Опубліковано: 25-03-2013, 21:51 / Переглядів: 304 / Новини / Наукова діяльність


Утворено нову спеціалізовану вчену раду з сільськогосподарських наук

Сільськогосподарські науки

   У Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва діє спеціалізована вчена рада К 64.803.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 "Агрогрунтознавство і агрофізика" та 16.00.11 "Фітопатологія" строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради

    

Авторизація