Опубліковано: 4-09-2019, 14:32 / Переглядів: 278 / Новини / Наукова діяльність


МЕРЕЖА ЗНАНЬ НТОУ

   Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва приєднався до Мережі знань Національної туристичної організації України. Представником від ХНАУ призначено помічника ректора Світлану Сисоєву.

   Мережа знань НТОУ є постійно діючим інтегрованим органом НТОУ, утвореним із дійсних і асоційованих членів НТОУ, діяльність яких пов’язана з освітою, професійною підготовкою, науково-практичними дослідженнями та інноваціями для обміну, спільного генерування і поширення знань у сфері туризму та курортів з метою формування сталого сектора туризму України.

   Сучасна освіта повинна вирішувати проблеми підготовки фахівців, озброєних знанням методології між- і мультидисциплінарного підходу, які володіють методами синтезу предметної частини різних дисциплін і субдисциплін, а також мають необхідні навички доведення наукових досягнень до комерційного результату і впровадження новацій у процес створення туристичного продукту. Такий підхід забезпечить умови безперервності кваліфікаційно-компетентністного процесу і процесу творчої діяльності людини, здійснить якісний перехід від підготовки фахівця до вільного універсального розвитку й активної реалізації цілісного потенціалу особистості.

   Місія Мережі знань НТОУ – поєднати теорію з практикою; скоротити дистанцію між тими, хто генерує знання в секторі туризму, і тими, хто застосовує ці знання на практиці.

   Основними завданнями Мережі знань НТОУ є:

 • взаємодія спільноти знань, генерування знань, розробка політики, стратегій та програм у сфері туризму і курортів України;
 • наукова та освітня підтримка НТОУ, її регіональних і галузевих інституцій шляхом обміну знаннями, виконання досліджень, аналізу стратегічних документів; проведення консультацій та навчання, надання практичних рекомендацій; 
 • покращання рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • розробка універсальних програм підготовки та перепідготовки кадрів у сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей з урахуванням спеціалізації й освітнього рівня фахівців;
 • видання в друкованому та електронному форматах власних методичних посібників, науково-практичних публікацій, аналітично-експертних висновків, стандартів і навчальних матеріалів у сфері туризму;
 • переклад і видання зарубіжних професійних публікацій, підручників, звітів, аналітичних матеріалів, підручників, стандартів, у тому числі публікацій ЮНВТО, ЕТК та інших міжнародних організацій;
 • колективний захист туризмології як міждисциплінарного наукового напряму і створення в Україні ефективної трирівневої системи підготовки кадрів з вищою освітою у сфері туризму;
 • налагодження співпраці з міжнародними освітніми мережами (асоціаціями). Забезпечення обміну досвідом у галузі туристичної освіти і розробки спільних проектів;
 • розгляд проектів стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами, інших законодавчих і нормативних актів у сфері національного туризму;
 • розробка науково-технічного і фінансово-економічного обґрунтування здійснення заходів у сфері туризму та прогнозування розвитку туристичної інфраструктури в регіонах;
 • визначення пріоритетних напрямів та організація наукових досліджень з метою розширення туристичного і курортного потенціалу держави та підвищення ефективності його використання;
 • проведення маркетингових досліджень і надання аналітичних висновків;
 • організація і проведення щорічного всеукраїнського конкурсу науково дослідних робіт та інноваційних проектів з номінацією кращих на конкурс ЮНВТО;
 • оголошення тематичних років у сфері туризму з подальшою науково-дослідною розробкою теми та відповідним маркетинговим просуванням.

   Дякуємо голові Національної туристичної організації України Івану Ліптузі за співпрацю й активну участь у розвитку туризму України.

 

 

Світлана Сисоєва, помічник ректора

з соціально економічного-розвитку

 

   
    

Авторизація