Опубліковано: 27-06-2019, 12:42 / Переглядів: 418 / Наукова діяльність / Конференції


Урочисте засідання наукового гуртка «Юний науковець з оцінки земель та кадастру»

   Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відіграє участь студентів в організованій та систематичній науково-дослідній роботі, яку протягом останніх п’яти років очолює проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософії В.М. Петров. У своєму щільному робочому графіку він знаходить час для виховання молодих науковців на всіх факультетах університету. Зокрема, 28 травня 2019 р. Вадим Миколайович відкрив розширене засідання наукового гуртка «Юний науковець з оцінки землі та кадастру» кафедри управління земельними ресурсами та кадастру факультету інженерів землевпорядкування. Він підкреслив, що наукова робота є складовою професійної підготовки студентів, яка передбачає не тільки систематичну участь, але й озброєння технологіями та вмінням творчо підходити до розкриття актуальних наукових проблем у сфері земельних відносин, оцінки та ринку земель, управління земельним фондом.

   Секретарем наукового гуртка призначено відмінника навчання, здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу 1 групи В. Борисенка. Віктор має не тільки високий рівень знань, які застосовує на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах і студентських наукових конференціях, але й організаційні здібності, що допомагають згуртувати навколо нього міцний колектив гуртка.

   Активну участь у засіданнях наукового гуртка беруть здобувачі 2 курсу – М. Устьянов, Є. Дідович, О. Олійник, А. Федіна, Є. Фоміник, 3 курсу – С. Мороз, М. Муратова, О. Карпінська, М. Цегельська, 4 курсу – В. Борисенко, С. Любицький, В. Бабічева, А. Ходарєва, Д. Острижна, Є. Генкельман, П. Кравченко, В. Євдокименко, М. Заіченко, К. Гайда, В. Новак, Є. Михайлова, А. Яхно, С. Подлєсний, О. Андрієнко, магістри Д. Стещенко, К. Трунова. Наукові наробки, які здобувачі опрацьовують на засіданнях гуртка, вони оформлюють у вигляді тез і друкують у студентських збірниках конференцій. Здобувач 4 курсу 2 групи Є. Михайлова розкрила погляди на сучасний стан проведення економічної оцінки й інституціональну доцільність її запровадження в умовах прозорого ринку в тезах «Проблеми проведення економічної оцінки земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин».

   Підготовку доповідей на засідання наукового гуртка проводить професорсько-викладацький склад кафедри: О.В. Князь, В.П. Погойда, О.А. Домбровська, В.В. Тишковець, Д.О. Гопцій, А.С. Попов, Л.М. Коваленко, О.В. Гунченко, К.В. Шелудько та інші, які скеровують різні напрями наукових досліджень здобувачів. Завдяки цій підтримці студенти оволодівають навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, учаться здійснювати власний пошук, самостійно робити висновки і висувати гіпотези, що допомагає у вивченні таких дисциплін, як оцінка земель, кадастр, землеустрій, землевпорядкування, управління, організація праці, земельне право та ін.

   У ході урочистого засідання гуртка заслухали доповідь із презентацією здобувача 4 курсу 1 групи С. Зацарного на актуальну тему «Земельний ринок та його особливості». Сергій розкрив сукупність суспільних відносин щодо відчуження та набуття земельних ділянок, завдяки чому відбувається їх ринковий обіг з конкурентною зміною землевласників або землекористувачів.

   Завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, професор І.В. Кошкалда підкреслила необхідність виховання та розвитку наукових здібностей здобувачів усіх рівнів, які в майбутньому сформують наукову еліту не тільки нашого славетного аграрного університету, але й аграрної науки в цілому.

   Найкращі доповіді було відзначено грамотами. Професор І.В. Кошкалда вручила грамоти здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу 2 групи В. Бабічевій та 4 курсу 1 групи С. Зацарному.

   Переможців привітав проректор з науково-педагогічної роботи В.М. Петров і висловив сподівання на подальшу плідну працю.

Разом з організацією навчального процесу особливу увагу розвитку наукової діяльності на факультеті приділяє декан, професор О.В. Князь, який вручив грамоту здобувачу другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання зі спеціальності «Землеустрій та кадастр» К. Труновій та привітав нагороджених з успішними доповідями та цікавими презентаціями.

   Щиро дякуємо всім здобувачам, які беруть участь у роботі наукового гуртка, бажаємо їм гарного відпочинку і творчої наснаги в наступному навчальному році!

 

Керівник гуртка

Олена Гаража

 

   
   
   
   
   
   
   
    

Авторизація