Опубліковано: 24-05-2020, 19:31 / Переглядів: 1 064 / Новини


Вийшла в світ монографія "Внесок ХНАУ у формування сучасної системи аграрної освіти і науки" до 200-річчя першого набору студентів

 

  У науковому виданні досліджено вплив ХНАУ та його науково-педагогічних кадрів на різних етапах розвитку ЗВО протягом 200 років на становлення системи сільськогосподарської освіти і науки. Доведено, що досвід інституту як першого в Російській імперії та четвертого сільськогосподарського ЗВО в Європі суттєво позначився на формуванні багатьох аграрних і лісівничих вищих шкіл та науково-дослідних установ у ХІХ–ХХ ст. Зокрема встановлено, що структурні підрозділи (факультети і кафедри) ХНАУ були фундаментом деяких сучасних українських сільськогосподарських закладів вищої освіти і науково-дослідних установ НААН України. 

  Авторський колектив, серед якого О. В. Ульянченко (член-кореспондент НААН, доктор економічних наук, професор, ректор); О. М. Голікова (кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін ); С. І. Василішин (кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи), щиро дякують рецензентам В. А. Вергунову (доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор ННСГБ НААН) та В. М. Скляру (доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки НТУ «ХПІ») за здійснену підтримку та корисні зауваження у процесі підготовки видання.

  Автори сподіваються, що видання стане корисним для наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів наукових ступенів аграрних ЗВО та науково-дослідних установ України, а також усіх, хто цікавиться історичним розвитком та перспективами національної аграрної освітньо-наукової системи.

  Час підтвердив прозорливість слів професора В. В. Докучаєва: «Ми володіємо знанням не абсолютним, закінченим, а людським, що змінюється; ті істини, які вважали остаточно встановленими, замінюються іншими, обсяг наших знань постійно розширюється». Тому науково-педагогічний колектив докучаєвського університету прагне своєчасно реагувати на виклики часу та готувати фахівців відповідно до вимог суспільства.

  Випробувані часом традиції наукової підготовки кадрів найвищої кваліфікації, помножені на сучасні інноваційні стратегії освітньої діяльності, а також наявність компактно локалізованої навчально-науково-виробничої бази з широкими можливостями проведення практичних занять створюють унікальні умови для організації на базі Харківського НАУ єдиного центру вищої сільськогосподарської освіти Східної України.  

  Нині суспільство має змогу втілити в життя мрії корифеїв української сільськогосподарської освіти і науки про створення на базі найстарішого в країні аграрного ЗВО потужного навчально-науково-дослідного центру, здатного забезпечити комплексну підготовку фахівців відповідно до вимог сучасного сільськогосподарського виробництва.   

  Ознайомитися з виданням можна у фундаментальній бібліотеці або за посиланням:

  


:  МОНОГРАФІЯ (завант.: 165)
Переглянути онлайн:  МОНОГРАФІЯ
8,46 Mb [13-05-2020, 09:10]  

 Бібліографічний опис:

  Внесок Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у формування сучасної системи аграрної освіти і науки: до 200-річчя першого набору студентів: монографія / О. В. Ульянченко, О. М. Голікова, С. І. Василішин; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Вид-во ТОВ «Стильна типографія», 2020. – 157 с.

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок