Опубліковано: 22-03-2021, 10:14 / Переглядів: 176 / Новини / Конференції


Всеукраїнська НПК «Теоретичні та методологічні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки» 20 травня 2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. В. ДОКУЧАЄВА

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Теоретичні та методологічні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки»

20 травня 2021 р.

 

Форма проведення конференції – заочна

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Секція 1. Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектора в умовах інституційних змін

Секція 2. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади

Секція 3. Моделі формування та організації інноваційних систем управління в аграрному секторі економіки

Секція 4. Управління інвестиційною привабливістю аграрної сфери

Секція 5. Теоретичні, методологічні та практичні засади розвитку земельних відносин

  

До участі в конференції запрошуємо науковців і дослідників, представників підприємницьких і державних структур, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економіки, управління й адміністрування.

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ БЕЗКОШТОВНО

  • електронну версію збірника матеріалів конференції;
  • електронну версію програми конференції.

  Можна замовити друковану версію всіх матеріалів, а також сертифікат учасника конференції за кошти замовника. Інформацію про вартість і реквізити для оплати буде надіслано додатково.

 

КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ

  До 5 травня 2021 р. – прийом заявок і тез доповідей.

  20 травня 2021 р. – розсилання електронних матеріалів учасникам.

  До 25 травня 2021 р. – розсилання друкованих матеріалів учасникам.

 

Для участі в конференції необхідно:

  • надіслати на адресу konf.kmia@gmail.com файл (MS Word) у форматі .docx або .rtf з текстом доповіді (2 – 3 повні сторінки). Назва повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора (наприклад, 1_Сахно);
  • заповнити заявку на участь у конференції.

  Від одного автора допускається не більше однієї доповіді. Кількість співавторів – не більше трьох.

  Здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти можуть подавати тези лише в співавторстві зі своїми науковими керівниками.

  До публікації приймаються матеріали, які раніше ніде не публікувалися і мають ступінь унікальності не нижче 75 %.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

  Матеріали обсягом 2 – 3 повні сторінки розміщують на аркушах формату А4 (297х210 мм); береги зверху, знизу, справа, зліва – 20 мм.

  У лівому верхньому куті проставляють індекс «УДК».

  Нижче, через інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання; нижче – назва організації та країна, яку представляє автор; через інтервал – назва роботи.

  Через інтервал розміщують текст доповіді, текст вирівняний за шириною (шрифт Times New Roman, звичайний, кегль 14 pt, інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см). Нижче, без інтервалу – список використаних джерел (не менше трьох позицій).

  Посилання та список використаних джерел оформляють згідно з ДСТУ 8302:2015.

Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку. Матеріали не повинні містити рисунків і таблиць.

  Здобувачі другого та третього освітнього (освітньо-наукового) рівня обов'язково вказують (за допомогою виноски на першій сторінці матеріалів) прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання, посаду за прийнятими скороченнями (кегль – 10 pt).

  Посилання на використані джерела є обов’язковими.

 

ДЕТАЛІ УЧАСТІ

  Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів, їх відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори і наукові керівники.

  У разі значних розходжень оформлення матеріалів з рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

  Автори мають отримати лист-підтвердження про прийняття матеріалів. У разі неотримання протягом двох діб такого листа слід зателефонувати секретарю конференції.

 

КОНТАКТИ

Секретар конференції Шарко Інна Олександрівна

тел.: 099-177-04-93 або 067-542-50-91

e-mail:  konf.kmia@gmail.com 

 


:  Запрошення (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Запрошення
922,73 Kb [22-03-2021, 10:14]  

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок