Опубліковано: 3-11-2015, 12:27 / Переглядів: 149 / Новини / Наукова діяльність / Оголошення


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ І СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ
ЗАХИСТУ РОСЛИН

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів, 22–23 жовтня 2015 р.

 

     У конференції взяли участь науковці та аспіранти РУП «Інституту захисту рослин» (Білорусь), Бєлгородського державного національного дослідного інституту (Росія), Технічного коледжу Аль-Мусайїб Технічного університету Аль-Фурат, Аль-Аєсат, м. Вавілон (Ірак), Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь), Державного природничого заповідника «Белогорье» (Росія) та представники різних навчальних і наукових закладів України.

     Свої матеріали надіслали вчені, аспіранти та студенти Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вінницького національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, ДП «Новгород-Сіверської ЛНДС» УкрНДІЛГА, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інституту овочівництва та баштанництва НААН та Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. У роботі конференції взяли участь також співробітники Державної фітосанітарної інспекції Вінницької, Чернігівської та Харківської областей. Всього в конференції взяло участь близько 70 учасників.

     Відкрила конференцію голова, доктор с.-г. наук, професор В. Л. Мєшкова. Привітали учасників конференції проректор з навчально-виховної роботи, канд. екон. наук, доцент В. М. Петров і в. о. декана факультету захисту рослин канд. с.-г. наук, доцент І. В. Забродіна.

Матеріали з питань сільськогосподарської ентомології, екологічного моніторингу та охорони біорізноманіття агроландшафтів доповідали: кандидати с.-г. наук, старші викладачі: С. В. Станкевич та Ю. В. Васильєва (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва); наукові співробітники: канд. с.-г. наук Ю. Є. Скрильник (УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького), канд. біол. наук О. І. Мєзєнцев (ДПЗ «Білогор’є», Росія); асистент В. В. Вільна, аспірантка Я. В. Кошеляєва (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва), магістранти ХНАУ: І. В. Царенко, С. М. Кошеленко, О. І. Кухначова, І. В. Нечитайло, А. В. Сереветник, І. О. Сухоніс.

     Під час конференції відбувалася жвава дискусія, доповідачі надали цікаві, змістовні відповіді та роз’яснення на поставленні питання з тем доповідей.

Робочий момент конференції


З доповіддю виступає старш. викладач С. В. Станкевич


Результати досліджень доповідає аспірантка Я. В. Кошеляєва


Виступає магістрант ФЗР І. В. Царенко

 

Результати наукової роботи доповідає магістрантка ФЗР С. М. Кошеленко

З доповіддю виступає магістрантка ФЗР І. О. Сухоніс


     У роботі секції «Патогенез та імуногенез інфекційних хвороб рослин. Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів» взяли участь д-р с.-г наук, професор В. П. Туренко, кандидати с.-г. наук, доценти: А. В. Кулєшов, Т. О. Тесля, В. І. Мартиненко; асистенти: О. М. Батова, В. В. Горяінова; аспіранти: І. С. Швачунова та Д. Ю. Малахов (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва); здобувач В. І. Кузьменко (Інститут овочівництва і баштанництва НААН); молодший науковий співробітник І. М. Ниска (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН); магістранти: О. В. Бондаренко, А. А. Коваленко, І. В. Луханін, М. С. Кітаєнко, А. М. Польова, І. І. Шутько, М. А. Семендяєв.

Результати досліджень доповідає магістрант ФЗР І. В. Луханін


 З доповіддю виступає магістрантка ФЗР М. С. Кітаєнко


     В обговоренні результатів проведення конференції взяли участь доктори с.-г. наук, професори В. Л. Мєшкова, В. П. Туренко, канд. біол. наук, професор М. Д. Євтушенко, кандидати с.-х. наук, доценти: Г. В. Байдик, Л. Я. Сіроус, А. В. Кулєшов. Вони висловили подяку доповідачам за цікаві, змістовні та різноманітні за своєю тематикою доповіді, побажали молодим науковцям успіхів у подальшій роботі, впровадження наукових розробок у виробництво та захисту кандидатських дисертацій. Кращі доповіді молодих вчених і магістрантів були відмічені дипломами різних ступенів.

Дипломом першого ступеня нагороджується аспірантка Я. В. Кошеляєва


Дипломом другого ступеня нагороджується магістрантка ФЗР І. О. Сухоніс


Дипломом третього ступеня нагороджується магістрант ФЗР О. В. Бондаренко
    

Авторизація