Опубліковано: 14-02-2020, 09:09 / Переглядів: 182 / Новини / Наукова діяльність


РЕЗУЛЬТАТИ СТАЖУВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ

   Протягом 2–7 лютого 2019 р. відбулося наукове стажування для опанування проектного підходу в організації навчального процесу  в закладах освіти Фінляндії в поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови, яке успішно пройшов проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Станіслав ВАСИЛІШИН.

   Захід організовано Інститутом міжнародної академічної та наукової співпраці (ІМАНС, м. Львів). Стажування здійснювалося на базі Західнофінляндського коледжу (Länsi-Suomen Opisto) в м. Гуйттінен західно-центрального регіону Фінляндії. Учасниками стажування стали 40 провідних науковців, освітян і державних службовців з різних куточків України.

   

   Програма стажування поділялася на два основні напрями – ознайомлення з фінською моделлю освіти в міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик і пізнанням культури Фінляндії (120 академічних годин) та інтенсивне вивчення англійської мови як іноземної (25 академічних годин).

   

 

І. ФІНСЬКА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ

 

   Під  час реалізації першої складової учасники проекту відвідали:

  • Департамент розвитку культури та освіти Муніципалітету м. Гуйттінен;
  • дитячий садок м. Хувікумпу
  • початкову школу м. Лоймаа (1–4 класи);
  • середню школу м. Лоймаа (5–9 класи);
  • старшу школу м. Гуйттінен (10–12 класи);
  • філію Університету прикладних наук Сатакунти м. Гуйттінен;
  • дитячий будинок м. Лоймаа.

   Протягом цих візитів учасники стажування мали змогу детально ознайомитися з фінською моделлю освітньої системи, яку за результатами дослідження PISA неодноразово визнавали найефективнішою у світі. Система освіти включає дошкільне виховання, початкове навчання, середню освіту, освіту другого ступеня і вищу освіту. Для дорослих передбачено спеціальну освіту, у рамках якої існує безліч варіантів навчання, – від освоєння програми середньої школи до здобуття вищої освіти.

   Дошкільна освіта. У Фінляндії кожна дитина, яка не досягла шкільного віку, має право на дошкільне виховання, що здійснюється в муніципальних і сімейних дитячих садках. Крім того, дитина може разом з одним із батьків відвідувати заняття на дитячих майданчиках. Дитина може перебувати в дошкільному закладі 20 годин у тиждень і більше, якщо батьки працюють або навчаються. Метою дошкільного виховання є сприяння розвитку і благополуччю дитини. У дошкільних установах у дитини формують навички спілкування і дрібної моторики, інші вміння та знання. Також дитина опановує навички, які допоможуть їй у навчанні. У Фінляндії установи дошкільного виховання перебувають у відомстві комунальної влади. Їхню діяльність фінансують за рахунок податків, тому послуги обходяться сім’ям дешевше. Є ї приватні дошкільні установи. З дітьми працюють кваліфіковані педагоги дошкільної освіти і вихователі.

   
   

   Середня освіта. Загальноосвітні школи Фінляндії поділяються на початкові (1–4 класи), середні (5–9 класи) і старші (10–12 класи). Зазвичай дитина йде в школу в той рік, коли їй виповнюється сім років. Усі діти, які постійно проживають на території Фінляндії, мають отримати основну загальну освіту. Навчання в середній школі триває дев’ять років. Обов’язок отримання основної загальної освіти припиняється після того, коли дитина засвоїть весь обсяг програми середньої школи, або після закінчення десятирічного періоду від початку цього обов’язку. У Фінляндії отримання основної загальної освіти регулюється законодавством, а її організацією займаються комуни. Фінансування відбувається за рахунок податків, тому для сім’ї навчання дитини в школі безкоштовне. У початкових класах навчальний тиждень становить близько 20 годин, у старших класах його тривалість збільшується.

   У питаннях планування навчального процесу вчителі мають велику свободу і самостійно планують заняття на підставі національного та місцевого навчального планів. Останнім часом у навчальному плані особливу увагу приділяють, зокрема, блокам, що включають кілька предметів, вивчення повсякденних явищ, а також інформаційних і комунікаційних технологій. Найчастіше з першого до шостого класу з дітьми працює один учитель. Він добре знає учнів і тому може вибудовувати навчання відповідно до їх рівня й особливостей. Важливою особливістю навчального процесу є навчання самостійного мислення і виховання відповідального ставлення до навчання.

   На подив української делегації, у 1–4 класах немає оцінок, а поняття «класного журналу» взагалі не існує. Педагоги не витрачають час на підготовку паперів, а максимум увагу приділяють спілкуванню з дітьми. У середній школі всі оцінки ставить учитель, національні тести не проводять. Замість цього контроль досягнень результатів учнів здійснюють за допомогою вибіркової оцінки. Заходи з оцінювання проводять у дев’ятому класі.

   Навчання в гімназії (старша школа) має загальне спрямування і не передбачає отримання будь-якої спеціальності. У гімназії вивчають ті самі предмети, що й у середній школі, але на більш складному рівні. Крім того, навчання вимагає більшої самостійності. Навчання в гімназії триває від двох до чотирьох років залежно від можливостей і бажання учня та завершується складанням іспиту на право вступу до вищого навчального закладу. Після закінчення гімназії можна вступати до університету, вищого професійного навчального закладу або до навчального закладу, що пропонує професійне навчання на базі гімназії.

 

   
   

   Середня професійна освіта. Середня професійна освіта більшою мірою, ніж гімназична, орієнтована на практику. Вона дає змогу отримати кваліфікацію з певної професії приблизно за три роки. Після здобуття середньої професійної освіти можна продовжити навчання в закладі професійної або спеціалізованої професійної освіти. Важливою складовою навчання є навчання на робочому місці. Якщо є бажання, після здобуття середньої професійної освіти можна вступити до вищого навчального закладу. Також можна отримати диплом про професійну освіту або спеціалізовану професійну освіту на підставі складання демонстраційного іспиту. Для цього потрібно володіти знаннями та навичками, необхідними для отримання відповідного диплома.

   Вища освіта. Після закінчення навчального закладу першого ступеня можна продовжити навчання у вищому навчальному закладі. У Фінляндії вищу освіту можна отримати у вищих професійних навчальних закладах і університетах.

   Навчання у вищому навчальному закладі можу бути як безкоштовним, так і платним. Для громадян країн, що не входять до ЄС або ЄЕС, а також для членів їхніх сімей, які навчаються на англомовних програмах бакалаврату чи магістратури, освіта є платною. Навчання в університеті має науково-дослідний характер. У виші можна отримати ступінь бакалавра – приблизно за три роки, а потім ступінь магістра – приблизно за два роки. За деякими напрямами університети організовують навчання англійською мовою. Однак на більшості програм навчання відбувається фінською або шведською мовою.

   Після отримання ступеня магістра можна продовжити навчання в аспірантурі й отримати ступінь кандидата наук або доктора. Крім того, багато навчальних закладів Фінляндії пропонують людям різного віку навчання, яке не веде до отримання диплома. Таке навчання організовують у народних і цивільних училищах, літніх університетах, навчальних і фізкультурно-освітніх центрах.

   
   
   

   Особливо вражаючим є механізм утримання сиріт і дітей із неблагополучних сімей у дитячих будинках. Відповідно до законодавства Фінляндії максимум утриманців у будинку – сім,  у розпорядженні яких котедж із сауною, спортзалом і музичною студією, 14 вихователів та повний пакет соціалізації до досягнення 18 років. Від 18 до 25 років за їх соціалізацію відповідає спеціальний ментор з мерії. Кошти на утримання витрачає Муніципалітет, який покриває їх за рахунок платників податків.

   
   

   Таким чином, особливості фінської моделі освіти – це відсутність шкільних оцінок до 5-го класу, компетентнісноорієнтоване навчання з метою навчити дітей дорослому життю, повна свобода викладача у побудові навчального плану, повна довіра до педагогів і дітей, відсутність контролю та перевірок.

   В університетському середовищі важливу роль відіграє дистанційна освіта. Стовідсотковий електронний супровід усіх навчальних і методичних матеріалів, обладнані засобами зв’язку аудиторії та викладачі, умотивовані давати знання навіть без студентів в аудиторії, вирішують проблему профорієнтації фінських вишів, розташованих на периферії.

 

ІІ. ІНТЕНСИВ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

   Західнофінляндський коледж – один із найстаріших ВНЗ Фінляндії – засновано в 1890 р. На сьогодні він є найбільшим осередком у країні з вивчення англійської мови як іноземної. Місія коледжу полягає в підтримці студентів у досягненні особистих, культурних і освітніх цілей відповідно до принципів безперервного навчання та інтернаціоналізації освіти.

   Викладачами інтенсивної програми були носії англійської мови зі США, які після розподілу учасників на три групи (залежно від вступного тесту) провели інтенсивні заняття з читання, письма, слухання та спілкування. Родзинкою програми став захист особистих англомовних проектів та презентацій. Представник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Станіслав Василішин презентував першу столицю України – Харків, а також традиції й обряди, які підтримують в університеті (Масляна, День вишиванки, Івана Купала).

 

   

   За результатами стажування Станіслав Василішин отримав сертифікат про професійне володіння англійською мовою рівня В2 за програмою інтенсивної підготовки рівня С1, розробленою для осіб, які володіють англійською мовою на рівні, вищому за середній, і бажають удосконалити свої знання до вільного володіння.

 

   

ІІІ. ЗНАЙОМСТВО З ФІНЛЯНДІЄЮ ТА КРАЇНАМИ БАЛТІЇ

   Крім виконання освітньої та мовної складових, на учасників стажування чекала незабутня культурно-освітянська програма, що включала екскурсії до міст Турку, Тампере, Гельсінкі (Фінляндія), Таллінн (Естонія) і Люблін (Польща), міні-круїз пасажирським поромом «Таллінн–Гельсінкі». Також усі охочі могли покуштувати страви місцевої кухні та оздоровитись у фінській сауні.

   Перлиною екскурсійної програми стало відвідування найбільш інноваційної бібліотеки Європи – Oodi (з фінської - «ода» ). Перший поверх – активна зона з кількома входами. Тут є просторий хол, кав’ярня, ресторан, кінотеатр. Другий поверх присвячено роботі, навчанню, творчості, спілкуванню з друзями. Тут розташовано робочі кімнати, мітинг-руми, ігрові кімнати, класи для вивчення мови для мігрантів, майстерні з 3D-принтерами, швейними машинами та іншим обладнанням. Найбільша інновація бібліотеки – кімната-куб зі смарт-стінами, яку можна перетворити на що завгодно за допомогою сенсорних екранів і віртуальної реальності. На третьому поверсі – книжкові полиці зі 100 тисячами книг. Бібліотекарям допомагають роботи, які сканують книжки і транспортують їх до потрібних полиць.

   
   
   
   
   
   

   Дякуємо організаторам стажування за можливість ознайомлення з передовим світовим досвідом організації освіти й інтеграцію освітян України в професійне англомовне середовище.

 

Центр медіакомунікацій ХНАУ

    

Авторизація