Опубліковано: 14-11-2018, 10:42 / Переглядів: 190 / Новини / Конференції


ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА – 2018 З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ, ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

   Шостого-сьомого листопада 2018 р. на факультеті обліку та фінансів пройшла щорічна підсумкова конференція здобувачів із практичного навчання в умовах виробництва з фінансового обліку, організації бухгалтерського обліку та податкового контролю. Захід організовано кафедрою бухгалтерського обліку і  аудиту.

   З вітальним словом до учасників пленарного засідання конференції звернувся декан факультету обліку і фінансів доцент О.В. Горох, який наголосив, що виробнича практика здобувачів є важливим елементом навчального процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців у  галузі бухгалтерського обліку та оподаткування. Проходження практики сприяє вивченню особливостей майбутньої професії; поглибленню і закріпленню теоретичних знань, принципів організації та методології бухгалтерського обліку та податкового контролю, а також набуттю навичок практичної роботи в бухгалтерських службах господарюючих суб'єктів.

 

   Керівник виробничої практики ХНАУ ім. В.В. Докучаєва С.О. Марченко, зауважив, що практика – це активна індивідуальна форма навчання здобувачів. Вони накопичують уміння працювати самостійно, спираючись на індивідуальні плани і завдання. Це, перш за все, і відрізняє практику від масових форм роботи, у яких здобувач бере участь під час теоретичного навчання. Певні форми співпраці підприємств і вищих навчальних закладів являють собою ефективні шляхи вирішення зазначеної проблеми. Вирішити питання підготовки потрібних аграрному сектору фахівців можливо лише при тісній взаємодії навчального закладу і підприємств. Для цього необхідно створити систему, у якій роботодавець зможе впливати на зміст освітньої програми і замовляти ексклюзивних фахівців, орієнтованих на конкретне підприємство, а університет матиме можливість у процесі навчання випробувати якість і ступінь підготовки своїх випускників.

   

   Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту професор  М.Ф. Огійчук запевнив, що виробнича практика виконує найважливіші функції в системі професійної підготовки здобувачів: навчальну – актуалізація, поглиблення і розширення теоретичних знань, їх застосування для вирішення конкретних ситуаційних завдань, формування навичок, умінь; розвивальну – розвиток пізнавальної, творчої активності майбутніх фахівців, розвиток мислення, комунікативних та психологічних здібностей; виховну – формування соціально активної особистості майбутнього фахівця, стійкого інтересу, любові до професії; діагностичну – перевірка рівня професійної спрямованості майбутніх фахівців, ступеня професійної придатності та підготовленості до професійної діяльності.

   Спеціаліст, що виходить зі стін університету, повинен бути добре підготовленим до виробничої, організаційно-управлінської або науково-дослідної роботи в галузі економіки. Він має бути достатньо компетентним, уміти застосовувати на практиці отримані знання, володіти передовими методами управління трудовим колективом, знати економічні проблеми країни й успішно вирішувати поставлені завдання.

   На конференції були присутні гості факультету – представники сільськогосподарських підприємств, які здійснюють керівництво практикою здобувачів: Олег Олегович Ріпун, головний економіст Державного підприємства «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва  ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України Харківського району Харківської області, завідувач практики здобувачів; Марина Анатоліївна Герасименко, головний бухгалтер СТОВ «Надія» Куп’янського району Харківської області; Раїса Іванівна Лахтіна, головний бухгалтер СТОВ «Надія» Чугуївського району Харківської області.

   Здобувачі М.І. Свириденко, М.С. Кульнов, Т.В. Меркулова, Р.В. Малиш і А.О. Мельник доповіли про результати практичного навчання. Доповіді, у яких висвітлено особливості та умови проходження практики на підприємствах, відзначалися змістовністю, новизною, широким використанням сучасних технічних засобів і викликали зацікавлення серед учасників конференції.

   
   

   Під час конференції учасники, висловлюючи думки і враження стосовно проходження практики, разом із тим внесли певні зауваження  і побажання щодо її вдосконалення, адже правильна організація практики є одним із найбільш важливих шляхів підготовки здобувачів до професійної діяльності в умовах мінливих реалій нашого життя, сприяє поглибленню і розширенню теоретичних знань, формуванню умінь використовувати нормативну, правову, довідкову документацію. Відбувається формування і розвиток самостійної активності здобувачів, творчої ініціативи, відповідальності й організованості.

   
   

   Заключне слово для підбиття підсумків роботи конференції було надано завідувачеві кафедри бухгалтерського обліку і аудиту професору М.Ф. Огійчуку, який наголосив на важливості практичного навчання здобувачів в умовах виробництва. Практика дозволяє здобувачу навчитися самостійно планувати свою діяльність, установлювати конструктивні взаємини і корисні контакти з роботодавцями; сформувати відповідальність за проведену роботу; відчути себе затребуваним; створити сприятливі умови для наукових досліджень під час написання дипломних робіт і допомагає визначитися з майбутнім місцем роботи. Микола Феодосійович зазначив, що практичне навчання сприяє формуванню особистісних якостей: тактовності, толерантності, витримки, психологічної стійкості, а також розвиває комунікативні та організаторські здібності, які так необхідні здобувачу.

   На основі результатів підсумкової конференції здобувачів зроблено висновки про стан сільського господарства в досліджуваних районах,  а також надано пропозиції щодо подальшого розвитку аграрної сфери, вирішення виробничих проблем, поліпшення фінансового обліку, організації бухгалтерського обліку та податкового контролю на підприємствах аграрного сектора економіки.

 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

    

Авторизація