Опубліковано: 12-06-2019, 12:37 / Переглядів: 303 / Новини / Конференції


XVII конгрес вчених економістів-аграрників

   30 травня 2019 року у  Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулися Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» та Загальні збори громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» (ГО «КЕА»).

   Організаторами виступили ННЦ «Інститут аграрної економіки» та Громадська організація «Всеукраїнський конгрес вчених економістів аграрників» за підтримки проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні». Учасниками  даних заходів стали понад 150 осіб, серед яких науковці, представники органів влади та громадських професійних організацій, агробізнесу України, а також представники Великобританії, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Сербії, Словаччини.

   Наш університет представляли завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, д.е.н., професор Гуторов О.І., завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, д.е.н., професор Кошкалда І.В., професор кафедри фінансів, д.е.н. Калашнікова Т.В.

    На конференції було розглянуто проблеми розвитку форм організації господарської діяльності на селі та пріоритетні засади удосконалення інституційного середовища їх функціонування. Учасники конференції дійшли згоди, що процес розвитку форм господарювання на селі потребує законодавчого закріплення пріоритетного розвитку сімейного фермерства та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, врегулювання діяльності інтегрованих формувань, реалізації селозберігаючої моделі запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення.

    На Загальних зборах громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» було розглянуто звіт Голови Президії ГО «КЕА» щодо статутної діяльності на 2017-2018 рр., створено Відокремлені структурні підрозділи ГО «КЕА» у Західному, Південному та Східному регіонах, затверджено Положення про Відокремлений структурний підрозділ ГО «КЕА», уведено до складу членів Президії ГО «КЕА» голів відокремлених структурних підрозділів: Східного – д.е.н., професора, чл.-кор. НААН Ульянченка О.В., Південного – д.т.н., професора, академіка НААН Шебаніна В.С., Західного – д.е.н., доцента Яціва І.Б.

   Хочеться подякувати за високий рівень організації заходів, високий професійний рівень наукової дискусії, можливість ознайомитися з позиціями провідних вітчизняних та іноземних науковців, практиків та представників влади щодо актуальних питань подальшого розвитку аграрного сектору.

 

 Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування,
д-р екон. наук, професор
Олександр Гуторов
Д-р екон. наук, професор кафедри фінансів
Тетяна Калашнікова

 

   
   
    

Авторизація