203 "САДІВНИЦТВО І ВИНОГРАДАРСТВО"

203 «Садівництво і виноградарство»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство»

освітньо-професійна програма «Садівництво і виноградарство»

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки

1.

Психологія управління


:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  1_nmz_psihologya_upravlnnya.pdf
787,98 Kb [25-10-2018, 08:48]

 


:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  1_rp_psihologya_upravlnnya.pdf
855,99 Kb [25-10-2018, 08:48]

2.

Цивільний захист


:  2_nmz_civlniy_zahist.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2_nmz_civlniy_zahist.pdf
201,15 Kb [25-10-2018, 08:48]

 


:  2_rp_civlniy_zahist.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2_rp_civlniy_zahist.pdf
316,84 Kb [25-10-2018, 08:48]

3.

Методологія та організація наукових досліджень


:  3_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  3_nmz_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf
274,95 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  3_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  3_rp_metodologya_ta_organzacya_naukovih_dosldzhen.pdf
303,89 Kb [29-10-2018, 11:14]

4.

Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві


:  4_rp_agrobznes__marketing_v_sadvnictv.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  4_rp_agrobznes__marketing_v_sadvnictv.pdf
409,93 Kb [25-10-2018, 08:48]

5.

Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства


:  5_nmz_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  5_nmz_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf
531,76 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  5_rp_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  5_rp_storya_rozvitku_sadvnictva_ovochvnictva.pdf
310,31 Kb [29-10-2018, 11:14]

1.2. Цикл професійної підготовки

6.

Сучасні технології садівництва і виноградарства


:  6_nmz_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  6_nmz_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf
533,47 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  6_rp_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  6_rp_suchasn_tehnologyi_sadvnictva__vinogradarstva.pdf
318,75 Kb [29-10-2018, 11:14]

7.

Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту


:  7_nmz_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  7_nmz_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf
365,58 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  7_rp_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  7_rp_suchasn_tehnologyi_ovochvnictva_vdkritogo.pdf
308,12 Kb [29-10-2018, 11:14]

8.

Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду


:  8_nmz_pslyazbiralna_dorobka_plodv_ovochv-_vinogradu.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  8_nmz_pslyazbiralna_dorobka_plodv_ovochv-_vinogradu.pdf
537,12 Kb [29-10-2018, 11:14]


:  8_rp_pslyazbiralna_dorobka_plodv.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  8_rp_pslyazbiralna_dorobka_plodv.pdf
296,75 Kb [1-11-2018, 11:28]  

9.

Охорона праці в садівництві, овочівництві і виноградарстві


:  9_nmz_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  9_nmz_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf
211,99 Kb [25-10-2018, 08:48]

 


:  9_rp_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  9_rp_ohorona_prac_v_sadvnictv.pdf
317,17 Kb [25-10-2018, 08:48]

10.

Грибівництво


:  10_nmz_gribvnictvo.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  10_nmz_gribvnictvo.pdf
200,14 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  10_rp_gribvnictvo.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  10_rp_gribvnictvo.pdf
303,27 Kb [29-10-2018, 11:14]

11.

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту


:  11_nmz_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  11_nmz_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf
365,08 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  11_rp_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  11_rp_kvtnikarstvo_vdkritogo__zakritogo_gruntu.pdf
498,05 Kb [29-10-2018, 11:14]

12.

Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві


:  12_rp_dosldna_sprava_u_sadvnictv.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  12_rp_dosldna_sprava_u_sadvnictv.pdf
187,85 Kb [29-10-2018, 11:14]

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1

2.1. Цикл загальної підготовки

13.

Ділова іноземна мова


:  13_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  13_nmz_dlova_nozemna_mova.pdf
484,29 Kb [25-10-2018, 08:48]

 


:  13_rp_dlova_nozemna_mova.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  13_rp_dlova_nozemna_mova.pdf
399,77 Kb [25-10-2018, 08:48]

14.

Біотехнологія в рослинництві


:  14_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  14_rp_botehnologya_v_roslinnictv.pdf
372,73 Kb [25-10-2018, 08:48]

15.

Менеджмент в сільськогосподарському виробництві


:  15_nmz_menedzhmen_v_-slskogospodarskomu_virobnictv.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  15_nmz_menedzhmen_v_-slskogospodarskomu_virobnictv.pdf
271,61 Kb [25-10-2018, 08:48]

 


:  15_rp_menedzhment_v_s_-g__virobnictv.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  15_rp_menedzhment_v_s_-g__virobnictv.pdf
217,99 Kb [25-10-2018, 08:48]

16.

Біохімія овочів, плодів та винограду


:  16_nmz_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  16_nmz_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf
462,14 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  16_rp_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  16_rp_bohmya_ovochv_plodv_ta_vinogradu.pdf
283,68 Kb [29-10-2018, 11:14]

2.2. Цикл професійної підготовки

17.

Програмування врожаю


:  17_nmz_programuvannya_vrozhayu.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  17_nmz_programuvannya_vrozhayu.pdf
534,44 Kb [29-10-2018, 11:14]

 


:  17_rp_programuvannya_vrozhayu.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  17_rp_programuvannya_vrozhayu.pdf
188,67 Kb [29-10-2018, 11:14]

18.

Світові агротехнології у садівництві і виноградарстві


:  18_nmz_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  18_nmz_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf
532,69 Kb [1-11-2018, 11:28]

 


:  18_rp_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  18_rp_svtov_agrotehnologyi_u_sadvnictv.pdf
317,75 Kb [1-11-2018, 11:28]

19.

Екологізований захист рослин з основами моніторингу


:  19_rp_ekologzovaniy_zahist_roslin.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  19_rp_ekologzovaniy_zahist_roslin.pdf
294,84 Kb [25-10-2018, 08:48]

20.

Прикладна генетика з основами цитології


:  20_rp_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  20_rp_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf
287,8 Kb [29-10-2018, 11:14]


:  20_nmz_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  20_nmz_prikladna_genetika_z_osnovami_citologyi.pdf
207,37 Kb [1-11-2018, 11:28]  

21.

Виноробство


:  21_nmz_vinorobstvo.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  21_nmz_vinorobstvo.pdf
532,07 Kb [29-10-2018, 11:14]


:  21_rp_vinorobstvo.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  21_rp_vinorobstvo.pdf
296,33 Kb [1-11-2018, 11:28]  

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

22.

Науково-дослідна практика

 

23.

Виробнича практика

 

 



Оновлено: 29-10-2018, 11:17 / Переглядів: 2 561
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок