Опубліковано: 31-03-2015, 12:36 / Переглядів: 549 /  / / Оголошення


Запрошення на конференцію

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА

70-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ НАД ФАШИЗМОМ

„ЗАРАДИ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ”

5–6 травня 2015 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці, викладачів, співробітників, аспірантів, студентів.

Нам, ветеранам, и доныне,

Доныне быть на той войне.

Война закончилась в Берлине,

Но не закончилась во мне.

                              Николай Доризо.

Пропонується обговорення такої тематики:

  1. Героїчні і трагічні сторінки війни в Україні у 1941-1942 рр.
  2. Визволення Вітчизни та народів Європи у 1943-1945 рр.
  3. Партизанський рух та діяльність підпілля у роки війни.
  4. Участь викладачів, співробітників, аспірантів, студентів ХСГІ у Великій Вітчизняній війні.
  5. ХСГІ в період евакуації у м. Катта-Курган (Узбекистан) та післявоєнної відбудови.
  6. Наукові здобутки і трудові звершення докучаєвців в історії і сучасності.
  7. ХНАУ на шляху до 200-річного ювілею.
  8. Патріотичне, громадянське, правове і фізичне виховання студентської молоді.
  9. Значення агроекологічної, економічної і гуманітарної освіти у формуванні сучасного фахівця-аграрія.
  10. Інновації в організації навчального процесу, сучасні психолого-педагогічні та методичні вимоги викладання.

Вимоги до оформлення тез і доповідей:

   Для участі у конференції необхідно до 10 квітня 2015 р. надати Оргкомітету за авторським редагуванням роздруковані тексти статей і тез доповідей у форматі А-4 з електронними носіями у MicrosoftOfficeWord2003: шрифт Times New Roman, кегль – 14, абзац – 1,25, інтервал – 1, усі береги по 2 см, мова – українська, російська. Тези – до 3-х сторінок, статті – до 6-ти сторінок.

   Матеріали ювілейного збірника будуть опубліковані до початку конференції.

   ОРГКОМІТЕТ: 1 корпус, 5 поверх, кімнати 1-510, 1-512, кафедра історичних, соціальних і правових дисциплін,

   телефон для довідок  99-76-44.

Зразок оформлення:

ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І.І. БАКУЛІН

 І.І. Іванов, доцент кафедри філософії

П.П. Петров, студент МО, 3-1 (якщо співавтори)

або

П.П. Петров, студент МО, 3-1

Науковий керівник: І.І. Іванов, доцент кафедри філософії

 

   Текст.

   Література – відповідно до вимог.

    

Авторизація