Опубліковано: 2-01-2019, 12:32 / Переглядів: 183 / Новини / Виховна діяльність


Звітуємо про захист дипломних робіт магістрами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

   Відповідно до наказу по університету від 17.10.2018 р. № 768 «Про затвердження голів Екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій» головою Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для проведення підсумкової атестації - прийняття захисту дипломних робіт здобувачів освітнього рівня «магістр» призначено Хлопоніну Анну Іванівну – голову правління кредитної спілки «КАРАТ» Куп’янського району Харківської області.

   Для проведення підсумкової атестації ‑ прийняття захисту дипломних робіт у здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 26-27.12.2018 р. призначити членами Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії:

1. Гороха Олександра Володимировича

- доцента кафедри фінансів, к. е. н. – заступника голови екзаменаційної комісії.

2. Олійника Олександра Васильовича

- професора, завідувача кафедри фінансів, д. е. н.

3. Сколотій Людмилу Олександрівну

- професора кафедри бухгалтерського обліку   і аудиту, к. е. н.

4.Ментея Олега Станіславовича

- доцента кафедри статистики і економічного аналізу, к. е. н.

   Затвердити технічним секретарем Екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії старшого викладача кафедри фінансів, к. е. н. – Скоромну Олену Юріївну.

   Екзаменаційна комісія по захисту дипломних робіт зі спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» працювала  26-27 грудня 2018 року.  Робота комісії проходила в спеціально обладнаній аудиторії, з використанням презентацій на мультимедійному обладнанні, аудиторія вмістила всіх бажаючих взяти участь в заслуховуванні і обговоренні дипломних робіт. Засідання проходило при активній участі всіх членів екзаменаційної комісії.

   Деканатом факультету обліку і фінансів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва до початку роботи комісії була проведена підготовча робота:

  • своєчасно складені і доведені до відому здобувачів і членів екзаменаційної комісії графік захисту дипломних робіт;
  • підготовлена вся необхідна документація на здобувачів-випускників: особисті справи, залікові книжки, довідки деканату про виконання здобувачами учбового плану та ін.;
  • виданий наказ ректора про затвердження тем та призначення керівників дипломних робіт для здобувачів ОР «Магістр» денної форми навчання факультету обліку і фінансів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» № 1001-уч від 26.11.2018 р.

   В період підготовки до захисту магістерських дипломних робіт проводились консультації. Здобувачі були забезпечені необхідною літературою, методичними рекомендаціями. На кафедрах, за якими було закріплено здобувачів для виконання магістерських дипломних робіт, розроблено методичні рекомендації з переліком тем та рекомендаціями щодо оформлення і підготовки робіт.

   На випускових кафедрах було організовано попередній захист магістерських дипломних робіт. Все це дало змогу своєчасно виконати роботи у обумовлений термін. До початку захисту магістерських дипломних робіт голова та члени ЕК мали змогу ознайомитись з особовими справами випускників та змістом робіт. Встановлено, що ведення документації на факультеті відповідає вимогам. Здобувачами навчальна програма на момент захисту робіт виконано у повному обсязі. Усі здобувачі  підготували подання Голові ДЕК встановленої форми.

   До захисту дипломних робіт допущено 22 здобувачі  магістратури, які закінчили курс теоретичного і практичного навчання і склали всі заліки та іспити згідно учбового плану за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

   До наукового керівництва виконання дипломних робіт були залучені 2 професори, 4 доценти та 2 старші викладачі кафедри фінансів.

   При проведенні досліджень здобувачі - випускники підтримували тісний зв’язок із сільськогосподарськими підприємствами, на базі яких виконувались дипломні роботи. Всі дипломні роботи виконувались за замовленням підприємств.

Відмінні оцінки отримало 7  здобувачів, добрі – 15. Рівень захисту дипломних робіт відповідає поточній успішності здобувачів. Середній бал по захисту склав 4,3.  Чотири  здобувачі  отримала диплом з відзнакою.

   Захист дипломних робіт слухали на відкритому засіданні екзаменаційної комісії 26 – 27 грудня 2018 р. Крім членів екзаменаційної комісії на засіданні були присутні керівники дипломних робіт. Всі випускники, які захищались, зробили доповіді тривалістю 10 хвилин з аналізом таблиць, схем, графіків. Кожному з них членами екзаменаційної комісії були задані питання, які стосувались теми досліджень, знань здобувачами нових інструктивних матеріалів по реформуванню фінансово-кредитного механізму функціонування аграрної сфери.

   Членами екзаменаційної комісії були відзначені кращі захисти дипломних робіт – Гриценко Євгенії Сергіївни,  Радченко Владислави Олегівни, Печнікова Сергія Анатолійовича.

   За підсумками роботи екзаменаційної комісії здобувачів Гриценко Є.С., Радченко В.О.,  Живолуп О.І.,  Москаленко В.В,  Печнікова С.А. було рекомендовано до вступу в аспірантуру.

 

Старший викладач кафедри фінансів, к. е. н

Скоромна О.Ю.

 

   
   
   
   
    

Авторизація