiv.pdf    :  22_nmz_bonituvannya_gruntiv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  22_rp_bonituvannya_gruntiv.pdf    :  22_rp_bonituvannya_gruntiv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

23.


:  23_nmz_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf    :  23_nmz_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:00)

 


:  23_rp_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf    :  23_rp_zonaln_sistemi_zemlerobstva.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:00)

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 

 

 

ОПП «Експертна оцінка ґрунтів»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Експертна оцінка ґрунтів»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Методологія та організація наукових досліджень


:  1_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf    :  1_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf
(завантажень: 5 / 13-11-2018, 08:51)

 


:  1_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf    :  1_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf
(завантажень: 5 / 13-11-2018, 08:51)

2.

Охорона праці в галузі


:  2_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  2_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 5 / 13-11-2018, 08:52)

 


:  2_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  2_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 4 / 13-11-2018, 08:52)

3.

Цивільний захист


:  3_nmz_civlniy_zahist.pdf    :  3_nmz_civlniy_zahist.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  3_rp_civlniy_zahist.pdf    :  3_rp_civlniy_zahist.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:05)
 

1.2. Цикл професійної підготовки

4.

ГІС у ґрунтознавстві


:  4_nmz_gs_u_runtoznavstv.pdf    :  4_nmz_gs_u_runtoznavstv.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  4_rp_gs_u_runtoznavstv.pdf    :  4_rp_gs_u_runtoznavstv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

5.

Нормативна і експертна оцінка земель


:  5_nmz_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf    :  5_nmz_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  5_rp_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf    :  5_rp_normativna__ekspertna_ocnka_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

6.

Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель


:  6_nmz_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf    :  6_nmz_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  6_rp_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf    :  6_rp_bonituvannya_gruntiv_i_yakisna_ocinka_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

7.

Методологія дослідження і діагностика ґрунтів


:  7_nmz_metodologya_dosldzhen__dagnostika_runtv.pdf    :  7_nmz_metodologya_dosldzhen__dagnostika_runtv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  7_rp_metodologya_dosldzhen__dagnostiki_runtv.pdf    :  7_rp_metodologya_dosldzhen__dagnostiki_runtv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:05)
 

8.

Ґрунти, їх класифікація і номенклатура


:  8_nmz_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf    :  8_nmz_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  8_rp_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf    :  8_rp_runti_yih_klasifkacya__nomenklatura.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

9.

Охороно і відновлення родючості ґрунтів


:  9_nmz_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf    :  9_nmz_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  9_rp_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf    :  9_rp_ohorona__vdnovlennya_rodyuchost_runtv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

10.

Методологія оцінки якості ґрунтів


:  10_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf    :  10_nmz_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  10_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf    :  10_rp_metodologya_ocnki_yakost_runtv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

11.

Ділова іноземна мова


:  11_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf    :  11_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  11_rp_dlova_nozemna_mova.pdf    :  11_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

12.

Психологія управління


:  12_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf    :  12_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  12_rp_psihologya_upravlnnya.pdf    :  12_rp_psihologya_upravlnnya.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 

2.2. Цикл професійної підготовки

13.

Рекультивація земель


:  13_nmz_rekultivacya_zemel.pdf    :  13_nmz_rekultivacya_zemel.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  13_rp_rekultivacya_zemel.pdf    :  13_rp_rekultivacya_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

14.

Галузевий кадастр


:  14_nmz_galuzeviy_kadastr.pdf    :  14_nmz_galuzeviy_kadastr.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  14_rp_galuzeviy_kadastr.pdf    :  14_rp_galuzeviy_kadastr.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 

15.

Господарсько-економічна оцінка земель


:  15_nmz_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf    :  15_nmz_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  15_rp_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf    :  15_rp_gospodarsko-ekonomichna_ocinka_zemel.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 

16.

Оцінка придатності ґрунтів для цільового призначення


:  16_nmz_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf    :  16_nmz_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  16_rp_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf    :  16_rp_ocnka_pridatnost_gruntv_dlya_clovogo_priznachennya.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

17.

Стандартизація і сертифікація у ґрунтознавстві


:  17_nmz_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf    :  17_nmz_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  17_rp_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf    :  17_rp_standartizacya__sertifkacya_u_runtoznavstv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

18.

Моніторинг ґрунтів


:  18_nmz_montoring_grunt.pdf    :  18_nmz_montoring_grunt.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  18_rp_montoring_grunt.pdf    :  18_rp_montoring_grunt.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

19.

Фізико-хімічні методи досліджень


:  19_nmz_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf    :  19_nmz_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  19_rp_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf    :  19_rp_fziko-hmchn_metodi_dosldzhen.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:05)
 

20.

Балансові методи оцінки якості земель


:  20_nmz_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf    :  20_nmz_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  20_rp_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf    :  20_rp_balansov_metodi_ocnki_yakost_zemel.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:05)
 

21.

Органічне землеробство


:  21_nmz_organchne_zemlerobstvo.pdf    :  21_nmz_organchne_zemlerobstvo.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:05)
 


:  21_rp_organchne_zemlerobstvo.pdf    :  21_rp_organchne_zemlerobstvo.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:05)
 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

22.

Виробнича практика

 

 

 

ОПП «Насінництво і насіннєзнавство»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Насінництво і насіннєзнавство»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Філософія науки, педагогіка і психологія

Філософія науки


:  1_rp_flosofya_nauki.pdf    :  1_rp_flosofya_nauki.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:09)
 

2.

Педагогіка і психологія


:  2_rp_pedagogka__psihologya.pdf    :  2_rp_pedagogka__psihologya.pdf
(завантажень: 6 / 1-11-2018, 11:31)
 

3.

Ділова іноземна мова


:  3_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf    :  3_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  3_rp_dlova_nozemna_mova.pdf    :  3_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

1.2. Цикл професійної підготовки

4.

Стандартизація та сертифікація


:  4_nmz_standartizacya_ta_sertifkacya.pdf    :  4_nmz_standartizacya_ta_sertifkacya.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  4_rp_standartizacya_ta_sertifkacya_nasnnya.pdf    :  4_rp_standartizacya_ta_sertifkacya_nasnnya.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

5.

Генетика систем розмноження рослин


:  5_rp_genetika_sistem_rozmnozhennya_roslin.pdf    :  5_rp_genetika_sistem_rozmnozhennya_roslin.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:22)
 


:  5_nmz_genetika_sistem_rozmnozhennya.pdf    :  5_nmz_genetika_sistem_rozmnozhennya.pdf
(завантажень: 5 / 1-11-2018, 11:31)
 

6.

Біотехнологія в насінництві та насіннєзнавстві


:  6_rp_botehnologya_v_nasnnictv_ta_nasnnyeznavstv.pdf    :  6_rp_botehnologya_v_nasnnictv_ta_nasnnyeznavstv.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 

7.

Методика і організація досліджень в насінництві та насіннєзнавстві


:  7_rp_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf    :  7_rp_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:22)
 


:  7_nmz_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf    :  7_nmz_metodika__organzacya_dosldzhen.pdf
(завантажень: 4 / 1-11-2018, 11:31)
 

8.

Насінництво сільськогосподарських культур


:  8_rp_nasnnictvo_slskogospodarskih_kultur.pdf    :  8_rp_nasnnictvo_slskogospodarskih_kultur.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  8_nmz_nasnnictvo_s_-g__kultur.pdf    :  8_nmz_nasnnictvo_s_-g__kultur.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:22)

9.

Екологічна експертиза насіннєвих технологій


:  9_rp_ekologchna_ekspertiza_nasnnyevih_tehnology.pdf    :  9_rp_ekologchna_ekspertiza_nasnnyevih_tehnology.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

10.

Управління формуванням насіннєвої продуктивності


:  10_nmz_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf    :  10_nmz_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  10_rp_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf    :  10_rp_upravlnnya_formuvannyam_nasnnyevoyi_produktivnost.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
  

11.

Сортовивчення та сортознавство


:  11_nmz_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf    :  11_nmz_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:22)

 


:  11_rp_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf    :  11_rp_sortovivchennya_ta_sortoznavstvo.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:22)

12.

Міжнародні правила з тестування насіння


:  12_nmz_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf    :  12_nmz_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  12_rp_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf    :  12_rp_mzhnarodn_pravila_z_testuvannya_nasnnya.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 

13.

Насіннєзнавство


:  13_nmz_nasnnyeznavstvo.pdf    :  13_nmz_nasnnyeznavstvo.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  13_rp_nasnnyeznavstvo.pdf    :  13_rp_nasnnyeznavstvo.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 

14.

Охорона праці в насінництві


:  14_nmz_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf    :  14_nmz_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  14_rp_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf    :  14_rp_ohorona_prac_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

15.

Цивільний захист


:  15_nmz_civlniy_zahist.pdf    :  15_nmz_civlniy_zahist.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  15_rp_civlniy_zahist.pdf    :  15_rp_civlniy_zahist.pdf
(завантажень: 8 / 25-10-2018, 09:09)
 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

16.

