Опубліковано: 28-02-2019, 10:58 / Переглядів: 155 / Новини / Наукова діяльність


Конгрес вчених економістів-аграрників Східного регіону

   26 лютого 2019 року на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відбулися збори засновників

   Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників».

  За даними реєстрації на збори засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» прибуло 40 членів конгресу, в т.ч. з:              

 • Дніпровського ДАЕУ – 2,  
 • Луганського НАУ – 2,
 • Полтавської ДАА  – 9,
 • Полтавського НТУ ім. Юрія Кондратюка – 2,
 • Сумського НАУ – 7,
 • Харківського НЕУ ім. Семена Кузнеця – 1,
 • Харківської ДЗВА – 1,
 • Харківського НТУСГ ім. Петра Василенка – 3,
 • Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва – 13.

   Згідно п. 9.1. Статуту громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» мінімальна кількість членів Конгресу, які можуть створити відокремлений підрозділ – двоє осіб. Таким чином, збори засновників вважаються повноважними.

   В роботі зборів засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» приймали участь:

 • Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., професор, академік НААНУ, голова президії Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки»;
 • Аранчій Валентина Іванівна, професор, ректор Полтавської державної аграрної академії;
 • Барановський Дмитро Іванович, доктор с-г наук, професор, ректор Харківської державної зооветеринарної академії;
 • Макаренко Петро Миколайович, д.е.н., професор, член-кореспондент  НААН України, завідувач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.

   Головуючим на Установчих зборах засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» обрано Гуторова Олександра Івановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

   Секретарем Установчих зборів засновників Відокремленого підрозділу обрано Кошкалду Ірину Віталіївну, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

   На зборах засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» були розглянуті наступні питання та прийнято по ним рішення:

 

СЛУХАЛИ:  Про утворення Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», визначення мети діяльності та найменування Відокремленого підрозділу.

УХВАЛИЛИ:

 1. Створити Відокремлений підрозділ Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», основною метою діяльності якого буде досягнення його членами загальної статутної мети та завдань Конгресу.
 2. Визначити найменування Відокремленого підрозділу: Відокремлений підрозділ Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» Східного регіону.
 3. Крім основного найменування Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» в Східному регіоні українською мовою мати скорочене найменування українською мовою: Відокремлений підрозділ ГО «КЕА» Східного регіону.

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місцезнаходження Відокремленого підрозділу.

УХВАЛИЛИ:  Визначити місцем знаходження Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» Східного регіону приміщення за адресою: Харківський національний аграрний університет  ім. В.В. Докучаєва,   п/в Докучаєвське – 2,  Харківський район, Харківська область, 62483.

СЛУХАЛИ:  Про обрання Голови Відокремленого підрозділу.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників»  Східного регіону Ульянченка Олександра Вікторовича, доктора економічних наук, професора, член-кор. НААН України, ректора Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття Статуту Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» як основоположного документу Відокремленого підрозділу.

УХВАЛИЛИ: Прийняти Статут Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» як основоположний документ Відокремленого підрозділу, надавши Статуту статусу головного документа Відокремленого підрозділу.

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення осіб, відповідальних за повідомлення Загальних зборів Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» про проведення установчих зборів.

УХВАЛИЛИ: уповноважити Голову Відокремленого підрозділу Ульянченко О.В. повідомити Загальні збори Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» про проведення Установчих зборів членів Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» – засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» Східного регіону шляхом направлення керівному органу примірника Протоколу № 1 Установчих зборів засновників та додатку до нього – реєстр осіб, які брали участь в Установчих зборах засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» Східного регіону.

 

Головуючий установчих зборів                     Гуторов О.І.

Секретар установчих зборів                           Кошкалда І.В.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Більше фото за посиланням

    

Авторизація