203 "САДІВНИЦТВО І ВИНОГРАДАРСТВО"

203 «Садівництво і виноградарство»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство»

освітньо-професійна програма «Садівництво і виноградарство»

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Психологія управління


:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 10)
:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf

 


:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 5)
:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf

2.

Цивільний захист


:  2_nmz_civlniy_zahist.pdf (завант.: 4)
:  2_nmz_civlniy_zahist.pdf

 


:  2_rp_civlniy_zahist.pdf (завант.: 2)
:  2_rp_civlniy_zahist.pdf

3.

Методологія та організація наукових досліджень


:  3_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf (завант.: 8)
:  3_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf

 


:  3_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf (завант.: 5)
:  3_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf

4.

Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві


:  4_rp_agrobznes__marketing_v_sadvnictv.pdf (завант.: 9)
:  4_rp_agrobznes__marketing_v_sadvnictv.pdf

5.

Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства


:  5_nmz_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf (завант.: 6)
:  5_nmz_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf

 


:  5_rp_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf (завант.: 4)
:  5_rp_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf

1.2. Цикл професійної підготовки

6.

Сучасні технології садівництва і виноградарства


:  6_nmz_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf (завант.: 6)
:  6_nmz_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf

 


:  6_rp_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf (завант.: 5)
:  6_rp_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf

7.

Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту


:  7_nmz_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf (завант.: 8)
:  7_nmz_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf

 


:  7_rp_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf (завант.: 3)
:  7_rp_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf

8.

Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду


:  8_nmz_pslyazbiralna_dorobka_plodv_ovochv-_vinogradu.pdf (завант.: 10)
:  8_nmz_pslyazbiralna_dorobka_plodv_ovochv-_vinogradu.pdf


:  8_rp_pslyazbiralna_dorobka_plodv.pdf (завант.: 6)
:  8_rp_pslyazbiralna_dorobka_plodv.pdf
 

9.

Охорона праці в садівництві, овочівництві і виноградарстві


:  9_nmz_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf (завант.: 8)
:  9_nmz_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf

 


:  9_rp_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf (завант.: 6)
:  9_rp_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf

10.

Грибівництво


:  10_nmz_gribvnictvo.pdf (завант.: 5)
:  10_nmz_gribvnictvo.pdf

 


:  10_rp_gribvnictvo.pdf (завант.: 7)
:  10_rp_gribvnictvo.pdf

11.

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту


:  11_nmz_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf (завант.: 6)
:  11_nmz_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf

 


:  11_rp_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf (завант.: 5)
:  11_rp_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf

12.

Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві


:  12_rp_dosldna_sprava_u_sadvnictv.pdf (завант.: 9)
:  12_rp_dosldna_sprava_u_sadvnictv.pdf

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

13.

Ділова іноземна мова


:  13_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 4)
:  13_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf

 


:  13_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 4)
:  13_rp_dlova_nozemna_mova.pdf

14.

Біотехнологія в рослинництві


:  14_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf (завант.: 4)
:  14_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf

15.

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві


:  15_nmz_menedzhmen_v_-slskogospodarskomu_virobnictv.pdf (завант.: 6)
:  15_nmz_menedzhmen_v_-slskogospodarskomu_virobnictv.pdf

 


:  15_rp_menedzhment_v_s_-g__virobnictv.pdf (завант.: 4)
:  15_rp_menedzhment_v_s_-g__virobnictv.pdf

16.

Біохімія овочів, плодів та винограду


:  16_nmz_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf (завант.: 7)
:  16_nmz_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf

 


:  16_rp_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf (завант.: 5)
:  16_rp_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf

2.2. Цикл професійної підготовки

17.

Програмування врожаю


:  17_nmz_programuvannya_vrozhayu.pdf (завант.: 9)
:  17_nmz_programuvannya_vrozhayu.pdf

 


:  17_rp_programuvannya_vrozhayu.pdf (завант.: 8)
:  17_rp_programuvannya_vrozhayu.pdf

18.

Світові агротехнології у садівництві і виноградарстві


:  18_nmz_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf (завант.: 8)
:  18_nmz_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf

 


:  18_rp_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf (завант.: 3)
:  18_rp_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf

19.

Екологізований захист рослин з основами моніторингу


:  19_rp_ekologzovaniy_zahist_roslin.pdf (завант.: 6)
:  19_rp_ekologzovaniy_zahist_roslin.pdf

20.

Прикладна генетика з основами цитології


:  20_rp_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf (завант.: 8)
:  20_rp_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf


:  20_nmz_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf (завант.: 4)
:  20_nmz_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf
 

21.

Виноробство


:  21_nmz_vinorobstvo.pdf (завант.: 10)
:  21_nmz_vinorobstvo.pdf


:  21_rp_vinorobstvo.pdf (завант.: 4)
:  21_rp_vinorobstvo.pdf
 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

22.

Науково-дослідна практика

 

23.

Виробнича практика

 

 Оновлено: 29-10-2018, 11:17 / Переглядів: 525
 

Авторизація