Опубліковано: 9-06-2021, 09:59 / Переглядів: 245 / Новини / Наукова діяльність


Виробнича перевірка результатів наукових досліджень

  Сьомого червня 2021 р. науковці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – проректор з науково-педагогічної роботи В.М. Петров; завідувач кафедри рослинництва, професор А.О. Рожков і доцент кафедри Є.М. Огурцов; завідувач кафедри агрохімії, професор В.І. Філон і завідувачка навчально-наукової лабораторії вегетаційних методів досліджень кафедри О.В. Єлісєєва; доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Д.Д. Ющук; доцент кафедри фітопатології Л.В. Жукова; доцент кафедри землеробства ім. О.М. Можейка В.Ю. Будьонний; старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва В.О. Михайленко й аспірант кафедри Д.В. Чуйко; начальник юридичного відділу, доцент С.В. Шерстюк – здійснили черговий плановий виїзд на земельні ділянки університету для комплексного обстеження стану посівів сільськогосподарських культур, які вирощують з метою виробничої перевірки наукових розробок учених-докучаєвців. До цього заходу також були залучені представники Товариства з обмеженою відповідальністю «ТерраАгро», зокрема директор О.В. Яковенко, головний агроном Ю.Ю. Удовиченко, агроном-консультант Т.О. Хамоніна. ТОВ «ТерраАгро» за договором на виконання робіт щодо вирощування сільськогосподарської продукції з давальницької сировини надає ХНАУ ім. В.В. Докучаєва матеріальні ресурси (насіння, пально-мастильні матеріали, мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин тощо) для забезпечення технологічного процесу під час впровадження наукових розробок науковців університету з вирощування сільськогосподарських культур на його землях.

  Усього було обстежено 514 га посівів соняшнику, у тому числі 20 га ділянок гібридизації та 291 га посівів кукурудзи на зерно. Учені кафедри генетики, селекції та насінництва виконали фенотипічне спостереження за станом рекомендованих ними районованих гібридів соняшнику і кукурудзи в специфічних умовах вегетації весни – початку літа поточного року; засвідчили суворе дотримання технології вирощування гібридного насіння соняшнику, зокрема дотримання регламентованих відповідними стандартами відстаней просторової ізоляції ділянок гібридизації від товарних посівів культури.

  Доцент кафедри землеробства ім. О.М. Можейка В.Ю. Будьонний провів оцінку ефективності рекомендованої науковцями кафедри системи захисту посівів від бур’янів з використанням сучасних інноваційних формуляцій діючих речовин гербіцидів різних виробників. У своїх висновках науковець відзначив, що специфічні умови 2021 р. (велика кількість опадів у квітні – червні, невисока температура повітря в ранніх фазах розвитку культурних рослин і бур’янів) потребують суттєвого коригування систем захисту, у тому числі із застосування агротехнічних заходів.

  Учені кафедри рослинництва провели аналіз фаз розвитку рослин соняшнику і кукурудзи з різними строками сівби, а також візуально дослідили вплив на них передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень біостимулятором і антистресантом. Доценти Д.Д. Ющук і Л.В. Жукова провели моніторинг стану посівів на ураженість основними хворобами та заселеність шкідниками після застосування спільно розробленої кафедрами фітопатології і зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова системи комплексного захисту соняшнику і кукурудзи. Учені також зазначили, що погодні особливості весни – початку літа 2021 р. також суттєво вплинули на видовий і расовий склад основних шкідників і хвороб на досліджуваних культурах і переважно погіршили дію хімічних засобів захисту. Усе це потребує коригування розроблених раніше рекомендацій для роботи в наступних фенологічних фазах розвитку соняшнику і кукурудзи.

  Було визначено, що на наступному етапі реалізації розроблених раніше рекомендацій професор В.І. Філон і завідувачка лабораторії О.В. Єлісєєва за допомогою мобільної агрохімічної лабораторії проведуть експрес-аналіз умісту основних форм поживних речовин на ділянках під різними культурами з різним агрохімічним фоном для коригування системи удобрення під час підживлень у період вегетації.

  У цілому і науковці університету, і представники виробництва були одностайні в тому, що обстежені посіви соняшнику і кукурудзи перебувають у доброму стані, і за умов виконання всіх запланованих і скорегованих агротехнічних заходів можна сподіватися на отримання високої врожайності з високим рівнем економічної ефективності від упроваджених наукових рекомендацій. Учасники заходу визначили напрями подальшої роботи з остаточного завершення всіх запланованих агротехнічних заходів та проміжного контролю результатів від їх упровадження під час наступних виїздів.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи,

професор університету В. ПЕТРОВ

 

   
   
   
   
    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок