Опубліковано: 23-12-2015, 14:17 / Переглядів: 350 / Новини / Жизнь замечательных людей


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІЗИКИ І АГРОМЕТЕРЕОЛОГІЇ

До 200-річчя ХНАУ

Історія кафедри фізики і агрометеорології


   Кафедра є однією з найстаріших в університеті. Програма навчання, затверджена ще першим Статутом інституту, передбачала вивчення таких дисциплін, як фізика, механіка, метеорологія. І це не випадково. Творці вітчизняної агрономічної науки ХVІІІ ст. М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, І. І. Комов надавали особливо велике значення фізиці. Зокрема, І. І. Комов у роботі «Про землеробство» зазначав, що «… землеробство із високими науками тісний зв’язок має… і само воно є не щось інше, як частина фізики дослідної, тільки від усіх корисніше».

   Цю традицію продовжили передові вчені агрономи — В. В. Докучаєв, П. А. Костичев, В. Р. Вільямс, О. Н. Соколовський, О. М. Можейко, Г. Ф. Наумов. Для В. Р. Вільямса мрією усього життя було поєднання агротехніки з фізикою.

З 1818 р. до 1822 р. фізику, механіку, гідравліку викладав професор Варшавського університету Карл Скродзький. Першим штатним викладачем курсу фізики і метеорології був професор Федір Фрідріхович Гейнріх. Більше двадцяти років (з 1835 до 1856 рр.) фізику і метеорологію викладав О. М. Ястрежембовський, автор фундаментальної праці «Про метеорологічні спостереження і стан клімату в Царстві Польському». До Першої світової війни діяльність кафедри пов’язана з іменами Ф. І. Верминського (1862–1878 рр.), В. І. Зайончевського (1878–1888 рр.), Ф. І. Ростовцева (1888–1893 рр.), М. П. Коломійцева (1893–1896 рр.).

   З 1896 до 1924 рр. завідував кафедрою і викладав фізику й агрометеорологію професор М. П. Мишкін, старшим асистентом на кафедрі в цей період працював Д. Д. Сачук. У 1924 р. кафедрою завідував В. І. Леванівський. Курси фізики і метеорології читалися на високому науковому рівні. Уже на початку ХХ ст. в програмах і робочих планах кафедри містилися актуальні питання сучасної фізики: основи квантової теорії, рентгенівські промені, будова атома і ядра тощо.

   У 1932 р. кафедра фізики і метеорології була розділена на дві самостійні кафедри. Кафедрою фізики з 1932 до 1935 рр. завідував доцент О. Я. Усиков (згодом академік АН УРСР), а кафедрою сільськогосподарської метеорології — професор Д. Д. Сачук. У 1935 р. кафедру очолив професор В. Крупенко, а асистентом був С. Г. Ромаданов. У роки Великої Вітчизняної війни в евакуації кафедра працювала під керівництвом доцента С. Г. Ромаданова.

   Після повернення інституту з евакуації до Харкова ректор академік О. Н. Соколовський запросив на завідування кафедрою відомого вже на той час харківського фізика Б. Г. Лазарєва (за сумісництвом). Діяльність Б. Г. Лазарєва і колективу кафедри дала змогу швидко відновити матеріальну базу кафедри, створити сучасний лабораторний практикум. Ще й сьогодні на кафедрі як реліквія зберігаються наочні прилади і лекційні демонстрації, виготовлені вмілими руками фізиків-експериментаторів. Фізику викладали Б. Г. Лазарєв, Я. С. Кан, Г. В. Максютін, Г. В. Козляковська.

Колектив кафедри фізики і метеорології, 1947–1948 рр. Зліва направо: третій і далі А. В. Шипчинський, Б. Г. Лазарєв, Я  С. Кан,

Г. В. Козляковська, Ю. М. Гайдук, Г. В. Максютін

 

   Курс метеорології читав професор А. В. Шипчинський, автор підручника «Метеорологія і кліматологія», практичні заняття проводила Є. І. Варягіна.

   З 1953 до 1962 рр. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук (згодом доктор фізико-математичних наук) Ю. А. Цирлін. У 1960 р. на дослідному полі організовано метеорологічну станцію. Курс метеорології читав доцент, кандидат географічних наук В. П. Мінасьян. Викладач Г. В. Максютін за результатами дослідження впливу низьких температур на білковий склад насіння кукурудзи захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук.

   З 1962 до 1966 рр. кафедру очолював доцент Г. В. Максютін. Викладачами працювали С. Т. Шавло, А. Г. Коваль, Я. А. Смалько, Л. М. Лиходей, Г. В. Козляковська, Б. І. Кернер, О. А. Неговорова, Е. Д. Шепелєва, Є. І. Варягіна. У 1967 р. обов’язки завідувача виконував доцент С. Т. Шавло.


Колектив кафедри, 1967 р., 1-й ряд (зліва направо):..Капітан, Є. І. Тітова, Т. В. Колосова,

В. І. Гордієнко, О. Г. Гур’єва, Е. Д. Шепелєва; 2-й ряд: Л. А. Смалько, Л. М. Лиходєй,

Є. І. Варягіна, В. А. Тарубаров, О. А. Мірошниченко, І. М. Губський, І. К. Куршев


   У 1968–1978 рр. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук В. І. Гордієнко. Фізику викладали В. І. Гордієнко, І. К. Куршев, Л. М. Лиходєй, Т. В. Колосова, О. Г. Гур’єва, Е. Д. Шепелєва, В. В. Онищенко, агрометеорологію — Я. А. Смалько, Є. І. Варягіна.

   Велику роботу виконав колектив кафедри під час перебазування інституту в нові навчальні корпуси в Рогань. Було облаштовано лабораторії, поставлено нові лабораторні роботи, підготовлено цілу низку методичних вказівок і посібників. Лаборантський склад кафедри на той час — В. А. Тарубаров, О. А. Мірошниченко, Л. Я. Возна, І. М. Губський.

   Майже три десятиріччя (з 1978 до 2006 рр.) кафедру очолювали провідні харківські радіофізики — кандидат фізико-математичних наук, доцент Є. Я. Говорун (1978–1983 рр.), спеціаліст в області радіотехнічних вимірювань у різних діапазонах електромагнітного спектра випромінювання; кандидат фізико-математичних наук, доцент, лауреат Державної премії України В. Ю. Філіпенко (1983–1998 рр.), наукова діяльність якого пов’язана з експериментальним дослідженням плазми і взаємодії оптичного випромінювання з речовиною; доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії зв’язку України А. К. Гнап (1998–2006 рр.), дослідник проблем фізики екстремальної електроніки і мікроелектроніки, радіаційного матеріалознавства, питань екології і біоіндикації.

   Викладацький склад кафедри в різні роки: Є. Я. Говорун, В. Ю. Філіпенко, А. К. Гнап, Л. М. Лиходєй, О. Г. Гур’єва, Т. В. Колосова, В. В. Онищенко, З. П. Сербіна, З. Г. Образцова. Лаборанти: К. В. Литвинова, Н. М. Гащенко, Т. М. Луценко; навчальні майстри: М. І. Чернишов, В. О. Басько.

   На кафедрі велика увага приділялася не тільки навчальній роботі, але й науково-дослідній і в межах бюджетної, і в межах господарчо-договірної тематики. Активно і продуктивно працювали групи фізико-хімічних методів дослідження (С. Я. Гречко, О. П. Новицький, О. М. Прогнімак, О. І. Тарасов), оптичної спектроскопії (В. М. Дахов, О. Г. Бірюков, А. М. Піскунов, О. О. Іванков), екології (Л. М. Снопик, І. К. Жемерова, О. В. Власов).


Колектив кафедри, 1984 р., 1-й ряд (зліва направо): Н. М. Гащенко, Л. О. Бірюкова, Т. В. Колосова, В. Ю. Філіпенко, О. Г. Гур’єва,

В. І. Гордієнко, К. В. Литвинова;  2-й ряд: О. І. Іванков, Л. М. Лиходєй, З. П. Сербіна, В. В. Онищенко, М. І. Чернишов, Є. Я. Говорун


Професор М. Я. Рохманов та старший викладач  Є. А. Пивовар проводять лабораторні заняття


   З 2006 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії зв’язку України М. Я. Рохманов — провідний учений в області нелінійної акустики упорядкованих систем, релаксаційних явищ та внутрішнього тертя у твердих тілах, наслідувач традицій славнозвісної харківської школи фізики твердого тіла.


Колектив кафедри 2010 р., 1-й ряд (зліва направо): К. В. Литвинова, М. Я. Рохманов, З. Г. Образцова;

2-й ряд: Ю. І. Шведов, Д. А. Казаченко, А. А. Онищенко, В. В. Онищенко, С. С. Авотін, В. Ю. Філіпенко, Є. А. Пивовар

 

   Коллектив кафедри у 2015-16 н.р. працює у складі, що наведений на основній сторінці кафедри на сайті.

   Викладачі і співробітники кафедри займаються дослідженням природи радіаційних ефектів при взаємодії іонізуючого випромінювання, акустичного та електромагнітного полів різних діапазонів частот з речовиною та біологічними об’єктами, вивченням впливу структурних змін і зовнішніх чинників на механічні та релаксаційні властивості матеріалів, розробляють методи контролю екологічного стану довкілля, проводять кліматологічну обробку й аналіз метеорологічних спостережень, отриманих на метеостанціях університету.

   За результатами досліджень співробітниками кафедри і здобувачами захищено дві докторські і три кандидатські дисертації, у наукових часописах в Україні і за кордоном видаються наукові статті, учені кафедри беруть активну участь у наукових конференціях.

   Кафедра надає допомогу виробництву. Зокрема нещодавно проведено семінари метрологів на курсах підвищення кваліфікації Харківського  регіонального центру з гідрометеорології,  що є Харківською філією Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ).

    

Авторизація