Ачасов Андрій Борисович

 • доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики;
 • напрям наукової роботи  –  аерокосмічний моніторинг стану земельних ресурсів.

 Народився 25 березня 1971 р. у м. Броди Львівської області.

 У 1989-1994р.р. навчався на геолого-географічному факультеті Харківського державного університету ім. М.Горького (тепер — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

 Після закінчення університету працював в Інституті грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського (тепер - Національний науковий центр «Інституті грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського») в секторі дистанційного зондування грунтового покриву. В 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Використання дистанційних методів для дослідження грунтів».

 З 2003-2008 р.р. працював в Національному аграрному університеті (тепер-Національний університет біоресурсів і природокористування України). З 2008 р. працює в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва.

 У 2010 р. захистив докторську дисертацію за темою «Грунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика».

 А.Б. Ачасов — є автором понад 90 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 5 патентів на винахід. 

 

Наукові праці

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Ачасов А. Б. Основи ГІС-технологій / А.Б. Ачасов, А.А. Ачасова. Харків: Вид-во ХНАУ, 2011.- 35 с. (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів зі спеціальності 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)
 2. Ачасова А. О. Оптимізація структури земельних угідь з метою збереження та відновлення родючості ґрунтів  /  А. О. Ачасова,  С. Ю. Булигін,  А. Б. Ачасов. Харків: Вид-во ХНАУ, 2009. - 36 с. (Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.130101 – «Агрохімія і ґрунтознавство»)
 3. Оцінка і прогноз якості земель : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Булигін С. Ю., Барвінський А. В., Ачасова А. О., Ачасов А. Б.]. – Харків : вид-во ХНАУ, 2008. – 237 с.
 4. Ачасов А. Б.  Основи  геоінформатики  /  А. Б. Ачасов,   А. О. Сєдов,   О. В. Власов. Харків: Вид-во ХНАУ, 2013. – 54 с. (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів зі спеціальності 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)
 5. Ачасов А. Б. Методичні вказівки до підготовки дипломних  проектів та магістерських робіт / А. Б. Ачасов, В. Б. Балакірський, В.М Опара. Харків: Вид-во ХНАУ, 2012. – 52 с. (Методичні вказівки до підготовки дипломних  проектів та магістерських робіт для студентів спеціальностей 7.08010103 ТА 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» всіх форм навчання)

 Статті:

 1. Великомасштабне  картографування ґрунтів за допомогою інтегрального аналізу даних дистанційного зондування й цифрових моделей рельєфу: методичні рекомендації / [А.Б. Ачасов, А.О.Ачасова, С.Ю. Булигін та ін.]. ? Харків: вид-во ХНАУ, 2010. ? 47 с.
 2. Булигін С. Ю. До питання геоінформаційного картографування ґрунтів / С. Ю. Булигін, А. Б. Ачасов // Вісник аграрної науки. ? 2011. ? № 12. ? С. 16-22.
 3. Ачасов А. Б. Протиерозійне впорядкування агроландшафту на основі математичного моделювання ерозійних процесів / А. Б. Ачасов // Охорона родючості ґрунтів: зб. ст. ? 2012. ? №.8. ? С. 3-10.
 4. Булигін С. Ю. Використання геоінформаційних технологій для картографування ґрунтів / С. Ю. Булигін, А. Б. Ачасов //  Вісник аграрної науки. ? 2012. ? № 11. ? С. 52-57.
 5. Булыгин С. Ю. Использование интегрального анализа данных дистанционного зондирования и цифровых моделей рельефа при картографировании почвенного покрова Черноземной зоны / С. Ю. Булыгин А. Б. Ачасов, Ф. Н. Лисецкий // Научные ведомости БелГУ. ? 2012. ? № 21 (140). ? С. 142-152.
 6. Ачасов А. Б. Визначення гумусованості ґрунтового покриву за даними неконтактних досліджень / А. Б. Ачасов // Вісник ХНАУ. – 2012. ? №.4. ? С. 26-29.
 7. Ачасов, А. Б. Проектування локальних ГІС як інформаційної основи раціонального землекористування / А. Б. Ачасов, В. І. Курілов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. ?2013. ? №1054. ? Випуск 8. Серія «Екологія». ? С.22 - 27.
 8. Ачасов А. Б. Інтегральний аналіз даних дистанційного зондування і цифрових моделей рельєфу з метою великомасштабного ґрунтового картографування / А. Б. Ачасов, А. О. Ачасова // Вісник ХНАУ. ? 2010. – №4.– С.28 - 32.
 9. Ачасов А. Б. Методичні основи сучасного просторового моніторингу ґрунтів/ А. Б. Ачасов, А. О. Ачасова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. сер. Екологія. ? 2011. ? № 944, вип. 6. ? 2011. ? С. 20 - 27


:  Перелік НР (завант.: 73)
Переглянути онлайн:  Перелік НР
80,5 Kb Оновлено: 1-03-2012, 17:01 / Переглядів: 6 381
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок