Опубліковано: 11-10-2019, 21:06 / Переглядів: 306 / Різне / Ювіляри ХНАУ


90 РОКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

   3 – 4 жовтня 2019 р. на базі факультетів менеджменту і економіки та обліку і фінансів відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

   На адресу організаторів та учасників конференції надійшло привітання від директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, кандидата педагогічних  наук, доцента, заслуженого працівника освіти і науки України Лариси Георгіївни Карпової.

   Урочисту частину пленарного засідання із привітальним словом відкрив ректор університету, член-кореспондент НААН України, доктор економічних наук, професор Олександр Вікторович Ульянченко.

   Із привітаннями до учасників звернулися проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, професор Вадим Миколайович Петров; проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент Станіслав Ігорович Василішин.

   Було представлено понад 174 наукових доповіді від 239 авторів, серед яких 32 докторів наук. У конференції взяли участь представники 8 країн світу Білорусії, Болгарії, Індії, Латвії, Литви, Малайзії, Польщі, Туркменістану.

   Учасниками конференції були 36 навчальних та наукових заклади: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Azman Hasmin International Business School at Universiti Teknologi Malaysia, Integral University  (India), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland), Mykolas Romeris University (Lithuania), Vilnius Gediminas technical university (Lithuania), Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (Poland), Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария), УО «Белорусский государственный экономический университет», Українсько-американський університет Конкордія, Вінницький національний аграрний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Луганський національний аграрний університет, Луцький національний технічний університет, Національна академія Національної гвардії України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет цивільного захисту України, Національний фармацевтичний університет, Полтавська державна аграрна академія, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Сумський національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет, Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Уманський національний університет садівництва, Харківська державна зооветеринарна академія, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харківський національний медичний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

   До привітань долучилися колективи навчальних закладів та наукових установ України: Вінницького національного аграрного університету, Луганського національного аграрного університету, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Полтавської державної аграрної академії, Сумського національного аграрного університету, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

   Наукова дискусія пройшла за такими тематичними напрямами:

  1. Управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі: теорія та практика.
  2. Науково-методологічне забезпечення пріоритетних напрямів та механізмів підприємницької діяльності в аграрній сфері.
  3. Фундаментально-прикладні основи маркетингової та логістичної діяльності підприємств агропродуктового комплексу.
  4. Теоретичні, методологічні та практичні засади розвитку земельних відносин.
  5. Формування конкурентоспроможної діяльності сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної інтеграції
  6. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств агропродовольчого комплексу.
  7. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві.

   На пленарному засіданні надзвичайно цікаво виступили: старший науковий співробітник ННЦ «ІАЕ» Микола Іванович Кісіль, канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Микола Феодосійович Огійчук; д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету Любов Іванівна Михайлова, д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії Тамара Миколаївна Лозинська, канд. екон. наук, доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету Наталія Григорівна Здирко, канд. екон. наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету Яна Петрівна Іщенко.

   Також у конференції активну участь узяли представники виробництва: випускник факультету обліку і фінансів, головний бухгалтер ПрАТ «Філіп Морріс Україна», канд. екон. наук, доцент Сергій Іванович Панченко та випускник факультету менеджменту і економіки, заступник директора ТОВ АФ «Лан» Барвінківського району Харківської області Костянтин Леонідович Курочкін, які поділилися приємними  спогадами про навчання в рідному університеті.

   Конференція пройшла на високому науково-практичному рівні. За результатами роботи конференції підготовлено матеріали конференції. Кожному учаснику було вручено відповідний збірник тез і сертифікат.

 Вітаємо організаторів та всіх учасників конференції з успішно проведеним заходом і бажаємо успіхів у подальшій науковій роботі!

  

Оргкомітет конференції

 

     
     
     
       
     
     
     
     
     
     

 

     
     
     
     
     
    

Авторизація