Опубліковано: 20-05-2021, 10:02 / Переглядів: 855 / Новини / Конференції


Всеукраїнська НПК «Теоретичні та методологічні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки» 20 травня 2021 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова організаційного комітету:

Петров Вадим Миколайовичпроректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, професор університету.

 

Заступники голови організаційного комітету:

Гуторов Олександр Івановичзавідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, доктор економічних наук, професор;

Філімонов Юрій Леонідовичдекан факультету менеджменту і економіки Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, доцент.

 

Члени організаційного комітету:

Бухаріна Людмила Михайлівназавідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор;

Гуторова Олена Олександрівна – професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, професор університету;

Крамаренко Катерина Миколаївнадоцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, доцент;

Лозинська Тамара Миколаївна – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії, доктор наук з державного управління, професор;

Михайлова Любов Іванівнапрофесор кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор;

Нагаєв Віктор Михайлович – професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, доктор педагогічних наук, професор;

Пасемко Галина Павлівнапрофесор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, доктор наук з державного управління, професор;

Сафронська Ірина Михайлівнадоцент кафедри менеджменту, права, статистики і економічного аналізу Луганського національного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Таран Оксана Миколаївнадоцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, доцент;

Шарко Інна Олександрівнадоцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, доцент;

Шиян Наталія Іванівнадоцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, доцент.

 

  На конференцію прийнято 92 статті від 135 учасників, у тому числі від 26 докторів наук, 51 кандидата наук, 30 здобувачів вищої освіти різних рівнів з 35 навчальних закладів, установ і організацій 10 регіонів України, а саме:

 

 • Відокремлений структурний підрозділ «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ»
 • Відокремлений структурний підрозділ «Тальянківський агротехнічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва»
 • Громадська спілка «ГІС-Асоціація України»
 • Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
 • Державний університет «Житомирська політехніка»
 • Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН України
 • Запорізький національний університет
 • Західноукраїнський національний університет
 • Інститут землекористування НААН України
 • Інститут луб'яних культур НААН України
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 • Львівський державний університет внутрішніх справ
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • Національна академія Національної гвардії України
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Національний університет «Запорізька політехніка»
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний фармацевтичний університет
 • Поліський національний університет
 • Полтавська державна аграрна академія
 • Сумський національний аграрний університет
 • Український науково-дослідний інститут продуктивності АПК Мінекономіки України
 • Уманський національний університет садівництва
 • Харківська державна зооветеринарна академія
 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 • Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Артема-9»

 

  Сформовано збірник матеріалів у 244 сторінки, загальним обсягом 14,2 умовних друкарських аркушів. Матеріали конференції висвітлюють результати наукових досліджень з актуальних проблем агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій і пошуку шляхів їх розв’язання за такими тематичними напрямами: «Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектора в умовах інституційних змін», «Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади», «Моделі формування та організації інноваційних систем управління в аграрному секторі економіки», «Управління інвестиційною привабливістю аграрної сфери», «Теоретичні, методологічні та практичні засади розвитку земельних відносин та чинники ефективного використання земельних ресурсів».

Ознайомитися з матеріалами конференції можна тут:

Збірник матеріалів конференції


:  ЗБІРНИК (завант.: 110)
Переглянути онлайн:  ЗБІРНИК
1.97 Mb   

 

Програма конференції


:  ПРОГРАМА (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  ПРОГРАМА
215.88 Kb   

 

  Дякуємо усім авторам, які надіслали свої доповіді на конференцію і тим самим продемонстрували зацікавленість у вирішенні питань заявленої проблематики. Ми упевнені, що результати досліджень, представлені на конференції, отримають подальшу реалізацію на наукових заходах міжнародного, загальнодержавного і регіонального рівнів, а також будуть втілені в практичній роботі менеджерів сільськогосподарських підприємств, керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування.

  Бажаємо всім учасникам конференції цікавої та плідної роботи, творчого натхнення та нових цікавих ідей для подальшого наукового пошуку!

 

Організаційний комітет

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок