Опубліковано: 2-02-2021, 13:59 / Переглядів: 729 / Новини / Конференції


І МНПК «ЕКОНОМІЧНІ ЧИТАННЯ», присвяченій 85-річному ювілею професора ВІКТОРА ЙОСИПОВИЧА ШИЯНА

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у

І Міжнародній науково-практичній конференції

«ЕКОНОМІЧНІ ЧИТАННЯ»,

присвяченій 85-річному ювілею

професора ВІКТОРА ЙОСИПОВИЧА ШИЯНА

19 лютого 2021 р.

 

Студії:

 1. Економіка.
 2. Менеджмент.
 3. Маркетинг.
 4. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 5. Економічна теорія.
 6. Економічний аналіз.
 7. Логістика.
 8. Облік і оподаткування.
 9. Фінанси та страхування.
 10. Земельні відносини.
 11. Інформаційні технології та консалтинг.

 

  Форма проведення – очна/дистанційна

  Мови конференції – українська, англійська

Участь у конференції безкоштовна

 

  Для участі в конференції до 19 лютого 2021 р.

  потрібно надіслати на адресу pemev_conf@ukr.net  файл з текстом доповіді.

 

 • Формат файлу .doc. Назва – номер студії та прізвище автора (наприклад, 1_Коваль);
 • Кількість авторів – не більше трьох.
 • Матеріали – без таблиць, рисунків, формул. Обсяг – 1–3 повні сторінки.
 • Розміщення – формат А4, береги з усіх боків – 20 мм.
 • Шрифт Times New Roman, звичайний, 14 pt, інтервал одинарний.
 • У лівому верхньому куті – індекс «УДК».
 • Через інтервал, без абзацного відступу, вирівнювання посередині – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання;
 • нижче (без інтервалу):
 • електронна адреса першого співавтора,
 • назва організації та країна.
 • Через інтервал, без абзацного відступу, вирівнювання посередині – назва роботи.
 • Через інтервал – текст доповіді (абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання за шириною).
 • Через інтервал – список використаних джерел, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015.
 • Здобувачі обов'язково вказують за допомогою виноски на першій сторінці прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання (кегль – 10 pt).

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

УДК 332.33.004.12:631.95

 

О. О. Олексієнко, д-р екон. наук, професор

pemev_conf@ukr.net

П. П. Петренко, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії*

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна

А. К. Гоель, доктор філософії

Інтегральний університет, м. Лакнау, Індія

 

Інновації як чинник розвитку сільськогосподарського підприємства

 

  Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді [1, с. 105]. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

 

  Список використаних джерел:

 1. Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери: монографія / за ред. М. Г. Лобаса. Київ.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 416 с.

_________________

 *Науковий керівник  – В. В. Васильєв, канд. екон. наук, доцент.

 

 

 • Відповідальність за зміст, відсутність плагіату (унікальність тексту – мінімум 70 %)
  і відповідність нормам правопису несуть автори і керівники.
 • У разі розходжень оформлення матеріалів з рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право відхилення публікації.
 • Посилання на використані джерела є обов’язковим.
 • Розміщення електронного збірника матеріалів конференції на сайті Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва https://knau.kharkov.ua заплановано на 15 березня 2021 р. та протягом тижня буде розіслано учасникам конференції на електронну пошту.

 

  До участі запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, підприємці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, здобувачі наукових ступенів і вищої освіти.

 

  Автори обов’язково мають отримати лист-підтвердження про прийняття матеріалів. У разі неотримання такого листа протягом двох діб вам слід зв’язатися
 із секретарем з організаційних питань.

 

Секретар конференції

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

Пащенко Юлія Валентинівна, 066-928-13-28, 067-803-13-35

 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок