Опубліковано: 1-09-2021, 09:28 / Переглядів: 791 / Новини / Оголошення


Деякі правові нюанси реорганізації

  Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП України: «Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника…».

  Відповідно до ч. 3 ст. 36 КЗпП України: «У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

  Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)»

  Скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад, а скорочення чисельності – зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.

  Згідно ст. 32 КЗпП України, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, при змінах істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений під особистий підпис не пізніше ніж за два місяці. 

  При звільненні працівника з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП, повинні бути дотримані норми ст. 49-2 КЗпП України: Порядок вивільнення працівників:

   «Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

   При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

   Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, крім випадків, передбачених цим Кодексом. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення", власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.»

  Ст. 43 КЗпП України: Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

  Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник…

  У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обґрунтоване письмове подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником.

  Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.

  У разі повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або уповноважений ним орган.

  Рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.

  Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і після її одержання або відмови виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) в дачі згоди на звільнення працівника (частина перша цієї статті) розглядає спір по суті.

  

  Відповідно до ст. 104 ЦКУ юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

В Розпорядженні КМУ від 12 травня 2021 р. № 431-р «Про утворення Державного біотехнологічного університету» зазначено:

  1.Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо:

утворення Державного біотехнологічного університету (далі — Університет) з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки;

реорганізації Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (код згідно з ЄДРПОУ 00493741), Харківської державної зооветеринарної академії (код згідно з ЄДРПОУ 00493758), Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (код згідно з ЄДРПОУ 00493764)та Харківського державного університету харчування та торгівлі (код згідно з ЄДРПОУ 01566330) шляхом приєднання їх до Університету.

 

  Згідно зі ст.111 ЦКУ та ст. 60 ГКУ з дня призначення реорганізаційної/ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами юридичної особи, крім тих, які залишаються згідно з законодавством України за учасниками. Слід зауважити, що реорганізаційна/ліквідаційна комісія не має статусу юридичної особи, а підприємство, що реорганізується/ліквідується, в період її роботи статусу юридичної особи не втрачає.

 

Начальник юридичного відділу

Шерстюк С.В.

 
:  План заходів з реорганізації ХНАУ (завант.: 233)
Переглянути онлайн:  План заходів з реорганізації ХНАУ
77,99 Kb   

    

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок