Опубліковано: 29-10-2019, 13:17 / Переглядів: 337 / Новини / Конференції


ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

Міжнародна науково-практична конференція факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва

   На факультеті захисту рослин 17–18 жовтня 2019 р. відбулась Міжнародна науково-практична конференція.

   Відкрила конференцію декан факультету захисту рослин, доцент І. В. Забродіна.

   Привітали учасників конференції ректор ХНАУ ім. В. В. Докучаєва доктор економічних наук, професор, чл.-кор. НААНУ О. В. Ульянченко і проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, професор університету В. М. Петров.

Учасників конференції вітає ректор ХНАУ ім. В. В. Докучаєва О. В. Ульянченко

 

   У роботі конференції взяли участь науковці й аспіранти РУП «Інститут захисту рослин» НАН Білорусі, Науково-дослідного інституту землеробства МСГ Азербайджана, Шведського аграрного університету, Хєнанського інституту науки і технологій (Китай) та навчальних і наукових установ України.

   Матеріали за результатами наукових досліджень надіслали провідні й молоді науковці, аспіранти та здобувачі магістерського рівня вищої освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Одеського державного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Харківської державної зооветеринарної академії, Уманського національного університету садівництва, Чернігівського національного технологічного університету, Житомирського агротехнічного коледжу, Інституту захисту рослин НААН України, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НААН України, Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НААН України, Інституту сільського господарства Північного сходу НААН, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України, ТОВ «Інститут органічного землеробства», УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харківського науково-дослідного інституту судової експертизи імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, ДСЛП «Харківлісозахист», ТОВ «Біосервіс +», ТОВ «Агротехніка 2007» та ін..           

   На пленарному засіданні виступили: доктор біологічних наук, професор О. В. Гумовський (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НААН України), доктор сільськогосподарських наук, професор В. Л. Мєшкова (УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького), кандидат сільськогосподарських наук О. П. Тимошенко (Чернігівський національний технологічний університет), кандидат біологічних наук, доцент М. О. Філатов (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва).

Результати досліджень доповідає доктор біологічних наук О. В. Гумовський

 

 З доповіддю виступає доктор сільськогосподарських наук, професор В. Л. Мєшкова

 

Результати наукової роботи доповідає кандидат сільськогосподарських наук О. П. Тимошенко

 

 Виступає кандидат біологічних наук, доцент М. О. Філатов

 

   З питань екології популяцій шкідливих організмів агроландшафтів, екологічного моніторингу та охорони біорізноманіття агроценозів доповідали: доктор сільськогосподарських наук, професор М. М. Доля (Національного університету біоресурсів та природокористування України), доктор сільськогосподарських наук, професор В. П. Туренко, кандидат біологічних наук, професор М. Д. Євтушенко; доценти Г. В. Байдик, Л. Я. Сіроус, В. І. Мартиненко (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва); кандидати сільськогосподарських наук О. Ю. Заярна (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва), Є. С. Олейніков (ТОВ «Агротехніка-2007»); асистент В. В. Горяінова (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва), аспіранти Н. В. Лутицька, О. А. Молчанова, С. В. Васильєв, В.О. Меленті, К. Ю. Жупінська (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва); здобувачі магістерського рівня вищої освіти Д. В. Горбаньов, М. М. Рисенко (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва).

 

З доповіддю виступає професор М. Д. Євтушенко

  

Результати досліджень доповідає здобувач магістерського рівня вищої освіти Д. В. Горбаньов

 

З доповіддю виступає аспірантка К. Ю. Жупінська

  

   У роботі секції «Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів» узяли участь кандидати сільськогосподарських наук, доценти К. В. Давиденко (УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького), С. В. Станкевич (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва), кандидат сільськогосподарських наук Є. Ю. Кучеренко (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва), аспіранти І. В. Луханін, А. В. Синявін (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва), здобувач магістерського рівня вищої освіти І. Е. Удовіченко (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва).

   Під час конференції відбувалася жвава дискусія; доповідачі дали вичерпні відповіді на поставлені питання.

  В обговоренні результатів конференції взяли участь доктор біологічних наук О. В. Гумовський, доктори сільськогосподарських наук, професори В. Л. Мєшкова та В. П. Туренко, кандидат біологічних наук, професор М. Д. Євтушенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Л. Я. Сіроус. Науковці зазначили, що доповіді були цікаві, змістовні та різноманітні за тематикою, а також побажали молодим науковцям успіхів у впровадженні наукових розробок і захисті кандидатських дисертацій. Кращі доповіді аспірантів і здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відзначено дипломами.

 

Доктор біологічних наук О. В. Гумовський бере участь в обговоренні результатів проведення науково-практичної конференції

 

Дипломант першого ступеня здобувач М. М. Рисенко

  

Дипломант другого ступеня аспірант І. В. Луханін

 


  
:  Збірник (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  Збірник
1,71 Mb [29-10-2019, 13:17]  

    

Авторизація