Опубліковано: 3-04-2018, 13:31 / Переглядів: 229 / Наукова діяльність / Конференції


Перемога на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності Підприємництво

Перемога на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

зі спеціальності «Підприємництво»

 

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» Минко Я. з науковим керівником – проректором з науково-педагогічної роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кандидатом економічних наук, професором університету Петровим В.М.

 

   Для підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів Міністерство освіти і науки України щороку проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

   Перший тур конкурсу проходить у закладах вищої освіти III–IV рівнів акредитації у жовтні-грудні поточного навчального року. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії ЗВО, у якому вони навчаються. Конкурсна комісія визначає переможців і не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) надсилає для участі у другому турі до галузевих конкурсних комісій закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації, визначених Міністерством освіти і науки України базовими.

   Другий тур конкурсу проводять у два етапи:

–       перший етап – заочний (рецензування робіт);

–       другий етап – очний (науково-практична конференція).

   У 2017/18 навчальному році у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва переможцями першого туру Всеукраїнського конкур­су студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» стали студенти факультету менеджменту і економіки:

  • Бондаренко Анастасія – студентка другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (науковий керівник – кандидат економічних наук, професор університету, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Білоусько Т.Ю.);
  • Минко Ярослав – студент другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» та Голуб Діана – студентка 4-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент» (науковий керівник – кандидат економічних наук, професор університету, проректор з науково-педагогічної роботи В.М. Петров);
  • Мінєнкова Марія – студентка другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Пономарьова М.С.).

   Наукові роботи переможців було надіслано для участі у другому турі конкурсу до Житомирського державного технологічного університету, який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2017 р. за № 1364 обралибазовим.

   У цілому на другий тур конкурсу до ЖДТУ надійшло 108 наукових робіт 124 авторів з 51 закладу вищої освіти України. Галузева конкурсна комісія, яка була представлена 16 науковцями, зазначила, що подані на конкурс роботи відрізнялися оригінальним творчим підходом, вагомими науковими пропозиціями, високим рівнем теоретичного обґрунтування та містили практичні рекомендації, впроваджені у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ і організацій.

   За результатами першого заочного етапу (рецензування робіт) наукову роботу Минка Ярослава і Голуб Діани на тему «Концепція створення студії з 3D-візуалізації і моделінгу» визнано однією з кращих, її автори отримали запрошення для участі у другому етапі конкурсу – науково-практичній конференції, яка відбулася у Житомирському ДТУ 22–23 березня 2018 р.

   До участі у підсумковій конференції було запрошено 37 авторів – студентів з 31 закладу. Зокрема, були представлені такі заклади вищої освіти: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Університет банківської справи», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Житомирський державний технологічний університет, Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луцький національний технічний університет, Львівський національний аграрний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Міжнародний університет фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Сумський державний університет, Тернопільський національний економічний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Університет імені Альфреда Нобеля, Університет митної справи та фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Херсонський державний аграрний університет, Хмельницький національний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Шосткинський інститут Сумського державного університету.

   За підсумками захисту наукової роботи Минко Ярослав був визнаний переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» із врученням диплома ІІ ступеня. 
 


    

Авторизація