Опубліковано: 24-05-2020, 21:03 / Переглядів: 1 685 / Новини / Конференції


Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики»,

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.  В.В. ДОКУЧАЄВА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ,

НОВИ-САДСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ. РЕСПУ́БЛІКА СЕ́РБІЯ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

 

на I Міжнародну науково-практичну конференцію

 

«СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ»

 

ПАМЯТІ ТАРАСЕНКА ВАЛЕНТИНА ІВАНОВИЧА

 

17-18 вересня 2020, Харків (Україна)

 

 

 

Шановні колеги!

   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики», яка відбудеться 17-18 вересня 2020 року на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Науково-практична конференція присвячена обговоренню теоретичних та практичних питань проблем аграрної соціології та економіки сільського господарства в умовах системної трансформації українського суспільства, соціальних та економічних проблем сільських громад, соціального захисту сільського населення, проблем збереження культурного капіталу, проблем трудових практик сільського населення,  а також впливу внутрішньої та міжнародної трудової міграції в регіонах України.

 

Планується робота секцій за такими напрямами:

  соціологічні

 • Актуальні питання вищої сільськогосподарської освіти"

 • Українське село як особливий цивілізаційний світ: реформи і доля сучасного села;
 • Проблеми вивчення стану розвитку сільських громад в умовах децентралізації влади;
 • Культура та сільський спосіб життя в умовах урбанізації та поширенні міграційних процесів;
 • Теоретичні та методологічні засади оцінки стану сільських громад;
 • Проблеми і перспективи подолання глобальних викликів та функціональних та дисфункціональних проявів соціального відторгнення (social exclusion) та соціальної інтеграції в сільських регіонах України.
 • Зарубіжний досвід та моделі суспільного розвитку сільських громад;
 • Актуальні питання сільської (шкільної) освіти: виклики і пріоритети розвитку

 

       економічні:

 

 • Розвиток сільських територій в контексті євроінтеграційної стратегії України.
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій.
 • Диверсифікація сільської економіки як перспектива розвитку сільських територій
 • Конкурентоспроможність сільських територіальних громад як запорука їх сталого розвитку.
 • Актуальні питання формування і використання ринку аграрної праці в умовах євроінтеграції
 • Особливості функціонування та тенденцій розвитку ринку праці в сільському господарстві в умовах євроінтеграції.

 

   Для участі в роботі конференції запрошуються керівники і провідні спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних закладів, вітчизняні і закордонні учені, представники державних і недержавних об’єднань, громадських організацій, аспіранти та студенти. Тези доповідей будуть опубліковані в  Матеріалах науково-практичної конференції.

 

   Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 1 червня 2020 року надіслати заявку та тези доповіді на електронну пошту konf.agr2020@ukr.net . В назві файлу прохання вказувати прізвище  (Петренко_тези; Петренко_заявка)

Програма конференції формується із заявлених доповідей. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

 

  Вимоги до матеріалів:

 

   Тези (матеріали) оформлюються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: ініціали і прізвище автора (авторів). Назва – по центру, заголовними літерами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Література» в алфавітному порядку або у порядку згадування в тексті. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен бути від 2 до 6 сторінок.

   Мови конференції: українська, англійська, російська.

  Електронний примірник збірника матеріалів конференції буде розміщено в електронній бібліотеці ХНАУ ім. Докучаєва та розісланий авторам після її проведення. Участь в роботі конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.

   Проживання та харчування учасники конференції оплачують самостійно.


:  Заявка.pdf (завант.: 107)
Переглянути онлайн:  Заявка.pdf
281,45 Kb [4-05-2020, 10:04]  

    

Авторизація