Александрова Антоніна Іванівна

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 Вчене звання: доцент

 Посада: доцент 

Дисертація:

Александрова А.І.  Підвищення економічної ефективності функціонування селянських (фермерських господарств) [Текст] дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК / Антоніна Іванівна Александрова. – Харків: ХНАУ, 2002. – 192 с.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Александрова А.І. Економетрія: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / А.І. Александрова, І.М. Сафронська, В.В. Ярова. –  Х.: ХНАУ, 2011. – 87 с.
 2. Александрова А.І. Аналіз роботи обслуговуючих виробництв: текст лекції / А.І. Александрова. – Х.: ХНАУ, 2011. – 32с.
 3. Александрова А.І. Простая линейная економетрическая модель: текст лекції / А.І. Александрова, В.О. Чернякова. – Х.: ХНАУ, 2013. – 36 с.
 4. Александрова А.І. Економетрія: навч. метод. посібник / А.І. Александрова, Р.М. Остапенко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 68 с.
 5. Александрова А.І. Економетрія: лекції / А.І. Александрова, В.В. Ярова. – Х.: ХНАУ. –  2014. – 120 с.

Статті

 1. Александрова А.І. Тенденції розвитку аграрного сектора економіки регіону / А.І. Александрова, І.М. Сафронська // Зб. наук. праць Таврійського ДАУ. Економічні науки. – Мелітополь, 2011. – №2 (10). –  С. 134–140.
 2. Александрова А.І. Показники продуктивності та їх роль у системі управління підприємством / А.І. Александрова, Т.В. Арестенко // Зб. наук. праць Таврійського ДАУ. Серія «Економічні науки». – Мелітополь,  2011. – №2 (10). – С. 76–83.
 3. Александрова А.І. Сучасний стан та перспективи розвитку фермерського сектора. / А.І. Александрова А.І., О.В. Александрова // Наук. вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжиць. Серія «Економічні науки». – Львів, 2011. – Т.13, ч.1. – С. 7–12.
 4. Александрова А.І. Актуальні проблеми подальшого розвитку фермерства / А.І. Александрова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Х., 2011. – №3.  – С. 37–42.
 5.  Александрова А.І. Стан та концептуальні напрямки подальшого розвитку фермерства / А.І. Александрова // Зб.наук.праць ТДАУ: Серія «Економічні науки». – Мелітополь, 2012. – №2(18), т. 3. –  С. 7–13.
 6. Александрова А.І. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного сектора економіки Харківщини /А.І. Александрова, О.В. Клєпчева О.В.//Наук. вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжиць. Серія «Економічні науки». – Львів, 2012  – Т.14, №4(54). –  С. 3–9.
 7.  Александрова А.І. Формування кооперативів фермерських господарств з надання технічних послуг та агросервісу. / А.І. Александрова, О.С. Прокопишин // Вісн. наук. праць Львівського НАУ Серія «Економіка АПК». – Львів, 2012. – №19 (1). – С. 18–23.
 8.  Александрова А.І. Тенденції розвитку аграрного сектора економіки Харківщини / А.І. Александрова // Зб. наук. праць ХІУ річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів–аграрників. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – С. 316 – 322.
 9. Александрова А.І. Фінансово–кредитне забезпечення  фермерських господарств / А.І. Александрова // Інтернет–конференція / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. –  С. 7–10.
 10.  Александрова А.И. Фермерский сектор Харьковской области: состояние и перспективы развития / А.И. Александрова // Белгород. СХА. – Бєлгород, 2013. – №4. –  С. 638 – 641.


Оновлено: 19-03-2012, 12:57 / Переглядів: 2 502
 

Авторизація