Опубліковано: 10-12-2018, 16:46 / Переглядів: 439 / Новини / Виховна діяльність


ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

   10 грудня 2018 року  на кафедрі педагогіки, психології та права в ауд.

   1-615 відбувся освітньо-інформаційний семінар на тему: «Міжнародний день прав людини».

   Сімдесят років тому, 10 грудня 1948 року, ООН прийняла Загальну декларацію прав людини. 

   Вона стала першим універсальним міжнародним актом з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості - рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо. Відповідно до Загальної декларації прав людини, ці права — громадянські, політичні, економічні, соціальні — не даруються державою, а належать кожному від народження. Вони є основою нормального людського існування і розвитку, а тому не мають кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини не є внутрішньою справою тієї чи іншої країни.

   І хоча положення Декларації мають рекомендаційний характер, наразі її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів стосовно прав людини, укладених з 1948 року. Так, у 1966 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Міжнародний пакт про громадянські й політичні права» та «Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права», які разом із Загальною декларацією прав людини склали Міжнародний білль про права людини. Україна ратифікувала ці пакти в 1973 році, ще у складі СРСР.

   У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. Нині чимало країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Так, Конституція України містить розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

   До того ж, Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод Законом № 475/-ВР від 17.07.97 року.

 

 Доцент кафедри педагогіки, психології

та права Шерстюк С.В.

 

   
   
    

Авторизація