Опубліковано: 18-03-2018, 10:23 / Переглядів: 471 / Новини / Конференції


ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ, АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ,

АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

   Сучасний світ постійно змінюється. Його прогрес нерозривно пов’язаний із розвитком науки, із можливістю і здатністю науковців розширювати людські межі світосприйняття та пропонувати реальні рішення для покращення життя людей.

Наукова та інноваційна діяльність у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є невід’єм­ною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції науки, освіти і виробництва у систему вищої освіти. Відповідно до чинного за­конодавства, впровадження наукової діяльності в Університеті є обов’язковим.

   Відповідно до затвердженої програми, 13 березня 2018 р. в аудиторії 3-1 відбулося пленарне засідання щорічної підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів і здобувачів Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Всього у засіданні прийняли участь 203 учасники. З вітальними словом до присутніх звернувся ректор університету, член-кореспондент НААН України, доктор економічних наук, професор О.В. Ульянченко. Він привітав усіх присутніх з початком роботи цього відповідального і надзвичайно важливого у житті кожного науковця-докучаєвця заходу, а також оголосив підсумки наукової роботи університету за 2017 р. та визначив основні вектори подальшого розвитку на поточний рік. По завершенню свого виступу проф. О.В. Ульянченко переконливо зазначив, що без сильної науки нам буде дуже важко чи навіть неможливо повноцінно захистити наші вікові надбання та забезпечити поступальний розвиток на новій, якісно більш досконалій інноваційній основі.

   На пленарному засіданні про результати своєї багаторічної наукової роботи доповіли професори В.І. Філон, А.О. Рожков, І.Я. Гришин і В.П. Туренко, а також кандидат економічних наук, доцент В.В. Ярова. Виступи кожного з доповідачів супроводжувалися змістовними презентаціями і викликали жвавий інтерес в учасників зібрання, що підтверджується великою кількістю додаткових питань та емоційними обговореннями.

   14 березня підсумкова наукова конференція продовжила свою роботу на кафедрах університету у форматі секційних засідань.

   У цілому конференція пройшла на високому організаційному рівні та засвідчила достатньо високий рівень проведеної наукової роботи за минулий рік. У той же час у своїх доповідях на пленарному і секційному засіданнях як провідні науковці, так і молоді вчені конструктивно виявляли невикористані резерви, доводили доцільність того чи іншого напрямку наукового пошуку у сучасних умовах розвитку економіки і суспільства та окреслювали шляхи подальшого зміцнення наукового іміджу Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва як в Україні, так і за її межами.

   За підсумками роботи підсумкової наукової конференції планується видання двох томів тез доповідей.

Проректор з науково-педагогічної роботи,

професор університету В.М. ПетровБільше фото за посиланням

    

Авторизація