Опубліковано: 17-04-2019, 13:28 / Переглядів: 338 / Новини / Наукова діяльність


НАУКОВИЙ «ДЕСАНТ» ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

   28–29 березня 2019 р. на базі Вінницького національного аграрного університету пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку».

   Організатори заходу – ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» та Вінницький національний аграрний університет. Провідними установами, що забезпечили участь у роботі конференції, були Вінницька обласна державна адміністрація; Антимонопольний комітет України; Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва; Житомирський державний технологічний університет; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України; Київський національний торговельно-економічний університет; Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, а також міжнародна аудиторська компанія «Ernst & Young».

   У науково-практичній конференції взяли участь 120 науковців, які виступили із доповідями на актуальну тематику з обліку, аналізу, контролю та оподаткування в Україні. 

   Учасників конференції привітав ректор університету Віктор Анатолійович Мазур і декан факультету обліку та аудиту Наталія Григорівна Здирко, акцентувавши увагу на необхідності поєднання наукового дослідження і прикладних аспектів обліку, оподаткування, контролю та інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні економікою.

   Наукова дискусія відбулася за такими тематичними напрямами:

– облік і оподаткування в сучасних умовах: проблеми та виклики;

– економічний контроль: сучасний стан і тенденції розвитку;

– інформаційно-аналітичне забезпечення в управлінні економікою.

   На пленарному засіданні заслухано й обговорено доповіді провідних науковців і практиків за результатами проведених наукових досліджень сучасного стану, проблем і пріоритетів розвитку обліку, аналізу, контролю та оподаткування. Жваву дискусію та обговорення викликали доповіді д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України В.М. Жука, декана факультету обліку та аудиту ВНАУ Н.Г. Здирко, д-ра екон. наук, професора Л.В. Чижевської, голови Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України М.В. Слободянюка, а також представників ХНАУ – декана  факультету обліку і фінансів, канд. екон. наук, доцента О.В. Гороха та кандидата екон. наук, доцента В.В. Макогона.  

   За результатами обговорення учасниками наукового заходу прийнято резолюцію, яка включає пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення обліку, аналізу, контролю та оподаткування і максимальної їх орієнтації на потреби управління економікою.

   Приємним і несподіваним подарунком для гостей стали 3D– картини, виконані студентами факультету обліку та аудиту, презентовані учасникам пленарного засідання.

   Гості мали змогу ознайомитися з прекрасною матеріально-технічною базою університету, відвідати бібліотеку, зали засідань ректорату, ученої ради університету.

   Керівництво Вінницького НАУ висловило щиру вдячність нашій делегації за подарунки – монографії та навчальні посібники викладачів кафедри фінансів.

 

За матеріалами сайта ВНАУ

 

   
    

Авторизація