Опубліковано: 6-05-2014, 11:20 / Переглядів: 737 / Новини / Наукова діяльність


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва»

24 квітня 2014 р. в Харківському національному аграрному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва»,
 присвячена 85-річчю економічного факультету

 

   На конференцію було подано 154 статті від 186 учасників, у тому числі від трьох докторів наук, 52 кандидатів наук, 43 здобувачів та аспірантів, 22 студентів з 20 міст 32 вищих навчальних і організацій п’яти країн (України, Росії, Білорусі, Туркменістану та США) а саме:

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

УО Белорусский государственный аграрный технический университет

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

Університет штату Пенсільванія

Туркменский сельскохозяйственный университет им. С.А. Ниязова

ФГБОУВПО Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.В.Р.Филиппова

ФГБОУ ВПО Горно-Алтайский государственный университет

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет

Всероссийский научно-исследовательский институт труда и управления в сельском хозяйстве

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Волгоградский филиал Международного гуманитарно-экономического института

Державна екологічна академія післядипломної освіти Міністерства екології та природних ресурсів України

Житомирський національний агроекологічний університет

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи

Київський національний торговельно-економічний університет

Луганський національний аграрний університет

Львівський національний аграрний університет

Миколаївський національний аграрний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Полтавська державна аграрна академія

Сумський національний аграрний університет

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тернопільський національний економічний університет

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства
ім. П. Василенка

Сумська філія Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»

Харківська обласна організація «Будинок Вернадського»

   Відкрив конференцію голова пленарного засідання, в.о. декана факультету менеджменту і економіки доцент Філімонов Ю.Л. Він виступив із доповіддю, присвяченою історії економічного факультету ХНАУ. З вітальним словом виступив ректор університету, член-кореспондент НААН України професор В.К., який також нагадав про глибокі історичні корені економічної науки в ХНАУ, про здобутки видатних учених-економістів, таких яких І. Лукінов, О. Онищенко та інших. Ректор виразив упевненість у тому, що учасники Конференції стануть безпосередніми творцями майбутнього економічної науки в аграрній сфері.

   З вітальним словом і короткою доповіддю щодо проблем розвитку сільського господарства Харківської області виступив заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління соціально-економічного розвиткуГрицаєнко В. В.

   Привітав учасників конференції і проректор з наукової роботи ХНАУ, доцент Петров В.М. Він відзначив актуальність теми, що зібрала учасників конференції та побажав усім успіху в науковому пошуку та наступних дискусіях.

   На пленарному засіданні конференції було заслухано чотири доповіді, у тому числі асистента кафедри бухгалтерського обліку ХНАУ Василішина Станіслава Ігоровича, кадидата економічних наук доцента Лозинської Інни Віталіївни з Сумського національного аграрного університету, представника Харківської обласної організації «Будинок Вернадського», Каменєва Олександра Сергійовича, директора ТОВ «НПК»Агро-Вігс» Дубовицького Артема Олеговича. Питання, що піднімалися на конференції, відзначалися гостротою та зустріли активне обговорення.

 

На конференції було передбачено роботу таких секцій:

  1. Теоретичні  концепції розвитку аграрного виробництва
  2. Ефективність виробництва окремих видів продукції сільського господарства
  3. Формування моделі інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного виробництва
  4. Розвиток сільських територій: передумови і засоби досягнення
  5.  Роль державного управління у забезпеченні сталого розвитку аграрного виробництва
  6.  Наукове забезпечення сталого землекористування в сільгоспвиробництві
  7. Науково-практичні засади формування та ефективного використання персоналу сільськогосподарських підприємств
  8.  Організаційний розвиток та диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств
  9. Застосування інформаційних систем у забезпеченні розвитку аграрного виробництва

Засідання завершилися прийняттям проекту рішення Конференції, яким тезисно визначено пріоритетні шляхи вирішення проблем розвитку сільських територій та аграрного виробництва на інноваційній основі.


Програма конференції
:  programa.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  programa.pdf
552,54 Kb [6-05-2014, 10:23]
 Рішення   
:  rshennya.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  rshennya.pdf
92,69 Kb [6-05-2014, 10:23]
 Матеріали конференції (частина 1)  
:  chast-1.pdf (завант.: 51)
Переглянути онлайн:  chast-1.pdf
2,8 Mb [6-05-2014, 10:24]
  Матеріали конференції (частина 2)  
:  chast-2.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  chast-2.pdf
5,45 Mb [6-05-2014, 10:24]


Фото з конференції

 Вітальне слово Ректора

Вітальне слово проректора з наукової роботи ХНАУ 

Петрова В.М.

Відкриття конференції в.о. декана факультету менеджменту і економіки Філімонов Ю.Л.

Доповідь заступника директора Департаменту агропромисловго розвитку ХОДА Грицаєнка В.В.

Перед початком Конференції

Почесні члени Президії Конференції

Каменєв О.С. Представник суспільної організації Будинок Вернадського  

Курмишев Г.В. директор суспільної організації«Будинок В.І.Вернадського» 

Директор ТОВ Агро-Вігс Дубовицький А.О.

Галкіна І. магістрант ХНАУ

 Агаєва А. студентка ХНАУ

Бєлан Н. студентка ХНАУ

Питання ставить член СО Будинок Вернадського Мазуренко О.П.

 Бикова І. студентка ХНАУ

Трейтяк І. магістрант ХНАУ

Трейтяк І. магістрант ХНАУ

Василішин Станіслав нагороджений грамотою за активну участь у роботі конференції 

 Лозинська Інна нагороджена грамотою за активну участь в роботі конференції

 доцент Бутенко Т.А. вручає грамоту студентці ХНАУ Козьбан А.

 
   


    

Авторизація