Опубліковано: 16-10-2020, 11:14 / Переглядів: 278 / Новини / Конференції


Всеукраїнська НПК на тему: «Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та інновації»

Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбудеться 21-22 жовтня 2020 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (участь заочна) на базі кафедри педагогіки, психології та права.

  До участі в конференції запрошуємо професорсько-викладацький склад, здобувачів наукових ступенів та здобувачів вищої освіти.

 

На конференції передбачено роботу за напрямами:

 1. Філософські та історичні засади розвитку освіти.
 2. Педагогічні і психологічні умови професійного становлення здобувачів освіти.
 3. Нормативно-правове регулювання освітнього процессу.
 4. Розвиток аграрної освіти в Україні.
 5. Економічна наука в освітньому процесі.
 6. Лісівнича освіта сьогодні.
 7. Сучасні вимоги до підготовки фахівця з управління земельними ресурсами.
 8. Роль і значення екологічної освіти у взаємовідносинах людини і природи.

Для участі в конференції потрібно

до 16 жовтня 2020 р.

надіслати на адресу kafppl@ukr.net :

 • заявку на участь у конференції;
 • файл (MS Word) у форматі .rtf з текстом доповіді (3–4 сторінки). Назва файлу (латинськими літерами) має відповідати прізвищу автора.
 • Сплата публікаційних внесків відбувається після прийняття матеріалів до друку на картку ПриватБанку 4731 2191 2145 2662, отримувач Пасльон Інна Іванівна. Вартість становить 40 грн. за кожну сторінку.

Вимоги до оформлення матеріалів

 

  Матеріали обсягом 3 – 4 сторінки розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), береги зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм.

  Посередині – ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний), науковий ступінь, учене звання.

  Нижче без відступу посередині – назва організації, яку представляє автор.

  Нижче назва роботи (без відступу, вирівнювання посередині, шрифт напівжирний).

  Нижче розміщують текст доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині).

  Нижче, без інтервалу – література. Посилання та список використаних джерел оформляти згідно з вимогами ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

  Здобувачі вищої освіти та здобувачі наукових ступенів обов’язково вказують наукового керівника, його науковий ступінь (за прийнятими скороченнями).

  Назва файлу повинна відповідати номеру напряму конференції та прізвищу автора або першого співавтора англійською мовою (наприклад, 1_Ignatenko.rtf).

  Робоча мова конференції – українська.

  Розсилка авторських екземплярів відбуватиметься протягом двох тижнів від дня проведення конференції.

 

  Відповідальність за зміст матеріалів  і відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори.

  Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються.

  У разі значних розходжень оформлення матеріалів із рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

 ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

 
:  Зразок (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  Зразок
163.4 Kb   

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ !

Контакти: (057) 99-77-65

 (з 8.00 до 15.00 у будні)

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок