Опубліковано: 6-11-2019, 18:55 / Переглядів: 517 / Наукова діяльність / Конференції


МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

   23–24 жовтня 2019 р. в рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України» відбувся другий дводенний семінар на тему «Розробка політики щодо забезпечення якості вищої освіти навчального закладу відповідно до стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» за підтримки Чеської агенції розвитку та Чеського університету природничих наук (м. Прага).

   Семінар проводив голова центру дистанційної освіти Чеського центру дослідження вищої освіти, кандидат наук Ян Беседа.

  Експерт почав з історії Болонського процесу та його основних ідей. У процесі семінару розібрано практичні кейси, у яких розглянули основні принципи політики якості вищої освіти і механізм її забезпечення на рівні Міністерства освіти, університетів та факультетів Чехії.

   На другий день слухачі взяли участь у тренінгу і розробили основні напрями та пункти політики щодо забезпечення якості освіти нашого університету відповідно до стандартів ESG.

   Експерт проекту Ян Беседа подарував ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, в особі ректора Олександра Ульянченка, безпілотник Mavic 2 Pro від Чеської агенції розвитку. Це обладнання допоможе проводити практичні заняття для здобувачів різних спеціальностей та дозволить розширити напрями наукових досліджень кафедр.

   Співробітники університету дуже вдячні Чеській агенції розвитку та всім партнерам проекту за подарунок і підтримку.

 

Помічник ректора з соціально-економічного розвитку

Вадим Полях

INTERNATIONAL SEMINAR "ESG – PREPARING POLICY FOR QUALITY ASSURANCE"

 

On October 23–24, 2019, within the framework of the development project "Inter-university cooperation as a tool to enhance the quality of selected Ukrainian Universities ", the second two-day seminar "ESG – Preparing Policy for Quality Assurance" was held at our University with the support of Czech Development Agency and Czech University of Life Sciences, Prague.

The seminar was given by  Jan Beseda, PhD,  Head of National Center for Distance Education of Czech Center for Higher Education.

The expert started with the history of Bologna Process and its main ideas.  During the seminar some practical cases were analyzed, in which the basic principles of the higher education quality policy were considered as well as the mechanism for their assurance at the level of the Ministry of Education, universities and faculties in the Czech Republic.

Next day the participants were involved into training. They developed the main directions and policy points for education quality assurance at our university in accordance with the ESG standards.

The Project expert Jan Beseda presented Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev with a Mavic 2 Pro drone from Czech Development Agency. This equipment will allow to organize practical classes for the applicants of different specialties and expand the scientific research directions at the departments of our university.

The University staff is heartily grateful to Czech Development Agency and all project partners for the gift and support.

Assistant to the Rector for Social and Economic Development Vadym Poliakh

 

   
   
   
   
   
   
    

Авторизація