Опубліковано: 12-04-2018, 12:11 / Переглядів: 183 / Новини / Конференції


Обговорення результатів міжнародного науково-педагогічного стажування на факультеті обліку і фінансів

Обговорення результатів міжнародного науково-педагогічного стажування на факультеті обліку і фінансів

 

   Із 19 до 23 березня 2018 р. професор кафедри фінансів Т.В. Калашнікова та доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту І.В. Сколотій у складі групи викладачів університету пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищому професійному державному університеті м. Ниса (Республіка Польща).

   П’ятого квітня за ініціативи та потужної організаційної підтримки деканату на факультеті обліку і фінансів відбулося обговорення результатів стажування. До заходу долучилися представники ректорату і профкому університету, науковці факультетів обліку і фінансів, менеджменту і економіки, інженерів землевпорядкування, а також студенти.


 
 
 
 

 

   У презентації, підготовленій учасниками стажування, перш за все, було представлено характеристику бази стажування – Вищого професійного державного університету (ВПДУ) м. Ниса, заснованого у 2001. З огляду на те, що рівень якості освітніх послуг значною мірою визначається створеними для співробітників і студентів умовами для викладання навчання, самостійної роботи, проживання та харчування, д-р. екон. наук Т.В. Калашнікова охарактеризувала матеріально-технічну базу навчального закладу: забезпеченість аудиторним фондом та його технічне оснащення; досвід високоефективної роботи бібліотеки; організацію харчування співробітників і студентів; умови проживання в студентських гуртожитках.   

 

   Велику увагу доповідачі приділили результатам ознайомлення з організацією навчального процесу в Інституті фінансів ВПДУ, який  здійснює підготовку студентів за двома спеціальностями: фінанси підприємств, облік і фінансовий контроль. Ключовим завданням освітнього процесу визначено високий рівень практичної підготовки студентів, для чого до розробки навчальних планів залучають практиків і потенційних замовників-роботодавців; навчальним планом передбачено п’ять виробничих практик.

Проаналізовано досвід роботи міжнародного відділу, що забезпечує підготовку договорів міжнародного співробітництва та грантових заявок; організацію програм мобільності викладачів і студентів; участь у підготовці міжнародних конференцій і днів студентської науки; розміщення інформації на сайті університету.

 

   У процесі обговорення учасники зібрання дійшли висновку про доцільність використання позитивного досвіду ВДПУ м. Ниса  з організації навчального процесу, профорієнтаційної роботи і міжнародної діяльності для розробки стратегії розвитку нашого університету з метою підвищення його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

 

Т.В. Калашнікова, доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри фінансів

    

Авторизація