Опубліковано: 18-09-2015, 09:06 / Переглядів: 318 / Новини / Наукова діяльність / Жизнь замечательных людей


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ХНАУ імені В.В. ДОКУЧАЄВА

(1966–1994 рр.) 

    У 2016 р. Харківський НАУ відмічатиме своє 200-річчя. Свою сторінку в славетну історію нашого університету вписала і кафедра економічної кібернетики.

   У колишньому СРСР ставлення до молодої на той час науки кібернетики спочатку було негативним, навіть підозрілим. Так, у «Філософському словнику» початку 50-х рр. XX ст. кібернетика характеризувалася як «буржуазна псевдонаука». Але розвиток промисловості та сільського господарства в країні, нові потреби виробництва примусили визнати помилковою першу оцінку кібернетики.

   Саме в цей період за наказом Головного управління вищої та середньої сільськогосподарської освіти Міністерства сільського господарства СРСР № 62 від 8 лютого 1966 р. в Харківському сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва створено одну з перших в Україні кафедр кібернетичного напряму – кафедру економіко-математичних методів та обчислювальної техніки. У 1989 р. її перейменовано у кафедру інформатики, а 1995 р. вона отримала свою нинішню назву – кафедра економічної кібернетики. 

Перший завідувач кафедри Антипенський Василь Єгорович (1966-1977 рр.) – ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій на Середньо-Донському та Білоруському фронтах

    Аналітичний склад мислення, наполегливість та велика працьовитість дозволили Василю Єгоровичу пройти шлях від студента Бєлєвського торговельно-промислового технікуму (1944-1947 рр.) до завідувача кафедри економіко-математичних методів та обчислювальної техніки. У 1966 р. він захистив кандидатську дисертацію. На посаді завідувача кафедри молодий вчений згуртував колектив однодумців, які разом з ним прокладали шляхи нової науки – кібернетики і розвивати її в галузі сільгоспвиробництва. Одночасно з формуванням колективу кафедри відбувалося становлення дисциплін економічної кібернетики: теорії ЕОМ, програмування, моделювання економічних процесів тощо. Були видані перші підручники та методичні вказівки. Почалася підготовка кваліфікованих наукових і педагогічних кадрів через аспірантуру.

1968 р.

    У 1977 р. посаду завідувача кафедри обійняв Анічин Леонід Михайлович – кандидат економічних наук, доцент. Тривалий досвід адміністративної роботи (три роки – заступник декана, сім років – декан економічного факультету) дозволив йому успішно вирішувати організаційні та кадрові питання та забезпечувати кафедру сучасною обчислювальною технікою. У подальшому Л.М. Анічин захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Науково-методичні основи формування та використання матеріально-технічних ресурсів сільського господарства».

1980 р.

    У цей період при кафедрі створено обчислювальний центр, який оснащено обчислювальними машинами Мінськ-32, ЕС-1022 та укомплектовано штатами навчально-виробничого персоналу для технічного і оперативного обслуговування ЕОМ з метою забезпечення навчального процесу, а також штатами по спецзасобах (персонал НІСа) для забезпечення госпдоговірних НДР інституту. Разом з ЕС-1022 поставлялася операційна система ДОС, що включала транслятори з мов Кобол, ПЛ- 1, Фортран- 4, РПГ і Асемблер, і яка дозволяла одночасно виконувати три завдання. ЕОМ ЕС-1022 застосовувалася для вирішення широкого кола науково-технічних, економічних, інформаційно-логічних завдань в режимах пакетної обробки, розподілення часу, режимах телеобробки і видаленого доступу по телефонних і телеграфних каналах зв’язку. 

Інженер-електронщик
Сотникова Н.П.

(ЕС-1022)


Начальник ОЦ Крючко В.І., інженер Міхєєва О.
(ЕС-1022)

Інженер Чупова В.О.

(ЕС-1022)

    Кафедра постійно була на піку технічних досягнень, її розробки були відомі не тільки в Україні, а й на всесоюзному рівні. Обчислювальний центр кафедри робив складні розрахунки для Головкосмосу СРСР, розвивалося співробітництво кафедри з провідними НДІ СРСР при координації цієї роботи АН УРСР та АН СРСР. До нашого вишу неодноразово приїздили космонавти – П.Р. Попович, А.Ф. Філіпченко та ін. Ознакою визнання високого рівня досягнень кафедри було проведення разом з іншими науковими закладами м. Харкова Всесоюзного семінару з розробки навчальних програм з кібернетичних дисциплін у 1985 р.

    У 1987 р. завідувачем кафедри призначено Александрова Вадима Трохимовича, кандидата технічних наук, доцента. Його творчі інтереси зосереджувалися на теорії і практиці програмного забезпечення ЕОМ різних типів, зокрема на автоматизованому проектуванні баз даних, а також на проектуванні автоматизованих систем планових розрахунків для ЕОМ різних типів.

     У середині 60-х рр. минулого століття назріла необхідність переходу від ЕОМ другого покоління до машин із загальною архітектурою, тобто програмно-сумісних. Сьогодні ми навіть не замислюємося, чому різні за конфігурацією комп’ютери (до того ж – зібрані в різних кранах світу) можуть без проблем взаємодіяти між собою. Півстоліття тому про таку сумісність можна було тільки мріяти.

     Створення ЕОМ ЕС-1060, а потім і вдосконаленої її версії ЕС-1061, було втіленням цих мрій. У 1989 р. на кафедрі була змонтована та почала експлуатуватися ЕОМ ЕС-1061. Її продуктивність становила 2 млн операцій в секунду (для порівняння ЕС-1022 – 20 тис. операцій в секунду), місткість ОЗУ дорівнювала 8 Мб, загальна пропускна спроможність каналів – 9 Мб/с. Щоправда, і займала ця ЕОМ значну площу (сьогодні ці кімнати відведено під зал засідань й приймальну комісію ХНАУ). 

Головний процесор

ЕС-1061

Начальник ОЦ Мірошников В.О.
(ЕС-1061)

    На той час електронно-обчислювальні машини такого класу були тільки у двох організаціях м. Харкова: на Харківському заводі транспортного машинобудування імені В.А. Малишева та в нашому Харківському сільськогосподарському інституті на кафедрі економічної кібернетики!

    Наявність потужної сучасної техніки дозволяла колективу кафедри плідно працювати в напрямі забезпечення науково-методичними розробками для широкого використання в навчальному процесі і на сільськогосподарському виробництві. Один з прикладів результативності роботи кафедри – укладення госпдоговорів з усіма сільгосппідприємствами Куп’янського району на автоматизовані розрахунки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур.

  Досягнення колективу кафедри визнано науковою громадськістю. На базі кафедри проводяться обласні, республіканські наради, всесоюзна конференція з методики, відбувається інтенсивний обмін досвідом застосування комплексів програм різної спрямованості. Наприклад, прикладна програма «Абітурієнт», що успішно використовувалася у нашому виші, була впроваджена у сільськогосподарському інституті м. Горки Білоруської СРСР.

1991 р.

    Проте основним напрямком діяльності кафедри на всіх етапах її існування залишається підготовка спеціалістів для сільського господарства. Останнім часом значно оновився та розширився комп’ютерний парк як кафедри, так і університету, розвивається комп’ютерна локальна мережа університету. У своїй роботі нарівні з традиційними методами навчання кафедра запроваджує «дистанційну підтримку профільного навчання», що дозволяє на новому рівні організувати самостійну роботу студентів. Для організації такої підтримки всі викладачі кафедри створюють навчальні курси в умовах інтернет-середовища на базі інтерактивних підручників, електронних матеріалів, інформаційних інтернет-ресурсів тощо. Дисципліни, що викладаються науково-педагогічним колективом кафедри, надають студентам знання з інформатики, інформаційних технологій, математичного програмування, дослідження операцій, основ управління агробізнесом на засадах економічної кібернетики.    

Авторизація