Опубліковано: 7-11-2018, 12:22 / Переглядів: 212 / Наукова діяльність / Конференції


Науково-виробничий семінар кафедри землеробства ім. О.М. Можейка

   Другого листопада 2018 р. кафедрою землеробства ім. О.М. Можейка проведено науково-виробничий семінар «Особливості застосування Strip-Till технології в умовах Лівобережного Лісостепу України». Семінар складався з двох частин: перевірки виробничого досліду в реальних умовах сільськогосподарського підприємства та спільного обговорення науковцями і виробничниками результатів дослідження за рік.

   Перша частина семінару пройшла на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «Річленд Інвест» Балаклійського району Харківської області (с. Шевелівка). Унікальність цього господарства полягає в тому, що філософією діяльності його керівництва є постійний пошук інноваційних технологічних рішень у вирощуванні сільськогосподарських культур, упровадження новітніх досягнень науки в господарську практику та їх апробація, зокрема в царині систем обробітку ґрунту з метою збереження і збільшення його родючості, накопичення і збереження запасів вологи. Сьогодні ТОВ «Річленд Інвест» – це сучасне сільськогосподарське підприємство, яке веде виробничу діяльність на високому технологічному рівні, має висококваліфіковані кадри спеціалістів і механізаторів, парк сучасних тракторів, самохідних комбайнів і робочих ґрунтообробних та посівних машин таких усесвітньо відомих брендів, як John Deere, New Holland, Caterpillar, Holmer, Vaderstad, що дозволяє впроваджувати в технологічний процес будь-які нововведення.

  Усвідомлюючи виняткове значення в забезпеченні планомірного ефективного розвитку аграрного виробництва саме фундаментальних наукових досліджень, керівництво господарства у 2017 р. виступило з ініціативою щодо закладання стаціонарного досліду з дослідження агротехнічної та економічної ефективності перспективної Strip-Till технології обробітку ґрунту під просапні культури в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах господарства. Безпосереднім виконавцем дослідження став аспірант кафедри землеробства ім. О.М. Можейка, генеральний директор ТОВ «Річленд Інвест» Хасьянов Д.О. (науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Шевченко М.В.).

    У виїзді на дослідні ділянки ТОВ «Річленд Інвест» від ХНАУ ім. В.В. Докучаєва взяли участь: проректор з науково-педагогічної роботи, професор університету Петров В.М.; декан агрономічного факультету, доцент Романов О.В.; завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка, професор Шевченко М.В.; доценти кафедри Кудря Н.А., Кудря С.І., Свиридов А.М.; старший лаборант Чумак Л.В., аспіранти Дьомкін О.О., Бряник А.В., студенти агрономічного факультету другого (магістерського) рівня Мозговий Р.С. і Толстой С.О. Безпосередньо в полі виконавець дослідження Хасьянов Д.О. доповів усім присутнім про особливості ґрунтово-кліматичних умов господарства, методику закладання досліду і результати першого року досліджень. За допомогою спеціалізованого обладнання на дослідних ділянках відібрано проби ґрунту для подальших досліджень у лабораторних умовах університету.

   Учасники семінару ознайомилися з роботою в полі сучасних комбінованих ґрунтообробних комплексів компанії Vaderstad в агрегаті з енергонасиченими гусеничними тракторами Caterpillar, оснащеними системами автоматичного пілотування, а також автоматизованої локальної метеорологічної станції; здійснили огляд сучасних зразків сільськогосподарської техніки на машинному дворі господарства. У процесі роботи семінару відбувалися жваве спілкування науковців та виробничників і дискусії стосовно певних аспектів досліджуваних питань.

   Учасники семінару були одностайні в тому, що саме така форма звітування про результати наукових досліджень є найбільш ефективною, бо дає змогу в конкретних виробничих умовах найбільш аргументовано підтвердити або спростувати ті чи інші теоретичні напрацювання і тим самим підвищити рівень відповідальності за обґрунтованість практичних рекомендацій для впровадження у виробництво. Крім того, спільна робота науковців і виробничників дозволяє об’єктивно та неупереджено вивчити всі складові дослідження, виявити приховані проблеми і «вузькі» місця та правильно визначити подальші напрями наукового пошуку.

   Остаточним підсумком семінару стало укладання меморандуму про відкриття виробничої філії кафедри землеробства ім. О.М. Можейка на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «Річленд Інвест» Балаклійського району Харківської області.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи,

професор університету В. Петров;

декан агрономічного факультету, доцент О. Романов;

завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка, професор М. Шевченко;

генеральний директор ТОВ «Річленд Інвест» Д. Хасьянов

 

   
   
   
   
    

Авторизація