Маркетинг та обіг насіння


:  16_rp_marketing_ta_obg_nasnnya.pdf    :  16_rp_marketing_ta_obg_nasnnya.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:09)
 

17.

Законодавче забезпечення галузі насінництва


:  17_rp_zakonodavche_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf    :  17_rp_zakonodavche_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 

2.2. Цикл професійної підготовки

18.

Інноваційна діяльність в насінництві


:  18_nmz_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf    :  18_nmz_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  18_rp_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf    :  18_rp_nnovacyna_dyalnst_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

19.

Технічне, технологічне та інформаційне забезпечення галузі насінництва


:  19_nmz_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya.pdf    :  19_nmz_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  19_rp_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf    :  19_rp_tehnchne_tehnologchne_ta_nformacyne_zabezpechennya_galuz_nasnnictva.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

20.

Бізнес-планування в насінництві


:  20_rp_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf    :  20_rp_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 19 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  20_nmz_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf    :  20_nmz_bznes-planuvannya_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 15 / 1-11-2018, 11:31)
 

21.

Насіннєві сортові ресурси


:  21_rp_nasnnyev_sortov_resursi.pdf    :  21_rp_nasnnyev_sortov_resursi.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:09)
 

22.

Насіннєві фонди та їх логістика


:  22_rp_nasnnyev_fondi_ta_yih_logstika.pdf    :  22_rp_nasnnyev_fondi_ta_yih_logstika.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 

23.

Інспекторський нагляд та контроль в насінництві


:  23_rp_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf    :  23_rp_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:09)
 


:  23_nmz_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf    :  23_nmz_nspektorskiy_naglyad_ta_kontrol_v_nasnnictv.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:22)

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 

 

 

 ОПП «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Аграрне та екологічне право


:  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf    :  1_rp_agrarne_ta_ekologchne_pravo.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:13)
 

2.

Моделювання технологічних процесів і систем


:  2_rp_modelyuvannya_tehnologchnih_procesv__sistem.pdf    :  2_rp_modelyuvannya_tehnologchnih_procesv__sistem.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:13)
 

3.

Інформаційні технології


:  3_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf    :  3_rp_nformacyn_tehnologyi.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)
 

4.

Філософія науки


:  4_rp_flosofya_nauki.pdf    :  4_rp_flosofya_nauki.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:13)
 

5.

Психологія і педагогіка


:  5_rp_psihologya__pedagogka.pdf    :  5_rp_psihologya__pedagogka.pdf
(завантажень: 4 / 1-11-2018, 11:32)
 

6.

Ділова іноземна мова


:  6_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf    :  6_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:13)
 


:  6_rp_dlova_nozemna_mova.pdf    :  6_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:13)
 

1.2. Цикл професійної підготовки

7.

Спеціальна генетика сільськогосподарських культур


:  7_rp_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf    :  7_rp_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf
(завантажень: 5 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  7_nmz_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf    :  7_nmz_specalna_genetika_slskogospodarskih_kultur.pdf
(завантажень: 2 / 1-11-2018, 11:32)
 

8.

Генетичні ресурси рослин


:  8_rp_genetichn_resursi_roslin.pdf    :  8_rp_genetichn_resursi_roslin.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  8_nmz_genetichn_resursi_roslin.pdf    :  8_nmz_genetichn_resursi_roslin.pdf
(завантажень: 4 / 1-11-2018, 11:32)
 

9.

Генетична інженерія та біотехнологія


:  9_rp_genetichna_nzhenerya_ta_botehnologya.pdf    :  9_rp_genetichna_nzhenerya_ta_botehnologya.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 09:13)
 

10.

Генетика кількісних ознак


:  10_rp_genetika_klksnih_oznak.pdf    :  10_rp_genetika_klksnih_oznak.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  10_nmz_genetika_klksnih_oznak.pdf    :  10_nmz_genetika_klksnih_oznak.pdf
(завантажень: 2 / 1-11-2018, 11:32)
 

11.

Сучасні методи селекційно-генетичних досліджень


:  11_rp_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf    :  11_rp_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf
(завантажень: 2 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  11_nmz_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf    :  11_nmz_suchasn_metodi_selekcyno-genetichnih_dosldzhen.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)
 

12.

Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників


:  12_rp_muntet_roslin__sepdf    :  12_rp_muntet_roslin__sepdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:13)
 


13.

Спеціальна селекція і насінництво польових культур


:  13_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih_kultur.pdf    :  13_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih_kultur.pdf
(завантажень: 2 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  13_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih.pdf    :  13_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_polovih.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)
 

14.

