Опубліковано: 11-11-2019, 11:47 / Переглядів: 525 / Наукова діяльність / Конференції


П’ЯТИДЕННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ВІД ЧЕСЬКИХ ЕКСПЕРТІВ «УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО НАУКОВІ МЕТОДИ І ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

   З 28 жовтня по 1 листопада в університеті відбувся п’ятиденний навчальний модуль «Удосконалення знань про наукові методи і дослідницьку діяльність», який провели експерти Чеського університету природничих наук (м. Прага) – кандидати наук Мирослава Баворова і Томаш Ратінгер. Захід став можливий за підтримки Чеської агенції розвитку та Чеського університету природничих наук, у рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України».

   Навчання англійською мовою пройшли більше 20 здобувачів вищої освіти і дослідників нашого університету. Особливо приємно, що до занять приєдналися колеги з Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

   Зарубіжні експерти порушили питання дизайну досліджень, вибору правильної теми і місця публікації результатів. Учасники навчального модуля мали змогу представити свої наукові напрацювання, змоделювати алгоритм досліджень, ознайомитися з методами досліджень. Протягом занять слухачі розібрали приклади анкет та отримали багато практичних порад і  набули навичок, які будуть корисні в наукових пошуках.

   Для гостей проведено ознайомчі екскурсії по Харкову і до Дробицького Яру. Крім того, завдяки керівникові туристично-інформаційного відділу Галині Гарькавій, чеські колеги відвідали виробничі потужності ПАТ «Абінбев Ефес Україна» та СУБ ТОВ «Українська чайна фабрика «Ахмад Ті».

   Дякуємо Мирославі Баворовій і Томашу Ратінгеру за п’ять днів фахової підготовки, за актуальні теми та розкриття секретів проведення якісного дослідження.

 

Помічник ректора з соціально-економічного розвитку

Вадим Полях

 

 

   From October 28 to November 1 the University hosted a five-day training module "Knowledge enhancement of scientific methods and research activities" organized by the experts from Czech University of Life Sciences, Prague - Ph.D. Miroslav Bavorov and Ph.D. Tomash Ratinger. This event was held with the support of Czech Development Agency and Czech University of Life Sciences, Prague.

   More than 20 university graduates and researchers have been taught at the training module in English. We are especially pleased to inform that our colleagues from the National Scientific Center "Institute of Soil Science and Agro-chemistry named after O. N. Sokolovskyi" have also participated in the training module.

   The foreign experts considered the issues of research design and selecting the right theme and place to publish the results of the research. The participants of the training module presented their scientific achievements, developed the algorithm of their research and got acquainted with the new research methods. They also considered different forms of questionnaires and got many practical tips and skills to use in their future scientific research.

   The excursions about Kharkiv and to Drobitsky Yar were proposed to the guests.  Besides, thanks to Galyna Garkavaia, the Head of the tourist and information department, the participants of the training module visited the plant "Abinbev Ephes of Ukraine" and the Ukrainian Tea Factory "Ahmad Tea''.  

   We are  thankful to Miroslav Bavorov and Tomash Ratinger for the five days of professional training, for the relevant topics and useful tips to do a high-quality research.

Assistant to the Rector on
Social and Economic Development

Vadym Poliakh

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   

 

    

Авторизація