Абраменко Павло Олексійович

    Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

  Напрям наукової роботи: «Організаційно-економічні основи управління прибутком сільсько-господарських підприємств»

    У 1979 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва.

  У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Ефективність виробництва та використання силосів із різних силосних культур у молочному скотарстві». У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій.

 

Публікації:

лекції:

  1. Абраменко П.О .Публічне адміністрування: курс лекцій/ П.О. Абраменко. – Харк.нац.аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2014р. – 291 с.

монографії:

  1. Стан і напрями  вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка»: оцінно-ситуаційний аналіз: монографія / В.К. , О.К. Трішин, М. О. Бєсєдін та ін.; за ред. М.О. Бєсєдіна, В.М. Нагаєва // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 185 с.

статті:

  1. Таран О.М. Стан та напрями удосконалення роботи побутової служби сільськогосподарського підприємства: результати експертного аналізу / О.М. Таран, П.О. Абраменко // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві:  Мат-ли третіх регіональних річних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників. – Х., ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2010. – С. 331-338.

  2. Таран О.М. Визначення стратегічної позиції підприємства на ринку та перспектив його розвитку за допомогю матричних методів аналізу/ О.М. Таран, П.О. Абраменко// Колективна монографія: основні пріоритети розвитку АПК у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни/ Під ред. Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2. С.105-112.

  3. Нагаєв В.М. Модель професійної компетентості фахівця аграрної сфери як творчої особистості / В.М. Нагаєв, П.О. Абраменко // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: Зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2014 р. – Харків. – С. 276-281.Оновлено: 26-09-2013, 11:56 / Переглядів: 1 490
 

Авторизація