Спеціальна селекція і насінництво овочевих і плодових культур


:  14_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf    :  14_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf
(завантажень: 4 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  14_nmz_specalna-selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf    :  14_nmz_specalna-selekcya__nasnnictvo_ovochevih.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)
 

15.

Спеціальна селекція і насінництво кормових культур


:  15_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih_kultur.pdf    :  15_rp_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih_kultur.pdf
(завантажень: 2 / 29-10-2018, 11:24)


:  15_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih.pdf    :  15_nmz_specalna_selekcya__nasnnictvo_kormovih.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)
  

16.

Екологічна та адаптивна селекція


:  16_rp_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf    :  16_rp_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)
 


:  16_nmz_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf    :  16_nmz_ekologchna_ta_adaptivna_selekcya.pdf
(завантажень: 4 / 1-11-2018, 11:32)
 

17.

Стандартизація і управління якістю продукції


:  17_nmz_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf    :  17_nmz_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf
(завантажень: 7 / 1-11-2018, 11:32)

 


:  17_rp_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf    :  17_rp_standartizacya__upravlnnya_yakstyu_produkcyi.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)

18.

Охорона праці в галузі


:  18_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  18_nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)

 


:  18_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  18_rp_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 2 / 29-10-2018, 11:24)

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

Спеціалізація «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

2.1. Цикл загальної підготовки

19.

Аграрний консалтинг


:  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf    :  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 5 / 1-11-2018, 11:32)
 


:  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf    :  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 2 / 1-11-2018, 11:32)
 

2.2. Цикл професійної підготовки

20.

Основи біохімії в селекції рослин


:  20_nmz_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf    :  20_nmz_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf
(завантажень: 9 / 29-10-2018, 11:24)

 


:  20_rp_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf    :  20_rp_osnovi_bohmyi_v_selekcyi_roslin.pdf
(завантажень: 5 / 29-10-2018, 11:24)

21.

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів


:  21_nmz_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf    :  21_nmz_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)

 


:  21_rp_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf    :  21_rp_selekcya__nasnnictvo_geterozisnih_gbridv.pdf
(завантажень: 2 / 29-10-2018, 11:24)

22.

Методика селекційного експерименту


:  22_rp_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf    :  22_rp_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf
(завантажень: 2 / 29-10-2018, 11:24)


:  22_nmz_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf    :  22_nmz_metodika_selekcynogo_eksperimentu.pdf
(завантажень: 4 / 13-11-2018, 08:53)
 

23.

Насінництво овочевих і кормових культур


:  23_nmz_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf    :  23_nmz_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)

 


:  23_rp_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf    :  23_rp_nasnnictvo_ovochevih__kormovih_kultur.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 2

Спеціалізація «Генетична інженерія рослин»

2.1. Цикл загальної підготовки

19.

Аграрний консалтинг


:  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf    :  19_nmz_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 5 / 1-11-2018, 11:32)
 


:  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf    :  19_rp_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 2 / 1-11-2018, 11:32)
 

2.2. Цикл професійної підготовки

20.

Генетичний аналіз


:  20_nmz_genetichniy_analz.pdf    :  20_nmz_genetichniy_analz.pdf
(завантажень: 4 / 13-11-2018, 08:54)
 


:  20_nmz_genetichniy_analz.pdf    :  20_nmz_genetichniy_analz.pdf
(завантажень: 2 / 1-11-2018, 11:32)
 

21.

Генетика розвитку рослин


:  21_rp_genetika_rozvitku_roslin.pdf    :  21_rp_genetika_rozvitku_roslin.pdf
(завантажень: 3 / 29-10-2018, 11:24)


:  21_nmz_genetika_rozvitku_roslin.pdf    :  21_nmz_genetika_rozvitku_roslin.pdf
(завантажень: 3 / 1-11-2018, 11:32)
 

22.

Багатоманітна статистика і біоінформатика


:  22_nmz_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf    :  22_nmz_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf
(завантажень: 5 / 1-11-2018, 11:32):  22_rp_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf    :  22_rp_bagatomantna_statistika__bonformatika.pdf
(завантажень: 3 / 13-11-2018, 08:54)
 

23.

Геноміка


:  23_nmz_genomka.pdf    :  23_nmz_genomka.pdf
(завантажень: 5 / 1-11-2018, 11:32)
 :  23_rp_genomka.pdf    :  23_rp_genomka.pdf
(завантажень: 2 / 13-11-2018, 08:55)
 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

24.

Виробнича практика

 

 Оновлено: 29-10-2018, 11:29 / Переглядів: 3 357
 

Авторизація