Опубліковано: 20-05-2020, 12:19 / Переглядів: 577 / Новини / Наукова діяльність


Перемога на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво»

   Майбутнє будь-якої держави значною мірою залежить від рівня науково-освітнього потенціалу її студентської молоді, тому ефективна молодіжна політика виступає одним з ключових завдань на всіх рівнях управління освітою – від загальнодержавного до рівня окремих закладів вищої освіти. Для підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Міністерство освіти і науки України щороку проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

   Перший тур конкурсу проходить у закладах вищої освіти III–IV рівнів акредитації у жовтні-грудні поточного навчального року. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії ЗВО, у якому вони навчаються. Конкурсна комісія визначає переможців і не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) надсилає для участі у другому турі до галузевих конкурсних комісій закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації, визначених Міністерством освіти і науки України базовими.

  У 2019/20 навчальному році у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва переможцями першого туру Всеукраїнського конкур­су студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» стали:

  • Бондаренко Єлизавета Володимирівна – здобувач другого (магістерського) рівня (науковий керівник – проректор з науково-педагогічної роботи, канд. екон. наук, доцент В.М. Петров);
  • Семенюк Ольга Вікторівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня (науковий керівник – завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, канд. екон. наук, доцент Т.Ю. Білоусько);
  • Якименко Марина Андріївна – здобувача першого (бакалаврського) рівня (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Л.В. Шовкун).

   Наукові роботи переможців було надіслано для участі у другому турі конкурсу до Державного університету «Житомирська політехніка», який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» обрали базовим.

   У цілому на другий тур конкурсу до Державного університету «Житомирська політехніка» надійшло 126 наукових робіт від 170 здобувачів закладів вищої освіти ІІІ–IV рівнів акредитації майже всіх областей України.

   Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100-бальною шкалою з подальшим виведенням сумарного бала (максимум 200 балів). Галузева конкурсна комісія зазначила, що подані на конкурс роботи відрізнялися оригінальним творчим підходом, вагомими науковими пропозиціями, високим рівнем теоретичного обґрунтування та містили практичні рекомендації, упроваджені в діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ і організацій.

  

   За результатами незалежного оцінювання наукову роботу Бондаренко Єлизавети на тему «Диверсифікація» було визнано однією з найкращих і присуджено І місце.

 

   
    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок