Опубліковано: 1-07-2015, 12:14 / Переглядів: 580 / Новини / Культурно-масова діяльність / Різне


ГРИНИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, АКАДЕМІК НААН УКРАЇНИ, ДОКТОР С.-Г. НАУК, ПРОФЕСОР

 

 

   Харківський агроуніверситет пишається своїми випускниками, які досягли значних успіхів у виробничій та громадській діяльності, і, по праву, становлять гордість великого колективу докучаєвців. Серед них – Гриник Ігор Володимирович. Випускник агрономічного факультету 1992 р., сьогодні доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України І.В. Гриник є директором Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.

   Народився Ігор Володимирович 20 лютого 1970 р. в селі Хоросниця Мостиського району Львівської області в селянській родині. Вищу освіту здобув у Харківському державному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, який закінчив 1992 р. за спеціальністю «учений агроном». Трудовий шлях почав агрономом-овочівником колгоспу «Авангард» Чернігівської області. З 1995 по 1997 рр. обіймав посади головного агронома та заступника голови агрофірми «Авангард», у 1997–1999 рр. – директора ДГ «Прогрес» Чернігівської державної сільськогосподарської дослідної станції, в 1999–2001 рр. – директора  Чернігівської державної сільськогосподарської дослідної станції, 2001–2006 рр. – директора Чернігівського інституту агропромислового виробництва.

   На основі отриманих теоретичних і практичних знань захистив у 2000 р. в Інституті землеробства Української академії аграрних наук (УААН) кандидатську дисертацію на тему «Вплив попередників та системи удобрення на врожай та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся», а у 2005 р. в Інституті агроекології УААН  – докторську дисертацію з теми «Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігівської області».

   Теоретичні та практичні розробки І.В. Гриника присвячені вирішенню проблем збалансованого розвитку екосистем Чернігівщини. Для умов Полісся адаптовано систему відтворення родючості ґрунту, запропоновано більш широке використання екологобезпечного «біологічного» азоту при вирощуванні сільськогосподарських культур. Під керівництвом ученого та за його безпосередньої участі розроблено низку програм розвитку агропромислового виробництва Чернігівської області «Зерно Чернігівщини», «Люпин», «М’ясне тваринництво» та інші.

    У 2006 р. І.В. Гриника обрано академіком-секретарем Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій Української академії аграрних наук. На сьогодні він здійснює керівництво науково-технічною програмою НААН України «Науково-методологічні та організаційні засади маркетингу інновацій та інноваційного провайдингу в АПВ», виконання завдань якої забезпечує випробування та адаптацію закінчених наукових розробок до умов регіонів, розробку і супровід інноваційних проектів розвитку агроформувань, трансфер завершених наукових розробок в агропромислове виробництво, надання науково-консультаційних та інформаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

    2010 р. вченого обрано академіком НААН України. 

   У 2010–2011 рр. І.В. Гриник обіймав посаду віце-президента Національної академії аграрних наук України, а з грудня 2011 р. є директором Інституту садівництва НААН України (керівник Координаційно-методичної ради «Садівництво»). 14 лютого 2014 р. І.В. Гринику присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 03.00.16 – екологія.

    Учений підготував та опублікував понад 130 наукових праць, у т. ч.  7 монографій та 6 посібників; має 4 патенти, є автором трьох сортів вівса: «Нептун», «Зірковий», «Парламентський». Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Нагороджений Почесною грамотою УААН та відзнакою УААН, орденом «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, почесними відзнаками Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівської облради. Йому присвоєні звання: «Відмінник аграрної освіти і науки» та «Заслужений працівник сільського господарства України».

   Шлях до високих результатів Ігорю Володимировичу проклав наш агроуніверситету, який став для нього початком творчого та наукового зростання. Вчений завжди з особливою теплотою і вдячністю згадує декана агрономічного факультету доцента Дмитра Івановича Фурсова, свого дипломного наукового керівника доцента Валерія Андрійовича Посилаєва та багатьох інших викладачів, знання та досвід яких стали фундаментом професійного становлення вченого. За будь-якої нагоди він каже: «Харківський національний аграрний університет – це не тільки найстаріший, але й найкращий навчальний заклад в Україні!»

 

Світлана ШЕРСТЮК, доцент

  

    

Авторизація