Опубліковано: 25-04-2019, 08:26 / Переглядів: 413 / Новини / Конференції


ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів, аспірантів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА ФІНАНСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ»

  

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної

інтернет-конференції молодих учених, студентів, аспірантів.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • матеріали обсягом до трьох сторінок розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), залишаючи поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 20 мм.

у лівому верхньому куті – індекс УДК (шрифт звичайний);

  • через інтервал, без відступу, з вирівнюванням посередині – ініціали, прізвище автора (шрифт напівжирний) та рівень освіти (шрифт звичайний);
  • без відступу, з вирівнюванням посередині – ініціали та прізвище керівника (шрифт напівжирний), учене звання і науковий ступінь (шрифт звичайний);
  • назва організації, яку представляє автор (шрифт звичайний);
  • через інтервал – назва роботи (шрифт напівжирний, без відступу,

вирівнювання посередині, великими літерами);

  • через інтервал розміщують текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині);
  • Список використаних джерел подають за ДСТУ 8302:2015.


 

Приклад оформлення:

 

УДК 657.422.1

 

В. В. Ткаченко, здобувач другого

магістерського рівня

Науковий керівник: І.І. Рагуліна,

доцент, канд. екон. наук

Харківський національний аграрний

університет ім. В.В. Докучаєва

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ

КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

Для функціонування підприємства, раціонального використання ресурсів у його виробничій діяльності та для реалізації господарських рішень важливе значення має правильна організація обліку грошових коштів. [1].

 

Список використаних джерел

1. Андрієнко В. C. Поняття і склад фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку// Наука молода. 2016. № 9. С. 139.

 

 

Відповідальність за зміст

і редакцію несе автор.

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

 

 ЗАЯВКА

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих

учених, студентів, аспірантів

«Актуальні проблеми розвитку обліку,

аналізу та фінансів в агропромисловому

виробництві України», 25 квітня 2019 р.

 

ПІБ всіх авторів (повністю)

 

Назва

організації

 

Прізвище

керівника

 

E-mail

 

Контактний

телефон

 

Секція

 

Назва тез

доповідей

 

Участь у конференції безкоштовна.

Матеріали конференції будуть розміщені

на веб-сторінці університету: http://knau.kharkov.ua

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в Докучаєвське-2,  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

факультет обліку і фінансів,

тел. 0572-99-74-20,

e-mail: konferens-oblik@ukr.net

 

Відповідальний секретар

 Інна Володимирівна Горковенко +380509545994; +380676727589

 

Сподіваємося на плідну працю!


:  Запрошення    :  Запрошення
(завантажень: 22 / 2-04-2019, 10:46)
 

    

Авторизація