Опубліковано: 9-11-2020, 11:57 / Переглядів: 635 / Новини / Конференції


ІІІ МНПК на тему: «СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній

науково-практичній конференції

12-13 листопада 2020 р.

 

 «СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ

ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА»

 

  Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри, керівники та фахівці комерційних організацій і органів державного та муніципального управління, усі зацікавлені особи в галузі економіки та аграрного виробництва.

 

  Наукові напрями роботи конференції

 1. Актуальні проблеми теорії та практики організації обліку підприємств агропромислового виробництва.
 2. Фінансово-кредитні відносини в агропромисловому виробництві.
 3. Аналіз сучасного стану і прогнозування розвитку агропромислового виробництва України.
 4. Розвиток економічних відносин аграрної сфери в умовах глобалізації.

 

 

  Умови участі в конференції та публікації матеріалів

 1. Форма участі в конференції: заочна.
 2. Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 11.2020 р. на електронну адресу: oblik-konferens@ukr.net  (додаток 1)
 3. Матеріали доповіді оформлені згідно вимог (додаток 2) та заявка, надсилаються в електронному вигляді до 01.11.2020 р. на електронну адресу: oblik-konferens@ukr.net

  Робочі мови конференції українська, англійська, польська, литовська, російська.

 

 

  Вартість публікації

  Реквізити для оплати надсилаються учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання, рецензування і прийняття матеріалів.

  Електронний збірник: 50 грн.

  Сертифікат учасника: 20 грн. (за бажання)

  Програма конференції: безкоштовно (за бажання)

 

Доктори наук, іноземні автори, професори за умови їх одноосібної участі організаційний внесок не сплачують.

  Заявка на участь (додаток 1) у Міжнародній науково-практичній конференції: «Сучасний стан і перспективи  розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення  підприємств агропромислового  виробництва», 12-13 листопада 2020 р.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи (навчання), посада (для студентів, аспірантів – курс / рік навчання)

 

E-mail

 

Телефон для контактів

 

Назва тез

 

Науковий напрям конференції (вказати номер)

 

Сертифікат учасника:

так/ні

Програма конференції:

так/ні

  Вимоги до оформлення тез доповідей (додаток 2)

  Матеріали обсягом до трьох повних сторінок розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 20 мм.,

  Матеріали оформляються у такій послідовності:

 • через інтервал, без відступу, з вирівнюванням посередині – ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний), науковий ступінь, учене звання (шрифт звичайний);
 • назва організації, яку представляє автор  (шрифт звичайний);
 • через інтервал – назва роботи (без відступу вирівнювання посередині, великими літерами (шрифт напівжирний);
 • через інтервал розміщують текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал –одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині).

ЗРАЗОК оформлення матеріалів

 

Іванов І.І., канд. екон. наук, доцент

(Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна)

 

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Основний текст ... (через рядок після назви, з абзацу основним стилем).

Список використаних джерел: (через рядок після основного тексту).

__________________________________________________________________

для здобувачів:

Чернікова А.П., здобувач першого бакалаврського рівня

Іванов І.І., канд. екон. наук, доцент

(Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна)

___________________________________________________________________

  АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

  62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Докучаєвське - 2”, факультет обліку і фінансів, тел. 0572-99-74-20 e-mail: oblik-konferens@ukr.net

 

Відповідальний секретар: Остапенко Роман Миколайович

+38099-712-84-14; +38067-729-41-96

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок