Опубліковано: 8-10-2019, 11:08 / Переглядів: 1 123 / Новини / Конференції


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах»,

присвяченої 75-річчю заснування кафедри,

яка відбудеться 8 жовтня 2019 р.

 

Головні напрями конференції:

 1. Актуальні проблеми мовознавства.
 2. Проблеми міжкультурної комунікації.
 3. Літературознавчі студії.
 4. Сучасні технології та методики викладання мов у навчальних закладах.
 5. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу у ЗВО.

 

   До участі в конференції запрошуємо молодих науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

   Форма участі: дистанційна.

   Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька

  Для участі в конференції необхідно до 15 вересня 2019 р. на одну з електронних адрес  lingvakafadra@gmail.com або viktoriachornaya9@gmail.com

 надіслати:

 • текст тез доповіді (2-4 стор.);
 • заявку на участь у конференції;
 • скановану (фото) копію квитанції про сплату за публікацію (40 грн. за 1 сторінку).

   Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції будуть надіслані учасникам у друкованому варіанті протягом трьох тижнів від дня проведення конференції.

   На кожну публікацію Ви отримаєте один примірник видання.

Адреса оргкомітету:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, кафедра мовних дисциплін, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське – 2», навчальне містечко ХНАУ, корпус 3, поверх 2, ауд.3-216, телефон кафедри: (0572) 99-76-10.

Контактна особа:

   Чорна Вікторія Леонідівна, старший викладач кафедри мовних дисциплін, тел.+38(099) 705 85 21.

   Кошти за публікацію можна  переказувати на номер картки Приват Банк – 5168 7427 2873 0288.  Одержувач: Чорна Вікторія Леонідівна.

Вимоги до оформлення матеріалів:

   Обсяг тез – 2-4 сторінки без переносів та нумерації; формат А-4 в текстовому редакторі Word 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *. rtf (НЕ *.doc); шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25; усі поля – по 2 см.

   Текст доповіді оформляти таким чином:

 • перший рядок - прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт 14 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), науковий ступінь, посада, нижче інформація про наукового керівника (для здобувачів);
 • другий рядок – назва навчального закладу (шрифт 14 pt, напівжирний, вирівнювання по центру) ;
 • третій рядок – назва тез (шрифт 14, напівжирний, заголовними літерами, вирівнювання по центру);
 • через один рядок - основний текст (вирівнювання по ширині).
 • Література(одразу після тексту вирівнювання по ширині в алфавітному порядку).

   Посилання та список використаних джерел оформляти згідно з вимогами ВАК України № 63 від 26.01.2008 р. У тексті  посилання на використані джерела подавати за зразком: [1, с. 8].

   Назва файлу повинна відповідати номеру напряму конференції та прізвищу автора або першого співавтора англійською мовою (наприклад, 1_Ivanchenko.rtf).

   Матеріали, надіслані пізніше 15 вересня, до публікації не приймаються.

   Тези друкуються в авторській редакції.

 

Зразок  оформлення тез:

   

ЗАЯВКА

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах»

 (м. Харків, 8 жовтня  2019 р.)

П.І.П/б автора(ів)

 

Назва закладу

 

Підрозділ (указати факультет, кафедру)

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Назва секції

 

Назва доповіді

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Адреса для надсилання збірника тез

 


 

Чекаємо на вашу участь у конференції!

    

Авторизація