Опубліковано: 5-04-2019, 18:10 / Переглядів: 104 / Новини / Наукова діяльність


УСТАНОВЧІ ЗБОРИ СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НААН УКРАЇНИ

   На початку 2019 р. Національною академією аграрних наук України започатковано формування міжрегіональних наукових центрів, які створюються в рамках реформування аграрної науки та відповідають засадам децентралізації, коли держава делегує функції і повноваження місцевим органам влади.

   На сьогодні п’ять центрів утворено на базі національних наукових установ, де працюють досвідчені науковці.

   Один із таких центрів під назвою «Східний міжрегіональний науковий центр» об`єднав наукові установи НААН та заклади вищої освіти Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей. 28 березня 2019 р. відбулися установчі збори центру за участю віце-президента НААН академіка М.В. Роїка. Під час зборів було затверджено структуру центру та обрано склад Науково-координаційної ради центру.

   Головою центру обрано академіка В.В. Кириченка – директора головної установи центру – Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Головою Науково-координаційної ради обрано член-кореспондента НААН О.В. Ульянченка – ректора ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   До складу президії Східного міжрегіонального наукового центру увійшли:

 •  Ульянченко О.В. – ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, член-кореспондент НААН України, д-р екон. наук, професор – голова президії;
 •  Кириченко В.В. – директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН України, д-р с.-г. наук, професор;
 •  Нездюр О.В. – директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації;
 •  Стокоз І.С. – заступник голови Донецької обласної державної адміністрації;
 •  Живицький Д.О. – керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації;
 •  Безкоровайна Л.Г. – заступник директора Департаменту агропромислового розвитку – начальник управління розвитку агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації;
 •  Глянь І.Д. – голова Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу;
 •  Нанка О.В. – ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, канд. тех. наук, доцент;
 •  Барановський Д.І. – ректор Харківської державної зооветеринарної академії, канд. с.-г. наук, доцент;
 •  Подольський Р.Ю. – в.о. ректора Луганського національного аграрного університету, канд. екон. наук, доцент;
 •  Ладика В.І. – в.о. ректора Сумського національного аграрного університету, академік НААН України, д-р с.-г. наук, професор;
 •  Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН України, академік НААН України, д-р с.-г. наук, професор;
 •  Стегній Б.Т. – директор ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, академік НААН України, д-р вет. наук, професор;
 •  Руденко Є.В. – директор Інституту тваринництва НААН України, член-кореспондент НААН України, д-р вет. наук, професор;
 •  Могильна О.М. – директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН України, канд. с.-г. наук;
 •  Петік П.Ф. – директор Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН України, канд. тех. наук;
 •  Кабанець В.М. – директор Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України, канд. с.-г. наук, доцент – заступник голови президії з наукових питань;
 •  Василішин С.І. – проректор з науково-педагогчіної та виховної роботи Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, канд. екон. наук, доцент – заступник голови з організаційних питань;
 •  Вінюков О.О. – директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, канд. с.-г. наук.

   Також на установчих зборах було обрано керівників секцій та виконавчого директора і затверджено програму дій Східного міжрегіонального наукового центру.

   Сподіваємося, що тісна співпраця науковців, освітян та виробничників підвищить якість аграрної освіти у Східному регіоні України.

 

   
   
   
    

Авторизація