Опубліковано: 17-04-2019, 12:24 / Переглядів: 347 / Новини / Наукова діяльність


Перемога на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» Демчук В. з науковим керівником – проректором з науково-педагогічної роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кандидатом економічних наук, професором університету Петровим В.М.

 

   Для підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Міністерство освіти і науки України щороку проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

   Перший тур конкурсу проходить у закладах вищої освіти III–IV рівнів акредитації у жовтні-грудні поточного навчального року. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії ЗВО, у якому вони навчаються. Конкурсна комісія визначає переможців і не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) надсилає для участі у другому турі до галузевих конкурсних комісій закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації, визначених Міністерством освіти і науки України базовими.

   Другий тур конкурсу проводять у два етапи:

  • перший етап – заочний (рецензування робіт);
  • другий етап – очний (науково-практична конференція).

   У 2018/19 навчальному році у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва переможцями першого туру Всеукраїнського конкур­су студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» стали такі здобувачі факультету менеджменту і економіки:

   І місце – Демчук Валерія Олександрівна – здобувач 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (науковий керівник – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, професор кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Петров В.М.);

   ІІ місце – Кардовська Олена Михайлівна – здобувач 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Шовкун Л.В.);

   ІІІ місце – Битюк Яна Романівна – здобувач 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Пономарьова М.С.).

   Наукові роботи переможців було надіслано для участі у другому турі конкурсу до Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-По­­дільський Хмельницької області), який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» обрали базовим.

   У цілому на другий тур конкурсу до Подільського ДАТУ надійшло 84 наукові роботи від 88 учасників з 42 закладів вищої освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації. Галузева конкурсна комісія зазначила, що подані на конкурс роботи відрізнялися оригінальним творчим підходом, вагомими науковими пропозиціями, високим рівнем теоретичного обґрунтування та містили практичні рекомендації, впроваджені у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ і організацій.

   За результатами першого заочного етапу (рецензування робіт) другого туру конкурсу наукову роботу Демчук Валерії на тему «Диверсифікація» було визнано однією з кращих, її автор отримала запрошення для участі у другому етапі конкурсу – науково-практичній конференції, яка відбулася у Подільському ДАТУ 11–12 квітня 2019 р.

   Усього для участі в підсумковій науковій конференції було запрошено авторів 21 наукової студентської роботи з 19 закладів вищої освіти. За підсумками захисту Демчук Валерія стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» й отримала диплом І ступеня.

  

   
   
   
   
    

Авторизація